“Любомир Христов и Виктор Папазов в НАЙ-ДОБРАТА дискусия за лева и еврото!”

Под това заглавие YouTube каналът ЕВРОСТОП публикува разговора ни с Виктор Папазов, проведен на 10.02.2023.

https://youtu.be/IGIqvC4c6OY – част 1;

https://youtu.be/NtfUzshxr0E част 2;

https://youtu.be/hBXkB-Z_-DM част 3;

https://youtu.be/aFyFiKPxQ8w част 4;

https://youtu.be/ArI2gN1VH5A. част 5;

https://youtu.be/FFMNVVBemPM част 6;

https://youtu.be/blavz2ADxbU – част 7;

https://youtu.be/DvSdGrdp-jc – част 8;

https://youtu.be/wP7uoFXBups – част 9

https://youtu.be/4wL3UA-KoXg част 10;

https://youtu.be/UJdL7C59AQU част 11;

https://youtu.be/ti65n7KQsAg част 12.


Ало, “Дневник”?

Проверявате ли си фактите? В статия под заглавие: “Пеканов: “Възраждане” има право на мнение, но не и да лъже за ефектите от приемане на еврото”

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2023/02/19/4451697_pekanov_vuzrajdane_ima_pravo_na_mnenie_no_ne_i_da_luje/

вицепремиерът Пеканов е цитиран да казва: “С излишни разходи са натоварени и българите от чужбина, които пращат пари на близки в България. Над 2 млрд. лв. влизат в страната годишно от това перо, а загубите от превалутирането са около 50 млн. лв. … подчерта Пеканов”.

1) 2 млрд. лв. са 1,023 млрд. евро по фиксирания курс на БНБ.

2) Реципиентите на 1,023 млрд. евро, преведени през wise.com получават 1,98914 млрд. лв. след такси за превода и курсови разлики.

3) Излиза, че превалутирането на 2 млрд. лв. струва 10.86 млн. лв., а не 50 млн. лв.

Никой няма право да лъже, нито “Възраждане”, нито Пеканов. Въпросът е дали “Дневник” се списва от професионални журналисти или от мърлячи? И може ли да му се вярва?


За позитивите и негативите от въвеждане на еврото у нас сега

Рисковете от приемане на еврото в България в този момент са повече от евентуалните ползи и в интерес на мнозинството от гражданите е присъединяването ни към еврозоната да се отложи докато икономиката ни е по-добре подготвена.

Единствените сигурни ползи от въвеждане на еврото у нас са елиминиране на разходите при превалутиране и разходите за хеджиране на минимален валутен риск, че левът може да се обезцени. От там нататък, всички ползи са условни и евентуални: може и да се реализират, а може и да не се материализират. Например, има очаквания за намаляване на лихвите (технически: за намаляване на спреда между български и германски държавни ценни книжа), от там, по веригата, и лихвите при които се финансират фирмите и гражданите.Това може да стане в известна степен, а може и да не стане. Но ако стане, рискът от надуване на балони като повишаване цените на недвижимите и други активи, е голям. Неизбежното спукване на балоните завършва със сълзи и обедняване.

Като свързана полза се изтъква и евентуално повишаване на кредитния рейтинг на страната. Но кредитният рейтинг е оценка за това дали правителството има желание и възможност да изплаща дълговете си, а не от валутата, използвана за платежно средство в страната. И дори напротив, когато използвате еврото като национална валута, вие не го контролирате. Страна, която контролира валута си по дефиниция не може да фалира по дългове в собствената й валута. С приемане на еврото всяка страна от еврозоната се превърна в една по-малка или по-голяма Аржентина.

Най-смехотворната полза, която ни се представя е как на 1.1.2024 г. България ще седне на масата и ще участва във вземането на решенията на Европейската централна банка. Трябва да се има предвид, че малките страни участват в работата на ЕЦБ на ротационен принцип. Т.е. България няма да е на масата в определени периоди. Второ, ако човек е виждал как български чиновник мълчи като риба в Брюксел, ще повдигне вежди на такава една “полза”. Но и най-гласовитият българин да седне на масата, в закона е записано, че той няма да представлява страната си, а интереса на еврозоната. И понеже България ще “тежи” под 1% от капитала на ЕЦБ, въпросът дали решенията на банката ще отразяват интереса на България или този на Германия, Франция и Италия става риторичен.

