2018: Целунете Пенсионния си фонд за Сбогом

На 1.01.2018 г. влязоха промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които променят сроковете за отказ от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ). Срокът става пет години преди достигане на пенсионна възраст на всеки индивидуално, а не както беше до 31.12.2017 – пет години преди възрастта на тези, които се пенсионират през съответната година. На жените, родени през 1960 и 1961 г. се дава втори и последен шанс да се откажат от осигуряване в УПФ и така да предотвратят намаляването на пенсиите си до живот.

Доказах  по категоричен и безспорен начин, че две пенсии у нас са по-малко от една. Така разпорежда КСО и докато пенсиите се определят по начина, записан КСО две пенсии ще са гарантирано по-малко от една. Министърът на труда и социалната политика, доц. Бисер Петков, обяви, че КСО ще остане без промяна в начина на определяне на пенсиите до 2040 г. Ако се вярва на тази оценка, то всички родени между 1960 и 1975 г. ще защитят интереса си, ако се откажат от партидите си в универсални пенсионни фондове и се осигуряват само и единствено в държавното обществено осигуряване.

А защо две пенсии са по необходимост по-малко от една ли? Просто е: очакваната пенсия от УПФ може да компенсира намаляването на държавната за тези, които се осигуряват и в УПФ тогава и само тогава, когато доходността по партиди в УПФ е равна и по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС). От 2002, когато започва задължителното осигуряване в УПФ за всички, родени след 1959 г. до 30.09.2017 г. годишната доходност, получена от всички осигурени в страната по техните партиди е 2.7 %, а годишният темп на нарастване на СОДС – 7.9 %. Съотношението е точно обратното на това, което е необходимо за бъдат две пенсии поне равни на една. Изоставането на доходността по партидите в УПФ е толкова голямо, че дори нарастването на СОДС да се забави през следващите 20-тина години, доходността в УПФ трябва да се повиши до невъзможни величини, за да преодолее натрупаното през 2002-2017 г. изоставане.

Затова, две пенсии неизбежно ще остават по-малко от една. В интерес на ощетените в пенсионни фондове, на които

– не само пенсиите ще бъдат намалени
– но и ежегодно заплащат и по повече от 120 млн. лв. за тази “привилегия”,

да се откажат от осигуряване в УПФ и да насочат цялата си осигурителна вноска към държавното обществено осигуряване.

Редица ощетени в УПФ се впечатляват от разликата в правото на наследяване, а именно, че партидите им в УПФ ще бъдат наследени от децата им, независимо от тяхната възраст. Наследствени пенсии от държавното обществено осигуряване пък се полагат само на овдовелия съпруг и то не по-рано от пет години преди да навърши пенсионната си възраст, както и на малолетните деца. Който държи на този аспект трябва да знае, че заплаща ненужно висока “премия” за правото на децата си да населедят партидата му/и в УПФ. За да се убеди, да провери застроховалтелните премии по рискови застраховки “живот” за 30, 40 или 50 хиляди лева. Освен това, ако вземе, че доживее пенсионна възраст, двете му пенсии ще са по-малко от държавната пенсия, на която би имал право, да беше се отказал от УПФ навреме, което добавя значителна сума към цената на “застраховката”.
Който има намерение да предаде Богу дух до към 60 годишната си възраст, може спокойно да игнорира КСО и да продължи да подхранва управляващите и представляващи пенсионни дружества с такси над пазарните за да получи доходност под пазарната и накрая да остане с намален пенсионен доход до живот.

За останалите, тече срок. Срокът за отказ от УПФ е пет години преди достигане на пенсионна възраст за мъжете и жените, които са се осигурявали при III-та категория труд. Това означава, че независимо дали сте учител, преподавател във ВУЗ или сте полагали труд при условия на I-ва или II-ра категория труд и следователно имате право да се пенсионирате по-рано или по-късно от стандартната възраст, крайният срок за отказ от УПФ е не Вашата лична възраст, а тази, на която бихте придобили право на пенсия, ако бяхте се осигурявали на общо основание при III-та категория труд. Конкретно,

