“Всеки трябва да има финасов консултант” – Р.Шилер, Нобелов лауреат

“Всеки трябва да има финасов консултант” – Р.Шилер, Нобелов лауреат.


БНБ Разгражда Защитата на Клиентите – Пак

Пак го правят. По същия тертип. Доразграждат и без това срутената стена на защитата на клиенти на банките. А тертипът е същия като при Закона за потребителския кредит (ЗПК). Ето рецептата: 

  1. Взема се Европейска директива. Сега – Директивата за капиталовите изисквания към банките.
  2. Превежда се – не е необходимо да се разбира.
  3. БНБ я подготвя като проектозакон и я предава на Мин Фин-а за по-нататъшно прокарване (Мин Финът от финанси изглежда не разбира).
  4. В проекто-закона БНБ подпъхва текст, който няма нищо общо с целите и съдържанието на Директивата,
  5. Но пък е в услуга на печалбите на банките и е за сметка на техните нищонеподозиращи клиенти. 

При ЗПК подпъхнатия текст е дефиницията за “референтен лихвен процент” – чисто български вариант – който за първи път у нас узаконява едностранното, произволно и по усмотрение на банката повишаване на лихвените проценти, след като кредитът е бил отпуснат.

Сега промените са в ЗКИ – Закона за кредитните институции. Темата е капиталовите изисквания към банките. Това не е пречка във внесения в Народното събрание ЗИД – Закон за изменение и допълнение на ЗКИ – да се мъдри и следния §32, който гласи невинно: “В чл. 59 навсякъде думите “и кредитите” се заличават.”

Какво точно означава това? Че БНБ ще бъде освободена от задължението да следи дали условията по кредитите се обявяват от банките “ясно и по разбираем начин”, а банките напълно законно ще обявяват условията по кредитите неясно и по неразбираем начин. Не че и сега не го правят.

Ако това не ви харесва, съобщете го на депутатите от Бюджетната комисия на НС. Аз вече го направих:

–       Ето писмото ми – тук

–       Ето и адресите на депутатите – тук