В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ? Ах, тези неграмотни популисти !

Никакво повишаване на цените след въвеждане на еврото не се случват! Е, само (може би?) в Италия. Там за една година хлябът поскъпнал с 20%, а плодовете и зеленчуците – с 50%.

Източник:

Paul De Grauwe, University of Leuven

THE EURO AT TEN: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES

http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/euij-kansai/files/20080920report_04.pdf


ЕВРОТО ГИ НАПРАВИ ПО-БЕДНИ

Експерти и политици са в надпревара да ни осветлят какво ще се случи на България след като зареже лева и въведе еврото. Аз не съм толкова умен, че да отгатна бъдещето, пък и кристалната топка ми се счупи. 

По-интересен ми е въпросът какво се е случило на страните, въвели първи еврото и то не за година-две, а за целия период до сега. На този въпрос са отговорили двама икономисти от Центъра за европейски политики във Фрайбург, Германия. Те изследват въздействието на еврото върху благосъстоянието в няколко страни от еврозоната. Благосъстоянието измерват с брутния вътрешен продукт на човек от населението. Оказва се, че печеливши от еврото са Германия и Нидерландия, а Италия, Франция, Испания, Португалия, Белгия – губят. Губят по много. Например, загубата на Италия надхвърля 4 трилиона евро, а тази на Франция –  3,5 трилиона за периода 1999-2017 г.

Интересен е случаят на Гърция,  която в началото “дръпва” осезателно в повишаване  на благосъстоянието на гърците,  но цялата “печалба” е изтрита след 2010 г.  

През 2017 г. доходът на гърците на глава от населението е с 3,850 евро по-нисък, отколкото би бил, ако бяха запазили драхмата. Германци и холандци имат по-висок, а всички останали – по-нисък БВП на глава от населението през 2017 г. в сравнение със ситуацията, в която биха се оказали, ако бяха запазили националните си валути. 

Поставям въпроса икономиката на България дали прилича повече на тази на Португалия и Испания или на немската и холандската. Въпросът е риторичен. 

Източник:

Alessandro Gasparotti, Matthias Kullas

20 Years of the Euro: Winners and Losers. An empirical study


ЗАЩО ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА

Имате право да изберете дали да внасяте част от осигуровката си за пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) или в Държавното обществено осигуряване (ДОО), администрирано от Националния осигурителен институт (НОИ). Никой не ви казва какво да гледате като избирате. Сега ще научите.

Две неща за пенсията ви са важни:

Размерът и

“качеството”.

Повечето хора се интересуват и от правата на наследниците си.

Размерът е особено важен, защото държавната пенсия се намалява на този, който се е осигурявал в УПФ. Въпросът е дали пенсията от УПФ ще компенсира намалението на държавната пенсия или не? Ако размерът на пенсията ви от УПФ е по-малък от намалението на държавната ви пенсия, вашите две пенсии ще бъдат по-малко от една.

Качеството”.

Под “качество” на пенсията разбирам какво се случва с нея след като вече ви е отпусната: от какви рискове ви защитава и на какви рискове ви излага. Кои рискове предпочитате да носите и от кои да се отървете?

Изводите по-долу стъпват на действащия Кодекс за социалното осигуряване (КСО) и резултатите, отчетени от пенсионните фондове през последните 20 години.

Размерът

Една и съща осигурителна вноска в ДОО и в УПФ води до еднакви пенсии за първата година тогава и само тогава, когато доходността, която получавате по партидата си в УПФ е равна на темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната (СОДС). Ако доходността по вашата партида е по-ниска темпа на растеж на СОДС, то пенсията от УПФ е по-малка от намалението на държавната пенсия и вашите две пенсии ще са по-малко от една – държавна пенсия в пълен размер. Държавна пенсия в пълен размер (без намаление) можете да получите, ако своевременно се откажете от осигуряване в УПФ.

Важно е съотношението между средногодишна доходност и средногодишен темп за целия период на осигуряване. Разбира се, след като приключи периодът ви за осигуряване, е малко късно да гледате статистиката. Но вече имаме резултатите за първите 20 години за всички осигурени в УПФ.


Изоставането на доходността, получена от всички осигурени в УПФ между 2002 и 2022 г., от средногодишния темп на растеж на СОДС е толкова отчайващо, че дори и теоретично не може да бъде наваксано през следващите 20 години. Затова, който се осигурява в УПФ ще получи по-ниска пенсия, от тази, на която има право, ако въобще не се е осигурявал в УПФ. Изключение правят само най-бедните, които така или иначе ще получават минималната пенсия. Тя не може да бъде намалявана.

