Защо  се “регламентира фазата на изплащане” СЕГА? Или как държавата се готви да подари парите Ви на пенсионните дружества.

 

Ще регламентират фазата на изплащане, казват. (Министър Петков представи законодателни промени за фазата на изплащане от втория пенсионен стълб

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1874&lang= )

Защо? Тя е достатъчно ясно регламентирана и сега. Ето как:

  1. Осигурените в УПФ (родените след 1959 г.) могат да получат пенсии при навършване на пенсионната възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). След време – на 65 годишна възраст, сега – малко по-рано. Чл. 167(1) от КСО.

  2. Размерът на пенсията се определя от натрупаните по партида средства, биометрични таблици (т.е. средната очаквана продължителност на бъдещия живот на пенсионера) и технически лихвен процент. Чл. 169(1) от КСО.

  3. При смърт на пенсионера, наследниците му получават остатъка от партидата. Чл. 170 (2) от КСО.

Какво означава това? Че след изтичане на около 17 години (средната очаквана продължителност на бъдещия живот на 65-годишни мъже и жени според КФН), парите по партидите ще бъдат изчерпани. Те или ще са изплатени като пенсии или ще са получени от наследниците на починалия пенсионер. 

Сигурно познавате хора на и над 82 годишна възраст. Откъде ще дойдат парите за техните пожизнени пенсии?

Кодексът отговаря

От ПЕНСИОНЕН РЕЗЕРВ, отделен от пенсионното дружество. Чл. 192(2) от КСО

Преди отделяне на пенсионния резерв, пенсионните дружества нямат право да разпределят дивидент. Чл. 192 (4) от КСО.

“Да, ама не.”

Пенсионните дружества нямат пенсионни резерви и не могат да изплащат пожизнени пенсии към днешна дата. Вместо да отделят пенсионни резерви от таксите на осигурените от 2002 г. насам, те са изплащали неоправдано високи заплати на управляващите и представляващи пенсионни дружества (от порядъка на 30 000 лв. месечно) и са разпределяли парите за резерви като дивиденти в пряко нарушение на чл. 192(4) от КСО.

Затова сега искат “регламентиране на фазата на изплащане”, което по същество означава конфискуване на партидите в деня на пенсиониране и изплащане пенсиите на дълголетниците с парите на преждевременно починалите пациенти на УПФ. Наследяването на партиди се отменя.

Така държавата готви нов подарък на управляващите и представляващи пенсионни дружества и техните акционери – парите на преждевременно починалите пенсионери – Вашите пари.

Има ли кой да попита :
– Имат ли дружествата пенсионни резерви, както ги задължава КСО?
– Ако не, защо?
– Разпределя ли ли са дивидент от 2002 до 2018 г.?
– Ако да, кой ги освободи от задължението да спазват законите на страната и по-специално чл. 192 от КСО.
– Има ли кой да отговори на 2 милиона окрадени и ощетени в универсалните пенсионни фондове?

Или и това ще го пишете на сметката на КТБ?

Както ви се харесва.