Каква пенсия да очаква жена, родена на 1.1.1963 г.?

Ново! 31.5.2019:

 • * * * * * * * * * * * * * * *

Моята пенсия – наръчник на осигурения

Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски.

http://bit.ly/2EKUWe0

 • * * * * * * * * * * * * * * *

 

Любомир Христов, ChFC
11.11.2017

Жена, родена на 1.1.1963 г. ще навърши възраст за пенсия на 1.05.2025 г. Ако има и 36 години и 8 месеца осигурителен стаж, тя ще придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

На каква пенсия може да се надява?

Зависи от варианта на осигуряване:
– дали по инерция продължава да се осигурява и в универсален пенсионен фонд (УПФ) за “допълнителна” пенсия или
– се е отказала от осигуряване в УПФ пет години преди да достигне пенсионна възраст.

Зависи и от дохода, върху който се е осигурявала след 1996 година.

Разглеждам два сценария на осигурителен доход:
1. Жената се е осигурявала винаги върху средния осигурителен доход за страната (СОДС) между 1997 г. и 2025 г.
2. Жената се е осигурявала винаги върху максималния осигурителен доход между 1997 г. и 2025 г.

За всеки от сценариите изчислявам очакваната пенсия в два варианта:

Вариант 1: Жената се е осигурявала в УПФ от 2002 до 2025 г. без прекъсване и получава право на два пенсии: намалена пожизнена пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО) плюс пожизнена пенсия от УПФ.

Вариант 2: На някакъв етап между 2015 и 2020 г., жената се е отказала от осигуряване в УПФ. В такъв случай, тя ще има право на една пенсия, само от ДОО, но в пълен размер.

Очакваният размер на пенсията й за първата година е показан в Таблица 1:

Screen Shot 2017-11-03 at 8.05 - 2017-11-03 at 08-05-31 (1)

Ако допуснем, че доходността по партидата на жената в периода 2017-2025 г. е такава, каквато е била и през периода 2002-2016 г., а именно 2.2 % средногодишно, то,

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА за първата година на пенсиониране, независимо от дохода, върху който се е осигурявала жената.

Ако се е осигурявала върху среден осигурителен доход, двете й пенсии (намалена от ДОО плюс пенсия от УПФ) са с 59 лв. на месец по-малко от пенсия от ДОО в пълен размер, на която жената ще има право, ако се е отказала навреме от осигуряване в УПФ. Ако се е осигурявала винаги върху максимален осигурителен доход, то двете й пенсии ще са с 201 лв. на месец по-малко от една пенсия – пенсия от ДОО в пълен размер.

Тъй като доходността по партида в УПФ през 2017-2025 може да е по-ниска или по-висока от тази, отчетена през периода 2002-2016 г., поставям въпроса

Каква трябва да е доходността по партида на жената в УПФ, за да може двете й пенсии да са точно равни на една?

Отговорът е 12 % годишно между 2017 и 2025 г., което е невъзможно.

Затова, продължаващо осигуряване в УПФ по инерция гарантира на жената намаляване на пенсията й до края на живота.

Има й още една особеност, която осигурените трябва да отчитат. Изчислените по-горе размери на пенсиите са само за първата година. От там нататък пенсията от ДОО се индексира всяка година. Това означава, че тя може само да нараства в номинален размер, но не може да намалява.

Пенсиите от УПФ пък се “актуализират”. Те могат както да нарастват, така и да намаляват в номинален размер в зависимост от конюнктурата на пазара, умелото или некадърно управление на парите в УПФ и изменение на “техническия лихвен процент”, което пенсионното дружество може да поиска.

Така двете пенсии могат с течение на времето да се окажат още по-малко от една, ако “актуализирането” на пенсиите от УПФ не догонва инкесирането на пенсиите от ДОО.

Какво да направите, ако не сте родена точно пък на 1.1.1963 г.

 1. Научавате какъв е размерът на държавната Ви пенсия СЪС и БЕЗ намаление. Къде? От сайта на НОИ: https://applications2.nssi.bg/PensionsCalc/.
 2.  Пресмятате разликата като изваждате намалената пенсия от пенсията в пълен размер – без намаление.
 3. Научавате каква е сумата по партидата Ви в УПФ днес от уеб страницата на пенсионното дружество, което Управлява Вашата партида.
 4. Изчислявате очаквания размер на пенсия от УПФ за първата година, ако се пенсионирате днес като
  – разделите сумата си партида в лева на 1 000 и
  – полученото число умножите с 4.02 лв.
  = очаквана пенсия за първия месец след пенсиониране от УПФ, ако се пенсионирате утре.
  Справка: числото 4.02 лв. месечна пенсия от 1 000 лв. по партида за 63-годишно лице получавате от следния калкулатор: https://www2.allianz.bg/owpodshares/owpodcalc/
 5. Сравнявате пенсията от УПФ, оценена в т. 4 с разликата, получена в т. 2
  Ако очакваната пенсия от УПФ е ПО-МАЛКА сумата на намаление на държавната пенсия,
 6. Подавате заявление в НАП за отказ от осигуряване в УПФ преди да Ви останат пет години до навършване на пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Образец на Заявлението можете да изтеглите от тук: http://www.nap.bg/document?id=9592

Това е всичко.