Що се отнася до рисковете, те са осезаеми и сериозни.

Първо, икономиката на страната ни е най-слабо приличаща на европейската. По доходи, цени и производителност България е на опашката. Реалната конвергенция към еврозоната е слаба. БНБ заключава, че поради ниската степен на реална конвергенция, страната ни не е напълно готова за присъединяване към еврозоната.

Второ, рискът от асиметрични шокове за България е висок. Това се дължи на факта, че макар и 60 % от външната ни търговия да е със страни от еврозоната, тази търговия е междусекторна. Необходима е вътрешно секторна търговия за да се намали рискът от асиметрични шокове. В еврозоната страната няма да разполага с лостове на паричната и фискалната (поради ограничения позволен бюджетен дефицит) да неутрализира тези шокове. Те ще трябва да се поемат от пазара на труда под формата на увеличаване на безработицата и номинално намаляване на заплатите.

Трето, инфлацията в България е по-висока от средната за еврозоната. Тя ще остане такава, ако страната ни реализира по-бърз растеж. Това означава, че единната парична политика и единният лихвен процент в еврозоната по-често няма да са подходящи за нашата икономика. Вероятно е лихвите у нас да бъдат реално отрицателни. Това води и до

Четвърто, опасност от свръхзадлъжняване както на държавния, така и на частния сектор и надуване на “балони”, както стана дума. Неизбежното им спукване ще бъде болезнено за всички.

На пето място, институционалното устройство на еврозоната е такова, че България може да се окаже отговорна за евентуални загуби на ЕЦБ, натрупани от операции, осъществени преди България да се е присъединила.

Всички тези рискове означават едно: като член на еврозоната, вместо да изпитаме увеличаване на доходите и приближаването им към тези в по-развити страни, доходите в България може да се отдалечат от тях. Основна причина е, че общата парична политика по-скоро ще затрудни приспособяването на българската икономика към икономиката на еврозоната.

Затова е добре в България да мислим за приемане на еврото, тогава, когато сме готови и този момент още не е настъпил.


Еврото: загубени в превода или обикновена лъжа?

В интервю за Българското национално радио г-н Алфред Камер е цитиран да казва: “В страните, които приеха еврото, наблюдаваме понижаване на лихвите – и за частния, и за публичния сектор спрямо нивата отпреди влизането в еврозоната. Друго наблюдение е, че инфлационните нива в тези държави се доближиха до средните за еврозоната“.

** Това, което показва БНБ в чернова на анализ е, че “не може да се открои ясно изразено понижение на лихвените нива непосредствено преди или след присъединяването им [на Литва, Латвия и Естония] към еврозоната”.

Източник: БНБ

** Това, което Евростат казва за годишната инфлация в страните от еврозоната, измерена през октомври 2022 г. e показано на фигурата по-долу. На нея личи ясно, че най-високите нива на инфлация са измерени в страните, присъединени към еврозоната през последните години: Словакия, Естония, Латвия и Литва. Те не само не са близки до средните, ами в Прибалтика – ги надвишават двойно.

Източник: Евростат; Инфографика: Tavex Group.

Г-н Камер е директор на европейския отдел на МВФ. Той не може да не знае тези числа. Тогава?


В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ? Ах, тези неграмотни популисти !

Никакво повишаване на цените след въвеждане на еврото не се случват! Е, само (може би?) в Италия. Там за една година хлябът поскъпнал с 20%, а плодовете и зеленчуците – с 50%.

Източник:

Paul De Grauwe, University of Leuven

THE EURO AT TEN: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES

http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/euij-kansai/files/20080920report_04.pdf


ЕВРОТО ГИ НАПРАВИ ПО-БЕДНИ

Експерти и политици са в надпревара да ни осветлят какво ще се случи на България след като зареже лева и въведе еврото. Аз не съм толкова умен, че да отгатна бъдещето, пък и кристалната топка ми се счупи. 