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ОТКАЗ ОТ УПФ за жените и мъжете се определя от тяхната дата на раждане както следва:
(КСО, чл. 4б, ал. 1; Преходни и заключителни разпоредби, §154)
(“Краен срок” означава ПРЕДИ навършване на съответната въраст, напр. 57 години и 2 месеца)

Screenshot 2017-12-04 10.11.13

Отказът от УПФ става така:

 1. Подавате Заявление по образец в офис на НАП по местоживеене. Образец на Заявлението ще намерите тук: www.nap.bg/document?id=9592 
 2. В месеца, следващ месеца на подаване на Заявлението:2.1 НАП насочва цялата Ви осигурителна вноска към НОИ и

  2.2 Уведомява пенсионното дружество да прехвърли средствата по партидата Ви в УПФ в “Сребърния фонд”. Парите от “Сребърния фонд” пък ще бъдат прехвърляни на годишни порции към НОИ, когато НОИ започне да Ви изплаща пълен размер на държавна пенсия (без намаление).

 3. За да се убедите, че прехвърлянето на осигуряването Ви изцяло към НОИ е осъществено, проверявате фиша за месечната си заплата. В него НЕ трябва да има удръжка на реда, означен като “осигурителна вноска в ДЗПО” или подобно название. (ДЗПО е “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”, Това са вноските Ви в УПФ). 
Advertisements

Каква пенсия да очаква жена, родена на 1.1.1963 г.?

Любомир Христов, ChFC
11.11.2017

Жена, родена на 1.1.1963 г. ще навърши възраст за пенсия на 1.05.2025 г. Ако има и 36 години и 8 месеца осигурителен стаж, тя ще придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

На каква пенсия може да се надява?

Зависи от варианта на осигуряване:
– дали по инерция продължава да се осигурява и в универсален пенсионен фонд (УПФ) за “допълнителна” пенсия или
– се е отказала от осигуряване в УПФ пет години преди да достигне пенсионна възраст.

Зависи и от дохода, върху който се е осигурявала след 1996 година.

Разглеждам два сценария на осигурителен доход:
1. Жената се е осигурявала винаги върху средния осигурителен доход за страната (СОДС) между 1997 г. и 2025 г.
2. Жената се е осигурявала винаги върху максималния осигурителен доход между 1997 г. и 2025 г.

За всеки от сценариите изчислявам очакваната пенсия в два варианта:

Вариант 1: Жената се е осигурявала в УПФ от 2002 до 2025 г. без прекъсване и получава право на два пенсии: намалена пожизнена пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО) плюс пожизнена пенсия от УПФ.

Вариант 2: На някакъв етап между 2015 и 2020 г., жената се е отказала от осигуряване в УПФ. В такъв случай, тя ще има право на една пенсия, само от ДОО, но в пълен размер.

Очакваният размер на пенсията й за първата година е показан в Таблица 1:

Screen Shot 2017-11-03 at 8.05 - 2017-11-03 at 08-05-31 (1)

Ако допуснем, че доходността по партидата на жената в периода 2017-2025 г. е такава, каквато е била и през периода 2002-2016 г., а именно 2.2 % средногодишно, то,

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА за първата година на пенсиониране, независимо от дохода, върху който се е осигурявала жената.

Ако се е осигурявала върху среден осигурителен доход, двете й пенсии (намалена от ДОО плюс пенсия от УПФ) са с 59 лв. на месец по-малко от пенсия от ДОО в пълен размер, на която жената ще има право, ако се е отказала навреме от осигуряване в УПФ. Ако се е осигурявала винаги върху максимален осигурителен доход, то двете й пенсии ще са с 201 лв. на месец по-малко от една пенсия – пенсия от ДОО в пълен размер.

Тъй като доходността по партида в УПФ през 2017-2025 може да е по-ниска или по-висока от тази, отчетена през периода 2002-2016 г., поставям въпроса

Каква трябва да е доходността по партида на жената в УПФ, за да може двете й пенсии да са точно равни на една?

Отговорът е 12 % годишно между 2017 и 2025 г., което е невъзможно.

Затова, продължаващо осигуряване в УПФ по инерция гарантира на жената намаляване на пенсията й до края на живота.

