Световната банка за Финансовия Омбудсман у нас

На 31.10.2013 г. от Световната банка представиха възможни решения за липсващия у нас механизъм на извънсъдебно решаване на спорове между финансови институции и техните клиенти.

Още през 2009 г. проучване на Световната банка показа, че у нас:

* няма ефективен механизъм за решаване на спорове за финансови услуги;
* това създава условия за нездравословен финансов пазар;

Още тогава банката направи практични предложения в тази сфера. 

Вече трето поред правителство си прави оглушки и обръща гръб на въпроса.  

Това няма да продължи дълго, защото вече има Директива на ЕС, според която страните-членки са задължени да имат механизми за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, които да отговорят на определени условия. Бълграските “механизми-ментета” в момента не отговарят. Трябва да бъдат основно ремонтирани до средата на 2015 г.

Продължаващата загуба на време стеснява разнообразието на възможности за сериозни промени в тази сфера.

Затова е е важно да знаем какви са опциите на властта и кои са препоръчваните от Световната банка като най-добре работещи в други страни. 

1. Статут и решения на Финансовия Омбудсман:
Предпочитана опция:
– задължително явяване на финансовата институция – страна по спора;
– задължителен характер на решенията на Омбудсмана;
– възможност на страните да обжалват решенията му пред съда.

2. Секторни или консолидиран механизъм за решаване на финансови спорове?
Предпочитана опция:
– Единен, консолидиран механизъм за всички финансови сектори – Финансов Омбудсман.

Предпочитана от банките и сегашното им правителство опция, изглежда е: минимален ремонт на полусекретната (83 % от попитаните от Световната банка у нас не знаят за съществуването й) помирителната комисия, колкото да отговори формално на изискванията на Европейския съюз.  

Та да внимаваме.

Докладът с препоръките на СБ на български език: http://bit.ly/1fbI6RB
Докладът с препоръките на СБ на английски език: http://bit.ly/1b3Z67Y
Презентация на екипа на СБ: http://bit.ly/HzwH2C