По-интересен ми е въпросът какво се е случило на страните, въвели първи еврото и то не за година-две, а за целия период до сега. На този въпрос са отговорили двама икономисти от Центъра за европейски политики във Фрайбург, Германия. Те изследват въздействието на еврото върху благосъстоянието в няколко страни от еврозоната. Благосъстоянието измерват с брутния вътрешен продукт на човек от населението. Оказва се, че печеливши от еврото са Германия и Нидерландия, а Италия, Франция, Испания, Португалия, Белгия – губят. Губят по много. Например, загубата на Италия надхвърля 4 трилиона евро, а тази на Франция –  3,5 трилиона за периода 1999-2017 г.

Интересен е случаят на Гърция,  която в началото “дръпва” осезателно в повишаване  на благосъстоянието на гърците,  но цялата “печалба” е изтрита след 2010 г.  

През 2017 г. доходът на гърците на глава от населението е с 3,850 евро по-нисък, отколкото би бил, ако бяха запазили драхмата. Германци и холандци имат по-висок, а всички останали – по-нисък БВП на глава от населението през 2017 г. в сравнение със ситуацията, в която биха се оказали, ако бяха запазили националните си валути. 

Поставям въпроса икономиката на България дали прилича повече на тази на Португалия и Испания или на немската и холандската. Въпросът е риторичен. 

Източник:

Alessandro Gasparotti, Matthias Kullas

20 Years of the Euro: Winners and Losers. An empirical study


ЗАЩО ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА

Имате право да изберете дали да внасяте част от осигуровката си за пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) или в Държавното обществено осигуряване (ДОО), администрирано от Националния осигурителен институт (НОИ). Никой не ви казва какво да гледате като избирате. Сега ще научите.

Две неща за пенсията ви са важни:

Размерът и

“качеството”.

Повечето хора се интересуват и от правата на наследниците си.

Размерът е особено важен, защото държавната пенсия се намалява на този, който се е осигурявал в УПФ. Въпросът е дали пенсията от УПФ ще компенсира намалението на държавната пенсия или не? Ако размерът на пенсията ви от УПФ е по-малък от намалението на държавната ви пенсия, вашите две пенсии ще бъдат по-малко от една.

Качеството”.

Под “качество” на пенсията разбирам какво се случва с нея след като вече ви е отпусната: от какви рискове ви защитава и на какви рискове ви излага. Кои рискове предпочитате да носите и от кои да се отървете?

Изводите по-долу стъпват на действащия Кодекс за социалното осигуряване (КСО) и резултатите, отчетени от пенсионните фондове през последните 20 години.

Размерът

Една и съща осигурителна вноска в ДОО и в УПФ води до еднакви пенсии за първата година тогава и само тогава, когато доходността, която получавате по партидата си в УПФ е равна на темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната (СОДС). Ако доходността по вашата партида е по-ниска темпа на растеж на СОДС, то пенсията от УПФ е по-малка от намалението на държавната пенсия и вашите две пенсии ще са по-малко от една – държавна пенсия в пълен размер. Държавна пенсия в пълен размер (без намаление) можете да получите, ако своевременно се откажете от осигуряване в УПФ.

Важно е съотношението между средногодишна доходност и средногодишен темп за целия период на осигуряване. Разбира се, след като приключи периодът ви за осигуряване, е малко късно да гледате статистиката. Но вече имаме резултатите за първите 20 години за всички осигурени в УПФ.


Изоставането на доходността, получена от всички осигурени в УПФ между 2002 и 2022 г., от средногодишния темп на растеж на СОДС е толкова отчайващо, че дори и теоретично не може да бъде наваксано през следващите 20 години. Затова, който се осигурява в УПФ ще получи по-ниска пенсия, от тази, на която има право, ако въобще не се е осигурявал в УПФ. Изключение правят само най-бедните, които така или иначе ще получават минималната пенсия. Тя не може да бъде намалявана.

Качеството

След 40 години (37 за жените), човек ще има право на пожизнена пенсия – и от ДОО и от УПФ. Най-висока е пенсията от УПФ без допълнителни условия.

Но:

Пенсията от ДОО се индексира всяка година с темп по-висок от инфлацията и запазва покупателната си способност. Така е, когато СОДС расте по-бързо от инфлацията;

Пенсията от УПФ може да бъде актуализирана, а може и да не бъде. Зависи от това дали пенсионното дружество ще постигне доходност, по-висока от техническия лихвен процент. Но дори и когато бъде актуализирана, то ще е с процент по-нисък от инфлацията. Всяка година пенсията от УПФ ще губи от покупателната си способност. Такива са правилата в КСО.