Има й още една особеност, която осигурените трябва да отчитат. Изчислените по-горе размери на пенсиите са само за първата година. От там нататък пенсията от ДОО се индексира всяка година. Това означава, че тя може само да нараства в номинален размер, но не може да намалява.

Пенсиите от УПФ пък се “актуализират”. Те могат както да нарастват, така и да намаляват в номинален размер в зависимост от конюнктурата на пазара, умелото или некадърно управление на парите в УПФ и изменение на “техническия лихвен процент”, което пенсионното дружество може да поиска.

Така двете пенсии могат с течение на времето да се окажат още по-малко от една, ако “актуализирането” на пенсиите от УПФ не догонва инкесирането на пенсиите от ДОО.

Какво да направите, ако не сте родена точно пък на 1.1.1963 г.

 1. Научавате какъв е размерът на държавната Ви пенсия СЪС и БЕЗ намаление. Къде? От сайта на НОИ: https://applications2.nssi.bg/PensionsCalc/.
 2.  Пресмятате разликата като изваждате намалената пенсия от пенсията в пълен размер – без намаление.
 3. Научавате каква е сумата по партидата Ви в УПФ днес от уеб страницата на пенсионното дружество, което Управлява Вашата партида.
 4. Изчислявате очаквания размер на пенсия от УПФ за първата година, ако се пенсионирате днес като
  – разделите сумата си партида в лева на 1 000 и
  – полученото число умножите с 4.02 лв.
  = очаквана пенсия за първия месец след пенсиониране от УПФ, ако се пенсионирате утре.
  Справка: числото 4.02 лв. месечна пенсия от 1 000 лв. по партида за 63-годишно лице получавате от следния калкулатор: https://www2.allianz.bg/owpodshares/owpodcalc/
 5. Сравнявате пенсията от УПФ, оценена в т. 4 с разликата, получена в т. 2
  Ако очакваната пенсия от УПФ е ПО-МАЛКА сумата на намаление на държавната пенсия,
 6. Подавате заявление в НАП за отказ от осигуряване в УПФ преди да Ви останат пет години до навършване на пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Образец на Заявлението можете да изтеглите от тук: http://www.nap.bg/document?id=9592

Това е всичко.


Жените, родени през 1960-61 г. с втори шанс да предотвратят намаляването на пенсиите си до живот

Актуализирано на 17.11.2017
Първоначално публикувано на 3.10.2017

ВАЖНО!

Днес, 17.11.2017 г. в бр. 92 на ДВ е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С измененията, на жените, родени през 1960-61 г. се дава втори шанс да се откажат от “допълнително” осигуряване в УПФ (универсален пенсионен фонд) и така да предотвратят опасността, пенсиите им да бъдат намалени до живот. Могат да се възползват от този шанс догодина, между  1.01. и 31.12.2018 г.

 • – – – – – – – – – –

Ако сте роден/а в началото на 60-те години,  това Ви засяга. Имате срок, в който можете да решите:

 • ДАЛИ да продължите да се осигурявате за “допълнителна” пенсия от УПФ (универсален пенсионен фонд) и да получите намалена държавна пенсия
 • ИЛИ да се откажете от осигуряване в УПФ и да получите държавна пенсия в пълен размер.

С изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети на 2.11 и публикувани на 17.11.2017 г. в бр. 92 на Държавен вестник, на жените, родени между 1.01.1960 г. и 31.12.1961 г., се дава втори шанс да се откажат от осигуряване в УПФ и така да предотвратят намалението на пенсията си до живот, защото техните ДВЕ ПЕНСИИ ще са по-малко от ЕДНА.

