0 % – истинската доходност на ощетените в пенсионни фондове

Осигурявате ли се в универсален пенсионен фонд (УПФ) за “допълнителна” пенсия? А в доброволен (ДПФ)? Знаете ли на каква пенсия можете да се надявате от тези фондове?

Сигурно Ви е известно, че това зависи от парите, които сте внасяли и от доходността, която сте получили по личните си партиди. Парите, които внасяте са Ви известни. Каква доходност получавате, обаче, не Ви е известно, защото никой не Ви казва.   

Пресата периодично разгласява данни за доходността на пенсионните фондове за предходните две години. Ако смятате, че това е доходността, която получавате по партидата си, лъжете се. Това е доходност на фондовете, но не и на осигурените в тях. За осигурените интерес предствалява доходността, която получават реално, защото от нея зависи колко ще натрупат преди пенсиониране, на каква пенсия да се надяват и какво ще могат да си купят с нея.

Не ми е известно състоянието на Вашата партида, но ще Ви покажа средногодишната доходност, която всички осигурени в универсални и доброволни пенсионни фондове са получили средногодишно за 17 години – от края на 2001 г. до края на 2018 г.

Ето резултатите:

**Screenshot 2019-02-27 07.07.58

Източник: Изчисления на автора по данни на КФН. Доходността е изчислена за брутните вноски (преди отчисляване на такси) по парично-претегления метод.

За ощетените в УПФ: Истинската Ви доходност е нула.
Какво означава това:

  • пенсионните фондове поне са Ви компенсирали инфлацията и са запазили покупателната сила на осигуровките, които сте внесли през годините ;
  • от там нататък, пенсионните дружества са прибрали като такси 100 % от доходността, която са реализирали от “професионално” управление на Вашите пари. С други думи – имате крава (партида), но други я доят.

За ощетените в ДПФ: Реалната Ви доходност е отрицателна – минус 0.6 % годишно.
Ако някои са получили повече, други са загубили повече. Това означава, че реално всички ощетени в ДПФ са внесли повече пари, отколкото има по всички партиди сега. Да “спестяваш” в ДПФ е все едно да носиш вода в сито.

За всички ощетени в пенсионните фондове в България: Имате по-добър, много по-добър вариант, но извън пенсионните фондове. Eто го – зелената крива на долната графика.

PFR-TWR-2018


  • Имате възможност да получавате справедливо полагащата Ви се част от пазарната доходност при възможно най-ниски такси, но извън пенсионните фондове в България. Ако Ви е еня за собствената Ви пенсия, попитайте как на help@idfk.org 

    26.02.2019 г.