Кога ще фалира НОИ?

Кой дестабилизира държавното обществено осигуряване и какво да се прави?

Who undermines the Bulgarian Social Security and what to do about it?

видео – 20 min

 https://youtu.be/i-WC1XYXRPc