Как да прецените и направите избора си съм обяснил в това видео (7:30 минути)

За справка :

 1. Оценка на прогнозна държавна пенсия от НОИ: https://goo.gl/t9KYeB
 2. Оценка за пенсия от УПФ:  4.11 лв. на месец на всеки 1 000 лв. по партида
  Източник: Пенсионен калкулатор на ПОД “Алианц-България” – https://www2.allianz.bg/owpodshares/owpodcalc/ 
 3. За отказ от осигуряване в УПФ и предотвратяване постоянно намаляване на пенсията Ви подавате Заявление в НАП (Националната агенция за приходите).
  Образец на Заявлението можете да намерите тук:  http://www.nap.bg/document?id=9592
 4. Право на пенсия – изисквания за възраст и осигурителен стаж за жени
  Screenshot 2017-10-03 16.31.51 copy
 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Жена, родена през 1960 г. получава информация от калкулатора на НОИ, че ако се е пенсионирала на 1.10.2017 г. с партида в УПФ, НАМАЛЕНАТА й държавна пенсия би била 598.02 лв. месечно. Но ако се е отказала своевременно от измамата УПФ, държавната й пенсия в пълен размер би била 749.19 лв. Или илюзията “собствена партида в УПФ” намалява месечната й пенсия със 150 лв.

Screenshot 2017-11-23 06.04.32

Хайде сега, работещите в НН и други пенсионни дружества да отговорят на читателките, а колко лв. трябва да имат по партидата си в УПФ, за да получат по 150 лв. месечна пенсия от УПФ и така да компенсират намалението на държавната пенсия. Ако не могат да сметнат, да попитат. Ще им отговоря, че в България НЯМА човек, който към 1.10.2017 г. да има достатъчно дори и за 70 лв. месечна пенсия от УПФ, камо ли пък за 151.17 лв.

Това е.

 

Уебинар по темата – 19.10.2017

Молба: Не вярвайте на никого и на нищо по въпроса за ВАШАТА пенсия, докато не сте си обяснил/а кое, защо и как. Не е толкова сложно, но да, изисква известно внимание и усилие.

Видео (15 минути) – част от уебинара
https://youtu.be/FzDSDpCCmsc

ПРЕПРАТКИ:

1) ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ПЕНСИЯ (НОИ) – С И БЕЗ НАМАЛЕНИЕ
http://www.nssi.bg/eservicesbg/reports/reportsegn/1811-calcpens

2) ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ ОТ УПФ
Пенсионен калкулатор – Allianz
https://www2.allianz.bg/owpodshares/owpodcalc/

Разделете средствата по партидата си днес на 1000 и умножете по число между 4 и 4.5 и ще получите очаквана пенсия за първата година от УПФ днес. Сравнете с намалението на държавната пенсия

3) Пиша по въпросите от 2007 г. – бунтове няма, но ниската доходност е налице
http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2007/02/23/314179_2017_g_sofiia_-_pensionerski_buntove/

4)  Автор съм за 3-та поредна година на главата за България в:
  Pension Savings – The Real Return 2017 Better FInance (на англ.)

http://betterfinance.eu/fileadmin/user_upload/documents/Research_Reports/en/Pension_Report_2017_-_Full_Report_-_Online_Version.pdf

5)  Коментар на г-жа Кирова в  “Песимистично за пенсиите и има ли полезен ход – гостува финансистът Любомир Христов – 31/05/2017”

http://www.bitelevision.com/pesimistichno-za-pensiite-i-ima-li-polezen-hod-gostuva-finansistat-lyubomir-hristov/

Г-н Тодоров пита за доводи/аргументи “в подкрепа на Вашата теза”, че 2 < 1,  като се опитва да подплати и с факти. 

Отговор: Изводът, че у нас две пенсии са по-малко от една, произтича от изследването на “уравнението на безразличие”, основано на статистика (2002-2016) и официални прогнози и допускания за 2017-2041 г.. Решението на “уравнението на безраличие” отговоря на въпроса при какви условия пенсия от УПФ ще замести точно намалението на държавната пенсия и така две пенсии ще станат равни на една. Отговорът е, че необходимо и достатъчно условие е

доходността по партидите на осигурените в УПФ трябва да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС).

На практика съотношението до сега е точно обратното: доходност на осигурените в УПФ (2002-2016) е 2.2 % годишно, а темпът на СОДС – 8 %. В бъдеще НОИ прогнозира забавяне на темпа на СОДС до 4.3 % годишно, но доходността по партидите в УПФ за периода 2017-2041 г. трябва да е повече от 6 % за да навакса пенсията от УПФ изоставането в доходността през предходния период. Постигане на доходност над 6 % годишно средно за периода 2017-2041 г. е невъзможно поради консервативните портфейли на УПФ, наложени от КСО.

