Загубени в пенсионните реформи

Загубени в пенсионните реформи by Lubomir Christoff, ChFC –

Какво се случи през последните 20 години с пенсиите?


Пенсионните компании заблуждават ощетените от тях

Е. Милтенова, председател на асоциацията на пенсионните компании, е цитирана да казва, че “начислената средна доходност в индивидуалните партиди за целия период [20 години – б.м. ЛХ] e положителна и надвишава … натрупаната инфлация за този период”.

Данните, публикувани от Комисията за финансов надзор, за последните 17 години  (КФН не публикува данни преди 2002 г.) сочат друго:
За периода 2001-2018 г., средната реална доходност, която всички осигурени в УПФ са получили е 0 %, а тази, която са получили ощетените в ДПФ е отрицателна и възлиза на минус 0.63 % годишно.

Това означава, че в момента по партиди в УПФ има точно толкова пари (по покупателна способност на лева от 31.12.2018 г.), колкото са внесли хората и нито стотинка повече. За същия период, осигурените в ДПФ пък, са внесли повече пари (по покупателна способност на лева от 31.12.2018 г.), отколкото имат по партидите си на 31.12.2018 г. Така, те са загубили от “осигуряването” си в ДПФ за целия 17 годишен период. Да се “осигуряваш” за пенсия в ДПФ е все едно да носиш вода в сито.

Как се разпределя доходността на пенсионните фондове илюстрирам на долната графика:

Първо, пенсионните дружества отчисляват таксите от Вашите осигурителни вноски,

Второ, постигнатата от “професионално управление” на Вашите пари доходност Ви компенсира за инфлацията и

Накрая, ако остане нещо от дохдността, то е за Вас – ощетените в пенсионни фондове. Вижда се, че в УПФ не е останало нищо, а в ДПФ доходността не е стигнала да Ви компенсира за таксите и инфлацията

!-Screenshot 2019-04-11 18.22.50

Източник: Изчисления на автора по данни на КФН.

Детайли по данните и изчисленията можете да намерите тук:
Л. Христов. (2019). “(НЕ)АДЕКВАТНОСТ НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ”:
https://ssrn.com/abstract=3354170