Две пенсии са по-малко от една

Клипче (1 минута)

https://youtu.be/Xqx6pcY44kI

Кой разбрал, разбрал. Останалите ще си платят.

Ще ми бъде ли достатъчна пенсията?
Не, държавната пенсия няма да е достатъчна да запазите стандарта си на живот на старини. Ако се осигурявате и в частен пенсионен фонд, то пенсията Ви ще е още по-ниска.
Затова подавате Заявление да отказ от осигуряване в УПФ в НАП – вж. http://www.nap.bg/document?id=9592
Защо две пенсии са по-малко от една:
Повече “(Не)адекватност на пенсиите в България”
https://ssrn.com/abstract=2825011
Въпроси? help@idfk.org