Така, условието две пенсии да са равни на една не се изпълнява за периода 2002-2016 г., не може да се изпълни и в бъдеще, което води по необходимост до това, че

ДВЕ ПЕНСИИ ЩЕ БЪДАТ ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

Всички данни и допускания, на които се опира изследването са публично достоятие, всеки може да ги провери, да пресметне и да стигне до същия извод.

6)  Защо ДВЕ ПЕНСИИ са гарантирано ПО-МАЛКО от ЕДНА? Гарантирано то КСО.
“(Не)адекватност на пенсиите в България”
https://ssrn.com/abstract=2825011

P.S.

8.10.2017

Ще забележите в коментарите по-долу, че редица читателки се впечатляват от това, че средствата от партидите в УПФ се наследяват в случай, че починат преди пенсиониране. Това е така.

За 55-годишните жени въпросът стои по следня начин:

 1. Ако вярвате или се надявате да предадете Богу дух в следващите 5-6 години, то добре е да не правите нищо и да продължите да се “осигурявате” (да позволявате да бъдете ощетявани) в УПФ.
 2. Ако въпреки силната вяра в това, че дните Ви са преброени, все пак достигнете пенсионна възраст и не сте се отказала от осигуряване в УПФ навреме, ще завършите с две пенсии, сумата от които непременно ще бъде по-малка от една пенсия – тази от държавното обществено осигуряване в пълен размер, която изплаща НОИ. Този резултат Ви е гарантиран от Кодекса за социално осигуряване.  Решавате Вие.

Пенсията от УПФ е по-несигурна.

Освен по размер, пенсиите от ДОО и УПФ се различават и качествено – по рисковете, които носят осигурените и пенсионерите или с други думи – по степен на сигурност, с която могат да разчитате на пенсията си.

Пенсиите от ДОО са изложени на политически риск, тъй като размерът им може да се промени с промяна на закона – КСО. Въпреки това, пенсиите от ДОО са по-сигурни, а тези от УПФ – свързани с редица рискове, които се носят лично от осигурените лица и пенсионерите – и затова, по-несигурни. Веднъж отпусната, пенсията от ДОО не може да намалява номинално, а пенсията от УПФ може и да намалее в резултат на инвестиционния риск. В таблицата по-долу са обобщение основните рискове.

ДОО

ДЗПО (УПФ)

1. Тип пенсионно осигуряване Дефиниран размер на пенсия Дефинирани осигурителни вноски
2. Период на осигуряване
2.1 Инвестиционен риск

Не

Да

2.2 Такси

Не

Да

2.3 Социални рискове: Намаляване размера на пенсията при:
– безработица,
– отпуск по болест,
– отпуск по майчинство, бременност и раждане.
в периода на осигуряване.

Не;
зачитат се за осигурителен стаж, а ИК се изчислява върху дохода, който служи за база за социалното плащане

Да;

в посочените случаи в УПФ не постъпват осигурителни вноски

2.4 Доходност?

Да,
положителна и по-висока от УПФ

Да,
може да бъде положителна или отрицателна, по-ниска от ДОО.

3. Пенсия
3.1 Инвестиционен риск

Не

Да – партидите на пенсионери и осигурени са в един и същ портфейл (фонд).
3.2 Риск от дълголетие

Не

Да – не е уредената фазата на изплащане, липсват пенсионни резерви.
4. Наследяване
– осигурителен период

Да – частично *

Да – напълно

– пенсия

Да – частично*

Да или Не? *

 

*) Правото на наследствени пенсии от НОИ е уредено в чл.чл. 80-84 от КСО. “Частично” означава : а) наследяват само съпруг/а, родители и непълнолетни деца; б) при по-малко от 3-ма наследници, се наследява процент от пенсията на починалия. Напротив, партида от УПФ се наследява напълно от всички наследници по Закона за наследството.