Качеството

След 40 години (37 за жените), човек ще има право на пожизнена пенсия – и от ДОО и от УПФ. Най-висока е пенсията от УПФ без допълнителни условия.

Но:

Пенсията от ДОО се индексира всяка година с темп по-висок от инфлацията и запазва покупателната си способност. Така е, когато СОДС расте по-бързо от инфлацията;

Пенсията от УПФ може да бъде актуализирана, а може и да не бъде. Зависи от това дали пенсионното дружество ще постигне доходност, по-висока от техническия лихвен процент. Но дори и когато бъде актуализирана, то ще е с процент по-нисък от инфлацията. Всяка година пенсията от УПФ ще губи от покупателната си способност. Такива са правилата в КСО.


Наследяване

ДОО

Когато осигурен или пенсионер почине:

– а) малолетните деца получават наследствена пенсия до навършване на пълнолетие или до 26-годишна възраст, ако учат и

– б) преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години преди да навърши пенсионна възраст, а след това – на “вдовишка” добавка към своята пенсия – до живот.

Така, осигуряването в ДОО защитава най-нуждаещите се.

УПФ

Когато осигурен в УПФ почине, наследниците му по, закон без оглед на възрастта им, имат право да получат парите от партидата на починалия.

Когато пенсионер с пенсия от УПФ без допълнителни условия почине, наследниците му не получават нищо.

Това са нещата, които е важно да съобразите, когато вземате решение дали да се осигурявате в УПФ или да се откажете и от меда на пенсионните фондове и от жилото им.


ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ: ПЛАЩАШ ЗА МЕРЦЕДЕС, ПОЛУЧАВАШ ФОРД

Как се управляват пратите, които внасяте в универсални пенсионни фондове (УПФ)? Мързеливо и немарливо. Затова и резултатът е доходност под пазарната срещу такси в пъти над пазарните. Това показва фигурата, на която са изобразени дневните стойности на изчислявания от Комисията по финансов надзор индекс на стойността на един пенсионен дял от УПФ (UNIDEX) с портфейл-еталон (бенчмарк) от 1 юли 2004 г. до 30.12.2022 г.

Защо е важно?

Доходността от управление на парите ви в УПФ е съществен фактор, от който зависи сумата по партида преди пенсиониране. От сумата по партида преди пенсиониране зависи размерът на пенсията от УПФл, която може да очаквате.

Картинката: 

Стандартна практика за управляващите чужди пари (портфолио мениджъри) да обявяват портфейл-еталон (бенчмарк), с който да сравняват доходността на парите, които те управляват и така да бъдат оценявани. Нашите пенсионни фондове не го правят. Затова го направих вместо тях. (вж. по-долу)

Портфейлът-еталон е удачно избран, тъй като коефициентът на корелация между еталона и индекса UNIDEX e почти перфектен – 0.97. Този висок коефициент на корелация, обаче, показва, че фондовете се управляван мързеливо. Портфолио мениджърите сякаш са прегърнали индекса и не си дават много труд да решават какво и кога да купуват и продават. Ако това не е така, то резултатът от инвестиционните им анализи и стратегии е нулев – просто възпоризвеждат динамиката на индекса.

А УПФ се управляват немарливо, защото дори не могат да се приближат до стойностите на този прост порфейл-еталон. Причина за това са таксите. Пенсионните фондове са събирали по средновзето 1.5 % от т.н. “ваши” пари ежегодно през последните десет години. Такси като за активно управление. А резултатите са по-ниски от пасивно управляван портфейл.

Вярно е, че човек не може да инвестира пряко в индексите, от които е съставен портфейлът-еталон. Но може да получи представянето му с минимална грешка ако инвестира в два борсово търгувани фонда, всеки с такса за управление от 0.07%. Ако към това прибавим брокерска комисионна от 0.1 % еднократно и спред от няколко евроцента, също еднократно, да приемем с преувеличение(, че обищте разходи за инвестиране в тези два фонда скачат до 0.15%, което пьк е 10 пъти по-малко от таксите на УПФ, срещу които получавате доходност по-ниска от пазарната.  Това подяжда всеки ден пенсията ви от УПФ още преди да сте я получили.

