About

Д-р Любомир Христов, ChFC е съосновател и председател на ИДФК (Институт на дипломираните финансови консултанти – http://idfk.org ) от 07.2004 г. до 4.04.2020 г. Институтът е единствената у нас сертифицираща организация в сферата на личните финанси, която присъжда званието “ДФК “ “Дипломиран финансов консултант” – знак на професионализъм и етичност във финансовите услуги – на отговарящите на условията.

Христов е член на Консултативната група към Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) в Париж от 2014 г. . Заемал е позиции като Главен икономист на БНБ, Съветник на Изпълнителния директор на Световната банка във Вашингтон и Изпълнителен директор на Централния депозитар. Работил е като проектен и програмен ръководител в General Dynamics в САЩ.

Доктор по икономика от УНСС (1990 г.) и Дипломиран финансов консултант (ChFC – Chartered Financial Consultant) от Американския колеж Bryn Mawr, щата Пенсилвания –САЩ (2005 г.)


2 Comments on “About”

 1. Елена Пенчева says:

  Здравейте господин Христов,
  Бихте ли ми отговорили дали това, което пишете за универсалните пенсионни фондове се отнася и за професионалните пенсионни фондове, т.е че в повечето случаи е по-добре партидата да се прехвърли в НОИ.
  Мъжът ми трябва да прехвърли партидата си от професионалния пенсионен фонд в НОИ, за да му се изплаща оттам пенсия за работа втора категория. Роден е преди 1959 г. и не е осигуряван в УПФ.
  Разбрахме, че може и професионалният пенсионен фонд да му отпусне временна пенсия до навършване на годините за трета категория. Проблемът е че предварително не искат да ни дадат прогнозна пенсия.
  Извинявам се за дългото обяснение.
  С уважение,
  Елена Пенчева

  • Да, отнася се и за ППФ. Пешете ми остатъка по партидата в ППФ за да Ви ориентирам приблизително каква пенсия може да очаква съпругът Ви от ППФ за годините, в които ще я получава евентуално. lchristoff@gmail.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s