*) Според действащия КСО, остатъкът по партида в УПФ на починал пенсионер се разпределя на наследниците. Това означава, че от партидите на пенсионерите не се формира общ пул, от който да се изплащат пожизнени пенсии на преживелите. Отговорност за техните пенсии носи съответното дружество, като за целта – пак по КСО – то формира пенсионни резерви. Дружествата не са формирали пенсионни резерви към момента.
Обратно, ако бъде разрешено на дружествата да прехвърлят средствата по партиди та пенсионерите в общ пул, от който да изплащат пожизнени пенсии, остатъците по партиди на пенсионери няма да се наследяват – просто пенсионерите няма да имат партиди.

Така че, или способността на дружествата да изплащат пожизнени пенсии е под съмнение или под съмнение е правото на наследяване на остатъците по партиди на починал пенсионер.

 

 


Как да се регулира пенсионен фонд?

Изтъкнах “вродените” пороци на пенсионните фондове, предлагани у нас, закодирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ги правят

 • неподходящ и
 • неизгоден

за осигурените пенсионен продукт.
(А в случая с универсалните пенсионни фондове – и негоден да осигури допълнителна пенсия продукт. Вж. Любомир Христов, “Вродени пороци на пенсионните фондове или Кодексът срещу осигурените” (10 март 2017).https://ssrn.com/abstract=2924003 

Европейската комисия (ЕК) публикува проект за Регламент за пан-европейски пенсионен продукт (ПЕПП), в който гражданите на страните-членки да могат доброволно, по свое желание и инициатива, да спестяват и инвестират за допълнителна пенсия. ПЕПП съответства на предлаганите у нас доброволни пенсионни фондове (ДПФ). Сравнителните характеристики на ПЕПП и ДПФ са дадени в таблица 1.

Таблица 1

ДПФ

ПЕПП

1. Избор на инвестиционна стратегия

Не

Да

2. Такси

Високи

Ниски

3. Избор на начин на изплащане

Ограничен

Да

4. Дължима грижа/ компетеност на осигурителните посредници

Не

Да

5. Конкуренция

Не

Да

 1. Проектът на ЕК за Регламент предвижда всеки ПЕПП да предлага до пет портфейла с различни рискови характеристики, от които клиентът да може да избира. Единият от портфейлите е задължително нискорисков, при който се гарантира номиналната сума на направените осигурителни вноски. Напротив, всеки ДПФ е един-единствен портфейл и осигуряващите се у нас нямат възможност за избор на инвестиционна стратегия. Затова, като правило, ДПФ са неподходяща инвестиция (несъответстваща на целите, хоризонта и обстоятелствата на осигурените), а в ПЕПП човек може да избере подходящ за себе си портфейл (инвестиционна стратегия).

 2. Таксите на ПЕПП не са регламентирани. Очакването е, че поради възможността продуктът да се предлага във всички страни от ЕС, ще бъде постигната икономия от мащаба и по-ниски такси. Таксите, събирани от ДПФ са по-високи от тези, при които човек има достъп до капиталовите пазари без да се осигурява в ДПФ.

 3. ПЕПП ще дава възможност на клиентите да избират един или комбинация от четири възможни начина на изплащане на натрупаните суми :
  – изтегляне на сумата наведнъж;
  – планирано изтегляне като клиентът определя сумите и датите на теглене (при известни отнапред ограничения)
  – разсрочено изплащане на пенсия (срочна пенсия)
  – пожизнен анюитет.
  КСО предвижда избор само между разсрочена или пожизнена пенсия от ДПФ.

 4. Изискванията за компетентност към“осигурителните посредници”, които ще предлагат ПЕПП са същите, както и за инвестиционните консултанти по Директивата за пазарите на финансови инструменти II, както и задължението да препоръчват само подходящи за индивидуалния клиент продукти и инвестиционни стратегии. Обратно, осигурителните посредници, предлагащи ДПФ са първо, обвързани с едно единствено пенсионно дружество и така поставени в конфликт на интереси с клиентите си и второ, нямат никакви изисквания за компетентност, т.е. има риск да не познават продукта, който продават и още повече да преценяват доколко той е подходящ за клиента. Според проект за изменение и допълнение на КСО от пенсионните дружества в бъдеще ще се изисква да обучават осигурителните си посредници. Това е палиативна мярка, която нито поставя, нито решава проблема с конфликта на интереси и некомпетентността на повечето осигурителните посредници. Дружествата не обучават, а индоктринират осигурителните си агенти, наречени посредници, чието възнаграждение зависи от приноса им към печалбата на дружеството, а не от интереса на клиентите им.

