About

Д-р Любомир Христов, ChFC е съосновател и председател на ИДФК (Институт на дипломираните финансови консултанти – http://idfk.org ). Институтът е единствената у нас сертифицираща организация в сферата на личните финанси, която присъжда званието “ДФК “ “Дипломиран финансов консултант” – знак на професионализъм и етичност във финансовите услуги – на отговарящите на условията.

Христов е член на Консултативната група към Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) в Париж от 2014 г. . Заемал е позиции като Главен икономист на БНБ, Съветник на Изпълнителния директор на Световната банка във Вашингтон и Изпълнителен директор на Централния депозитар. Работил е като проектен и програмен ръководител в General Dynamics в САЩ.

Доктор по икономика от УНСС (1990 г.) и Дипломиран финансов консултант (ChFC – Chartered Financial Consultant) от Американския колеж Bryn Mawr, щата Пенсилвания –САЩ (2005 г.)

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s