Наследяване

ДОО

Когато осигурен или пенсионер почине:

– а) малолетните деца получават наследствена пенсия до навършване на пълнолетие или до 26-годишна възраст, ако учат и

– б) преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години преди да навърши пенсионна възраст, а след това – на “вдовишка” добавка към своята пенсия – до живот.

Така, осигуряването в ДОО защитава най-нуждаещите се.

УПФ

Когато осигурен в УПФ почине, наследниците му по, закон без оглед на възрастта им, имат право да получат парите от партидата на починалия.

Когато пенсионер с пенсия от УПФ без допълнителни условия почине, наследниците му не получават нищо.

Това са нещата, които е важно да съобразите, когато вземате решение дали да се осигурявате в УПФ или да се откажете и от меда на пенсионните фондове и от жилото им.


ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ: ПЛАЩАШ ЗА МЕРЦЕДЕС, ПОЛУЧАВАШ ФОРД

Как се управляват пратите, които внасяте в универсални пенсионни фондове (УПФ)? Мързеливо и немарливо. Затова и резултатът е доходност под пазарната срещу такси в пъти над пазарните. Това показва фигурата, на която са изобразени дневните стойности на изчислявания от Комисията по финансов надзор индекс на стойността на един пенсионен дял от УПФ (UNIDEX) с портфейл-еталон (бенчмарк) от 1 юли 2004 г. до 30.12.2022 г.

Защо е важно?

Доходността от управление на парите ви в УПФ е съществен фактор, от който зависи сумата по партида преди пенсиониране. От сумата по партида преди пенсиониране зависи размерът на пенсията от УПФл, която може да очаквате.

Картинката: 

Стандартна практика за управляващите чужди пари (портфолио мениджъри) да обявяват портфейл-еталон (бенчмарк), с който да сравняват доходността на парите, които те управляват и така да бъдат оценявани. Нашите пенсионни фондове не го правят. Затова го направих вместо тях. (вж. по-долу)

Портфейлът-еталон е удачно избран, тъй като коефициентът на корелация между еталона и индекса UNIDEX e почти перфектен – 0.97. Този висок коефициент на корелация, обаче, показва, че фондовете се управляван мързеливо. Портфолио мениджърите сякаш са прегърнали индекса и не си дават много труд да решават какво и кога да купуват и продават. Ако това не е така, то резултатът от инвестиционните им анализи и стратегии е нулев – просто възпоризвеждат динамиката на индекса.

А УПФ се управляват немарливо, защото дори не могат да се приближат до стойностите на този прост порфейл-еталон. Причина за това са таксите. Пенсионните фондове са събирали по средновзето 1.5 % от т.н. “ваши” пари ежегодно през последните десет години. Такси като за активно управление. А резултатите са по-ниски от пасивно управляван портфейл.

Вярно е, че човек не може да инвестира пряко в индексите, от които е съставен портфейлът-еталон. Но може да получи представянето му с минимална грешка ако инвестира в два борсово търгувани фонда, всеки с такса за управление от 0.07%. Ако към това прибавим брокерска комисионна от 0.1 % еднократно и спред от няколко евроцента, също еднократно, да приемем с преувеличение(, че обищте разходи за инвестиране в тези два фонда скачат до 0.15%, което пьк е 10 пъти по-малко от таксите на УПФ, срещу които получавате доходност по-ниска от пазарната.  Това подяжда всеки ден пенсията ви от УПФ още преди да сте я получили.