 5. ПЕПП ще може да бъде предлаган от всички лицензирани и надзиравани в някоя от страните-членки на ЕС финансови компании, в т.ч. банки, застрахователни компании, инвестиционни посредници, управляващи и пенсионни дружества. Това гарантира конкуренцията, а от там и ограничава размера на таксите, които клиентите ще плащат. У нас ДПФ може да управлява и продава само пенсионно дружество. Така КСО създава изкуствен олигопол на пазара на пенсионни продукти, от където и таксите, които осигурените заплащат, са по-високи от пазарните. Затова ДПФ е неизгоден продукт за българските граждани.

Законодателят ще направи добре да измени и допълни дял III на КСО, регламентиращ допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в съответствие с положенията на предложения от Европейската комисия Регламент за ПЕПП.


ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – КАК ДА ИЗБЕРА ВАРИАНТ?

Как ще живеете на старини зависи от размера на пенсията, на която можете да разчитате или поне да се надявате. Пенсията е обещание, че някой ще ви изплаща всеки месец една сума пари докато сте между живите. Подразбираме, че тази сума поне няма да намалява в номинален размер. По-често очакваме пенсията да се индексира и нарства от година на година.

Колко пенсии ще получавате, зависи от избора, който сте направили как да се осигурявате. Осигуряването за пенсия у нас е задължително и вноската е еднаква за всички. Родените след 1959 г., обаче, могат да избират къде да насочват задължителната си осигурителна вноска. Имате два варианта :

Вариант 1 : Разделяте осигурителната си вноска на две неравни части. По-голямата отива в държавното обществено осигуряване (ДОО) и дава право на държавна пенсия. По-малката отива в универсален пенсионен фонд (УПФ), където се управлява от Ваше име, за Ваша сметка и на Ваш риск. При този вариант имате право на две пенсии – намалена държавна пенсия и пенсия от УПФ. Държавната пенсия е намалена защото с правили само част от задължителната си осигурителна вноска в ДОО.

Вариант 2 : Отказвате се от осигуряване в УПФ и насочвате цялата си задължителна осигурителна вноска в държавното обществено осигуряване. Така получавате право на една пенсия – държавна – но в пълен размер, без намаление.

Ако не сте направили нищо по въпроса, Вие се осигурявате по Вариант 1 – и в ДОО и в УПФ. За да изберете вариант 2 е необходимо да подадете Заявление по образец в Националната агегция по приходите (НАП).

Какъв ще е размерът на пенсията при двата варианта?

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

Държавна пенсия в пълен размер е по-висока от сумата на две пенсии – намалена държавна и от УПФ.
видео 1 минута – https://youtu.be/Xqx6pcY44kI

Защо? Защото пенсията от УПФ няма да е достатъчна да компенсира намалението на държавната пенсия и така две пенсии остават по-малко от една. Защо? Защото за да може пенсията от УПФ да компенсира напълно намалението на държавна пенсия, реалната доходност, която реализирате по партидата си в следващите 20-30 години, трябва да надминава 4 % годишно. Това е невъзможно при ограниченията за управление на парите Ви в УПФ, които Кодексът за социално осигуряване (КСО) поставя и при очакваната дългосрочна доходност на активите (McKinsey). В периода 2002-2016 г. осигурявалите се в УПФ са получили средногодишна реална доходност от 0.85 %.

видео 6:30 минути – https://youtu.be/TFnxodf3dVk

Колко сигурно е обещанието за пенсия?

