Лихвени индекси и регулатори или на $450 млн. от Европата

Научаваме, че на 28 юни 2012 г. британската и глобална банка Барклийз е глобена $450 млн. от регулиатори, за това, че е подавала изкривени данни за изчисляване на лихвените индекси ЛИБОР и ЮРИБОР. Изкривени данни банката е подавала с цел: а) да спечели (или ограничи загубите си) от търговия с деривати и б) да избегне вниманието на медиите.

Британският финансов регулатор намира, че с това банката е създала РИСК за невярно изчисляване на индекси, които са в основата на стотици трилиони (по-точно $577 трилиона) договори за деривати, а също и кредити, в т.ч. ипотечни.

Ще рече някой – маскари, досущ като у нас. И ще сбърка. Разликата е от небето до земята. По-точно разликите са три:

  1. Банка опитала да манипулира (т.е. да въздейства върху нивото) на лихвен индекс. Не е доказано, че е успяла, защото индексът се изчисля по данни, подадени от 16 банки (ЛИБОР) или 40 банки (ЮРИБОР);
  2. За този опит, регулаторът я глобява.
  3. Председателят на Съвета на директорите на банката подава оставка.

А как е у нас?

  1. Банките у нас не манипулират индексите – те просто си ги фиксират – всеки месец (което си е екстремна форма на манипулация);
  2. За тази им “пазарна” дейност, техният регулатор – БНБ – не просто си затваря очите, но ги поощрява, като им написва в закон. В закона пише ,че “референтният лихвен процент е индекс, изчисляван по методология на банката”. (Закон за потребитеския кредит, Допълнителни разпоредби);
  3. Отговорност? Някой?

Да оставим настрана, че “индексът” е нещо сумарно и осреднено и думата “индекс” няма смисъл когато се “сумира и осреднява” едно число, произволно избрано от банката. Нека този текст е паметник на неграмотността на автора на текста и безкритично гласувалото го мнозинството депутати.

По-интересно е да се премери величината на прегрешението на Барклийз. Британският финансов регулатор установил, че:

  1. Банката е подавала данни, които се отклонявали с 1 до 10 базисни точки – ще рече от 0.01 до 0.10 процентни пункта от действителните;
  2. За четири годишен период банката направила това 55 пъти или по 1.14 пъти на месец.

Такава голяма банка, пък си играла на фъстъци. Да е взела консултации от коя да е нашенска банка. А най-добре от Уникредит Булбанк.

  1. Нашенската Уникредит Булбанк в съкратени срокове – за 18 месеца – изманипулирала клиентите си по ипотечни кредити само 4 пъти;
  2. Но пък с цели 450 базисни точки или 4.5 % или е била 45 пъти по-ефективна от Барклийз.

По европейски – би трябвало да е глобена 45 х $450 млн.

Уникредитната манипулация се вижда с невъоръжено око. Когато индексът ЮРИБОР, по който банката договаряла кредити запонал да не й харесва – а именно през октомври-ноември 2008 г. – тя го изманипулирала така, че да се види от Луната. Добавила му свое си събираемо и го нарекла “премия”. След което започнала да увеличава “премията” си и стигнала до 4.5 %. В резултат на тази манипуация казаната банка събрала и продължава да събира по 4 500 лв. годишно на всеки 100 000 лв. кредити без знанието и съгласието на клиентите си.

За което има вече издадени поне три присъди на първа инстанция, и ако обича, казаната банка да върне надвзетото в нарушение на договора на клиентите си – къде 3 000, къде 5 000 лв.

Само който не е подал жалба, само той не е осъдил Уникредит Булбанк още.

В това време, нейният регулатор – БНБ гледа на другата страна. И как не, след като при управлението на Иван Искров БНБ бе сведена от независим регулатор до услужлива подлога на банките в България.

И така ще е в банан(ко)ва Република България, докато овцете не се разгневят. www.angrysheep.org

Advertisements