ДА НОСИШ ВОДА В СИТО или загубите на ощетените в пенсионни фондове

Казват “осигурявай” се в пенсионни фондове за “допълнителна” пенсия. Добре, в универсалните (УПФ) има 3.8 млн. сметки, а в доброволните – 642 хиляди. На колко пенсия можеш да се надяваш, зависи от доходността, която получаваш по партидата си в тези фондове. Тя не е известна, не е известна на регулатора КФН, не е известна на депутатите и правителството, нито на широката публика. Ще я научите тук.

Колко са загубили фондовете за три месеца или една година не е съществено. Същественото е каква доходност са произвели за дълъг период, а още по-важно е колко от нея сте получили вие.

Данните са в таблицата:

R2020Q1T

“Номиналната доходност на фондовете” от 2001 г. до края на март 2020 г. показва какво са произвели управляващите пенсионни фондове от парите, останали в тях. Това не е доходността, която са получили осигурените. От фондовете ежедневно изтичат едни пари, наричат ги такси.

Затова следващият показател, “номинална доходност на осигурените” показва с колко са нарастнали парите, внесени от осигурените преди да са отчислени таксите.

По-важно е не с колко са нарастнали парите,   а какво можеш да си купиш с тези пари. “Реалната доходност на осигурените” показва точно това – как е нараствала или намалявала покупателната стойност на вноските на “осигуряващите” се в пенсионни фондове в постоянни днешни цени. За период от 18 години и 3 месеца, покупателната способност на вноските е намалявала с по 1 % на година в ДПФ и с по 1.3 % в УПФ.

Ще каже някой, “но март 2020 г. бе ужасен за пазарите, те удариха дъното” (дано, но не е сигурно) и ще бъде прав. Опитът за обяснение на резултатите (ощетяването на “осигурените” в пенсионни фондове) с кризи, обаче не издържа. Първо, 2002 г., от когато КФН публикува статистика, също беше дъно на пазарен цикъл. Така, че рапортуваните тук резултати са за период, обхващащ два пълни цикъла на пазара и сочат каква е способността на пенсионните фондове да намаляват парите ви в тях – по 1 % годишно. Второ, резултатите за периода 2001 до края на 2019 г., т.е. преди спада от февруари-март 2020 г., също сочат отрицателна реална доходност – минус 0.2 % годишно на ощетените в УПФ и минус 0.4 % на ощетените в ДПФ.

На графиката е паказано разпределението на номиналната доходност на фондовете между такси, инфлация и реална доходност за осигурените. Вижда се, че произведената от управляващите пенсионни фондове доходност не е достатъчна да покрие таксите и инфлацията и затова ощетените от пенсионни фондове реално търпят загуби. С други думи – положителната доходност е за пенсинните дружества, а отрицателната – за ощетените в тях.

R2020Q1

Който не иска да продължава да бъде ощетяван нарежда на парите си да напуснат УПФ и ДПФ. Който иска допълнителна пенсия, спестява и инвестира извън пенсионните фондове в подходящ лично за него, глобално диверсифициран портфейл, при ниски такси. Ако не знае как – пита. Не е сложно.