Детайли:

Двата борсово търгувани фонда са:

LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 и
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Конструирах портфейл-еталон по данните за два пазарни индекса – на акциите и държавните облигации. Релевантният пазар за нас е европейският капиталов пазар, защото движението на капитали в Европейския съюз е свободно и няма валутен риск. Представям динамиката на стойността на акциите с индекса  STOXX Europe 600 на големите европейски компании. Стойността на облигациите представям с индекса на Сатндарт енд Пуърс на държавните ценни книжа от еврозоната (S&P Eurozone Sovereign Bond Index). Претеглям двата индекса така: 35% акции и 65% облигации. Теглата са съобразени с регулаторните ограничения на инвестициите на УПФ, действали до 2018 г. и отговарят приблизително на структурата на портфейлите им и след това. Непретеглената средна стойност на динамичните активи, (включващи акции, дялове и инвестиционни имоти) за периода 2018 г. до 30.09.2022 г. е 34%)


ПАРИТЕ В УПФ СЕ ТОПЯТ КАТО ЛАНСКИЯ СНЯГ

По покупателна способност. 

Минус 4 % годишно.  Това е  средната реална доходност, след инфлация, получена по партидите на осигурените в УПФ (универсални пенсионни фондове)  през последните 20 години.

Изводи:

 • За 20 години покурателната способност на вноските в УПФ намалява;
 • Една причина е, че пенсионните дружества конфискуват цялата номинална доходност от инвестиране на вноските под формата на такси. Положителната номинална доходност е за дружествата, а отрицателната реална доходност – за ощетените от тях.
 • Осигуряването” в УПФ е във вреда на ощетените лица и обслужва единствено  управляващите и акционерите на пенсионни дружества.


Какво от това: Доходността, получена от осигурените по партидите им УПФ в течение на целия период на осигуряване е един от факторите, който определя сумата, натрупана преди пенсиониране. От тази сума зависи размера на пенсията от УПФ. Другите два фактора са размера на осигурителната вноска и продължителността на осигуряване.

4% отрицателна реална доходност означава, че покупателната способност на 100 лв, внесени в УПФ намалява с по 4 лв. годишно и колкото повече стоят парите в УПФ толкова повече намалява покупателната им способност. Така със 100 лв., внесени през 2002 г. в УПФ, могат да се купят стоки и услуги за 43.29 лв. през 2022 г. 

Отрицателна реална доходност означава, че с пенсиите от УПФ можете да си купите по-малко стоки и услуги в сравнение с тези, които бихте могли да си купите с вноските. Да спестяваш за пенсия в УПФ е като да се пренасяш вода  в сито. Ето и подробностите.

Още числа:

В Таблицата по-долу са показани три вида доходност на пенсионните фондове и осигурените в тях за последните 20 (2002-2022 г.) и последните 10 години (2012-2022 г.) 

Източник: Изчисления на автора по данни на КФН, НСИ и НАП.

* Доходност на УПФ (номинална) – показва доходността, получена при инвестиране на парите, останали в пенсионния фонд след отчисляване на таксите;

* Доходоност на осигурените в УПФ (номинална) – показва доходността, получена от осигурените върху цялата им вноска в УПФ, преди отчисляване на таксите.

* Доходоност на осигурените в УПФ (реална) – показва доходността, получена от осигурените в УПФ върху цялата им вноска, преди отчисляване на таксите, но след приспадане на инфлацията.

Къде отива доходността от инвестиране на вноските в УПФ?

За 20 години от 2002 до 2022 г. доходността на пенсионните фондове и осигурените в тях се разбива така : 

 • Номиналната доходност на пенсионните фондове от 1.7 % (вж. таблицата) е точно равна на събраните такси (1.7 %}. За последните 10 години при номинална доходност на фондовете от 1.4 % годишно, таксите са в размер на 1.5%. Доходът от инвестицията не е стигнал и дружествата са посегнали на вноските за да съберат таксите си.

  Пенсионните дружества конфискуват целия резултат от инвестирането на вашите пари. То е все едно като да дадете апартамента си под наема, но наемът да получава … наемателя.
  Затова и загубата на осигурените (-4.1 % годишно) е почти равна на среднопретеглената инфлация (4.2 % годишно). 

Това са резултати за 20-годишен период или половината от задължителния осигурителен стаж на един мъж. На какво се надявате през следващите 20 години?

Методическа бележка:
Доходността на пенсионните фондове и осигурените в тях е изчислена по парично-претегления метод за два периода:
а) 20 години и 6 месеца от 30.03.2002 г. до 30.09.2022 г. и б) 10 години – от 30.09.2012 г. до 30.09.2022 г. по данни на КФН, НСИ и НАП.


ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ И АДЕКВАТНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

“… обществото, общественият интерес, няма никаква потребност от този втори [пенсионен] стълб”. проф. Христина Вучева, 2016 г. 

Анализирам ролята на „допълнителното“ задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсални и професионални пенсионни фондове (УПФ и ППФ) за:

– осигуряване на адекватни пенсии и
– укрепване на финансовата устойчивост на пенсионната система
при действащото от 25.12.2021 г. законодателство.

Аргументирам следните изводи:

1) Осигуряването в УПФ и ППФ намалява пенсионните доходи и тяхната адекватност след 40 години непрекъснато осигуряване в УПФ в сравнение с осигуряване само в системата на държавното обществено осигуряване (ДОО). Две пенсии са по-малко от една. Това се дължи на факта, че осигуряването в УПФ и ППФ не е и никога не е било “допълнително” както и на недостатъчната доходност, реализирана от управлението на вноските в частните пенсионни фондове;

2) Пенсиите от УПФ и ППФ са по-несигурни и излагат пенсионерите на рискове, от които пенсията от ДОО ги защитава. Тези рискове са инвестиционен, лихвен (анюитетен) и инфлационен. Пенсиите от ДОО защитават осигурените от тези рискове;

3) Осигуряването в УПФ и ППФ подкопава дългосрочната финансова устойчивост на ДОО. Това се дължи на възможността осигурените да се откажат от осигуряване в УПФ като прехвърлят натрупаните си средства в ДОО. Тези средства са по-малко от настоящата стойност на допълнителните пенсионни задължения на ДОО към тях. Осигуряването в УПФ и ППФ дестабилизира ДОО финансово тъй като отклонява значителни по размер осигурителни вноски от ДОО.

Потвърждавам позицията на проф. Хр. Вучева от 2016 г., като аргументирам, че ДЗПО е не просто ненужно, но и обществено вредно. Остойностявам вредите, които ще понесат стотици хиляди „осигурени“ в УПФ и ППФ в следващите 20-тина години при действащото след 25.12.2021 г. законодателство. „Допълнителното“ пенсионно осигуряване в УПФ и ППФ е тумор на пенсионната система в България, който трябва да бъде опериран.

Кратка презентация на основните изводи: https://bit.ly/PAD2021-PRE

Текст (аргументи и резултати) – 35 стр. https://bit.ly/PAD2021-TXT

Таблици и фигури (данни и изчисления): https://bit.ly/PAD2021XLS


Пенсия от УПФ 2021 г. = билетче за трамвай

Пенсия на жена през 2021 г. = 1.59 лв. на ден

10% от жените, които ще получат пенсии от УПФ през 2021 г. “имат пълно осигуряване и средно 9600 лв. по партидите си” е цитирана да казва Даниела Петкова (ПОК “Доверие”). 9600 лв. не стигат за пожизнена пенсия от УПФ. Да допуснем, че през следващите 9-10 месеца тези пари нараснат до 10 500 лв.

По формулата на КФН за изчисляване на пожизнени пенсии 10 % от жените, на които предстои пенсиониране могат да се надяват на 47.72 лв. месечна пенсия или по 1.59 лв. на ден. Жените с под 10 000 лв. по партида не се класират за пожизнена пенсия.

Ако щастливките с пожизнена пенсия от УПФ вземат градския трaнспорт за да отидат на гости на децата си, ще трябва да преспят там и да се върнат у дома на следващия ден, ако желаят да си купят билетите с пенсията си от  УПФ. 

Как да се уверите?

КСО делегира на КФН да определи формулата за изичсляване на пожизнени пенсии от УПФ. (§ 50 от ЗИД на КСО)

КФН предлага формула, по която пожизнената пенсия от УПФ е равна на средствата по партида разделени на броя на месеците, които предстои тя да бъде изплащана.

КСО постановява предстоящият живот да се взема от таблиците на НСИ (§ 50 от ЗИД на КСО). НСИ отчита 18.27 години предстоящ живот на 62 годишен човек или почти 220 месеца. 10500 лв. разделени на 220 месеца дава 47.72 лв. месечна пенсия от УПФ или по 1.59 лв. на ден. 