Детайли:

Двата борсово търгувани фонда са:

LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 и
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Конструирах портфейл-еталон по данните за два пазарни индекса – на акциите и държавните облигации. Релевантният пазар за нас е европейският капиталов пазар, защото движението на капитали в Европейския съюз е свободно и няма валутен риск. Представям динамиката на стойността на акциите с индекса  STOXX Europe 600 на големите европейски компании. Стойността на облигациите представям с индекса на Сатндарт енд Пуърс на държавните ценни книжа от еврозоната (S&P Eurozone Sovereign Bond Index). Претеглям двата индекса така: 35% акции и 65% облигации. Теглата са съобразени с регулаторните ограничения на инвестициите на УПФ, действали до 2018 г. и отговарят приблизително на структурата на портфейлите им и след това. Непретеглената средна стойност на динамичните активи, (включващи акции, дялове и инвестиционни имоти) за периода 2018 г. до 30.09.2022 г. е 34%)


ПАРИТЕ В УПФ СЕ ТОПЯТ КАТО ЛАНСКИЯ СНЯГ

По покупателна способност. 

Минус 4 % годишно.  Това е  средната реална доходност, след инфлация, получена по партидите на осигурените в УПФ (универсални пенсионни фондове)  през последните 20 години.

Изводи:

  • За 20 години покурателната способност на вноските в УПФ намалява;
  • Една причина е, че пенсионните дружества конфискуват цялата номинална доходност от инвестиране на вноските под формата на такси. Положителната номинална доходност е за дружествата, а отрицателната реална доходност – за ощетените от тях.
  • Осигуряването” в УПФ е във вреда на ощетените лица и обслужва единствено  управляващите и акционерите на пенсионни дружества.


Какво от това: Доходността, получена от осигурените по партидите им УПФ в течение на целия период на осигуряване е един от факторите, който определя сумата, натрупана преди пенсиониране. От тази сума зависи размера на пенсията от УПФ. Другите два фактора са размера на осигурителната вноска и продължителността на осигуряване.

4% отрицателна реална доходност означава, че покупателната способност на 100 лв, внесени в УПФ намалява с по 4 лв. годишно и колкото повече стоят парите в УПФ толкова повече намалява покупателната им способност. Така със 100 лв., внесени през 2002 г. в УПФ, могат да се купят стоки и услуги за 43.29 лв. през 2022 г. 

Отрицателна реална доходност означава, че с пенсиите от УПФ можете да си купите по-малко стоки и услуги в сравнение с тези, които бихте могли да си купите с вноските. Да спестяваш за пенсия в УПФ е като да се пренасяш вода  в сито. Ето и подробностите.

Още числа:

В Таблицата по-долу са показани три вида доходност на пенсионните фондове и осигурените в тях за последните 20 (2002-2022 г.) и последните 10 години (2012-2022 г.) 

Източник: Изчисления на автора по данни на КФН, НСИ и НАП.

* Доходност на УПФ (номинална) – показва доходността, получена при инвестиране на парите, останали в пенсионния фонд след отчисляване на таксите;

* Доходоност на осигурените в УПФ (номинална) – показва доходността, получена от осигурените върху цялата им вноска в УПФ, преди отчисляване на таксите.

* Доходоност на осигурените в УПФ (реална) – показва доходността, получена от осигурените в УПФ върху цялата им вноска, преди отчисляване на таксите, но след приспадане на инфлацията.

Къде отива доходността от инвестиране на вноските в УПФ?

За 20 години от 2002 до 2022 г. доходността на пенсионните фондове и осигурените в тях се разбива така : 

  • Номиналната доходност на пенсионните фондове от 1.7 % (вж. таблицата) е точно равна на събраните такси (1.7 %}. За последните 10 години при номинална доходност на фондовете от 1.4 % годишно, таксите са в размер на 1.5%. Доходът от инвестицията не е стигнал и дружествата са посегнали на вноските за да съберат таксите си.

    Пенсионните дружества конфискуват целия резултат от инвестирането на вашите пари. То е все едно като да дадете апартамента си под наема, но наемът да получава … наемателя.
    Затова и загубата на осигурените (-4.1 % годишно) е почти равна на среднопретеглената инфлация (4.2 % годишно). 

Това са резултати за 20-годишен период или половината от задължителния осигурителен стаж на един мъж. На какво се надявате през следващите 20 години?

Методическа бележка:
Доходността на пенсионните фондове и осигурените в тях е изчислена по парично-претегления метод за два периода:
а) 20 години и 6 месеца от 30.03.2002 г. до 30.09.2022 г. и б) 10 години – от 30.09.2012 г. до 30.09.2022 г. по данни на КФН, НСИ и НАП.