Източници:
Формула на КФН – http://bit.ly/СтановищеКФН стр. 4
НСИ – Таблици за смъртност – http://bit.ly/NSI-Mortality
ЗИД на КСО, 18.02.2021 г. – https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/10545 


Сачева не позна: две пенсии са ПАК по-малко от една!

“… категорично можем да кажем, че две пенсии са повече от една”. .. каза социалният министър Деница Сачева по време на дебатите в парламента по законовите промени за изплащането на вторите пенсии”.

Днес измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване са факт, след като на 18.02.2021 г. бяха гласувани на второ четене в Народното събрание.

Станаха ли две пенсии повече от една? Не.

Интересува ме въпросът способно ли е така (невярно) нареченото “допълнително пенсионно осигуряване” в универсални пенсионни фондове (УПФ) да произведе (неправилно) наречената “допълнителна” пенсия, пенсия свръх и над държавната пенсия, на която човек би имал право, ако въобще не се осигурявал от УПФ или навреме се е отказал от пенсионните фондове.

За да отговоря :

 1. Оценявам размера на държавна пенсия (в намален и пълен размер),
 2. На пенсия от УПФ,

които би получил мъж, роден през 1977 г., започнал да се осигурява за пенсия през 2002 г., и пенсиониращ се през 2042 г.


През 2042 г. ще се пенсионират мъжете, които първи са имали възможност да се осигуряват в УПФ в течение на целия си осигурителен стаж. Това е важно за да сравняваме ябълки с ябълки и са откроим потенциала на УПФ да произведе допълнителна пенсия.

Разглеждам различни сценарии на непрекъснато осигуряване върху:

I. Минимална работна заплата
II. Средна работна заплата
III. Нарастваща работна заплата и
IV. Максимален осигурителен доход.

При сценария „нарастваща работна заплата“ мъжът започва осигуряването си върху средна работна заплата. Осигурителният му доход расте с темп, по-бърз от нарастването на средната работна заплата, а последният му осигурителен доход е равен на два пъти средната работна заплата в годината преди пенсиониране.

Резултатите са както е показано в таблицата:

Всички резултати са в лева по покупателна способност от 2020 г.

При първият сценарий (осигуряване върху минимална работна заплата), мъжът въобще не може да събере достатъчно средства за пожизнена пенсия от УПФ и ще получава минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При останалите три сценария разликата между две и една пенсия е отрицателна. Това означава, че двете пенсии (намалена пенсия от ДОО плюс пенсия от УПФ), са по-малко от една пенсия, пенсия от ДОО в пълен размер.

Така нареченото “допълнително задължително” пенсионно осигуряване, което не е

 • нито допълнително,
 • нито задължително,

не е в състояние да генерира допълнителни пенсии, а напротив, намалява пенсионния доход на тези, които ги ощетяват в УПФ.

Всичко това е без значение за осъзналите се, които могат да намерят изход за себе си като се откажат навреме от ощетяване в УПФ като подадат Заявление за промяна на осигуряването от УПФ в ДОО и така ликвидират щетата “УПФ”.

Защо поредните изменения в КСО не можаха да решат проблема „две пенсии са по-малко от една“? Защото „пенсионните реформатори“ не знаят къде се корени проблема, коя е причината му, а не се и интересуват. Затова лепнаха кръпки върху симптомите.

В следващите дни ще добавя методиката, по която са получени резултатите в таблицата, за може всеки заинтересуван да повтори изчисленията и да стигне до същите резултати.


Кога ще фалира НОИ?

Кой дестабилизира държавното обществено осигуряване и какво да се прави?

Who undermines the Bulgarian Social Security and what to do about it?

видео – 20 min

 https://youtu.be/i-WC1XYXRPc


Грешката била вярна

БАДДПО потвърждава доходността на пенсионните фондове у нас, публикувана от Better Finance

“PensionsEurope опроверга Любомир Христов … Европейската организация го обвинява за неверни данни и грешни заключения”, пише в-к “Банкеръ” на 10.11.2020 г.

Още на 3.11.2020 г., обаче, Анастас Петров, член на Управителния съвет на БАДДПО (асоциацията на пенсионните дружества), опровергава … Pensions Europe и потвърждава резултатите, публикувани от Любомир Христов в доклад на Better Finance на 25.09.2020 г. (вж. от 35:50 минута)

Peaлна доходност, получена от осигурените УПФ в България:
0.3%  – Л. Христов (Better Finance) – 24/9/2020
0.25% – А. Петров, Член на УС на БАДДПО – 3/11/2020