Държавната пенсия е по-сигурно обещание от пенсията от УПФ. Държавната пенсия по закон и на практика е пожизнена. Изплаща се всеки божи месец докато пенсионерът е жив.
Пенсията от УПФ също е предвидено по закон да бъде пожизнена. Само гдето няма източник на средства за изплащане пенсиите на дълголетниците – тези, които ще преживеят изчерпане на парите по партидите си. КСО задължава пенсионните дружества да формират пенсионни резерви, от които да изплащат пенсии на преживелите партидите си, но към момента дружествата не са отделили такива резерви. Пари за пожизнени пенсии в пенсионните фондове няма. Така “пожизнената пенсия” от УПФ е празно обещание.

Освен това, партидите на пенсионерите и партидите на осигуряващите се са в един и същи кюп (фонд). Този фонд носи годишна доходност, но може и да намалее при спад на цените на активите на финансовите пазари, както през 2008 година. Така, пенсията от УПФ може както да расте (ако има доходност), така и да намалява при загуби. УПФ не е в състояние да осигури стабилна месечна пенсия. Пенсията от УПФ е изложена на инвестиционен риск. 

Пенсионните фондове страдат и от други – общо шест – “вродени порока”. “Вродени”, защото са заложени в КСО и се разпростират върфу всички фондове. Вродените пороци на пенсионните фондове ги правят :
* неподходящ,
* негоден и
* неизгоден
продукт за спестяване и инвестиране за допълнителна пенсия

Повече тук : Л. Христов. (2017) “Вродени пороци на пенсионните фондове или Кодексът срещу осигуренитеhttps://ssrn.com/abstract=2924003

Извод:

Пенсията от УПФ нито е сигурна, нито достатъчна за да компенсира намалението на пенсия от ДОО. Този извод важи за всички, които биха се осигурявали в течение на 40 години в УПФ. Той важи с още по-голяма сила за тези, които ще се пенсионират първи и не са имали възможност да се осигуряват 40 години в УПФ.

Осигуряването в УПФ е във Ваша вреда защото намалява размера на пенсията ви и я прави по-несигурна. Това е предопределено от КСО и важи за всички, независимо в кой фонд се осигуряват.

Затова:
1. Отказвам се от осигуряване в УПФ като подавам Заявление по образец в офис на Националната агенция по приходите. (
Образец на заявлението :  http://www.nap.bg/document?id=9592)
Заявлението Ви ще бъде прието, ако сте мъж роден след 31.12.1959 г. и жена, която още не е навършила 56-годишна възраст.

2. Зная, че държавната пенсия няма да ми стига да живея на старини така, както съм свикнал преди това, затова

3. Спестявам и инвестирам допълнително извън пенсионните фондове.

4. Ако не зная как, питам help@idfk.bg 

Митове

А) Да, но ще може ли държавата да изпълни обещанието си към мен?

И днес НОИ работи в режим на дефицит – приходите от осигурителни вноски не стигат за изплащане и на половината от пенсиите. В бъдеще населението ще намалява и застарява. Кой ще изплаща моята пенсия след години?
Мярка за способността на държавата да изплаща пенсии е разходът за пенсии в процент от брутния вътрешен продукт. През 2015 г. този процент за България възлиза на 9.3 % при среден за страните-членки на ЕС 11.2 %. Актюерите на НОИ оценяват, че през 2060 г. при условие, че всички се откажат от пенсия от УПФ, разходите за пенсии ще нарастнат до 14.8 % от БВП и ще надхвърлят средните за страните от ЕС. Но и днес страни като Франция, Италия и Австрия харчат по около 15 % от БВП за пенсии. Т.е. изплащането на обещаните пенсии на тези които вече се осигуряват, както и на младите, които ще започнат да се осигуряват до 2020 г. е въпрос на политическа воля. Икономическа възможност за изплащане на обещаните пенсии има, макар и, вероятно, при по-високи от сегашните осигурителни и данъчни ставки.

Източници: НОИ, Евростат
НОИ (2016) Актюерски доклад.  http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf

Б) Наследяване

Но пенсиите от УПФ се наследяват, от държавните – не. В края на 2016 г. НОИ изплаща 112 003 наследствени пенсии.

Източник:
НОИ. (2017) Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2016 г. http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/pensii/STATB42016.pdf

В) Доходност

Но парите ми в УПФ носят доходност, а тези в НОИ се харчат веднага и се “губят”. Вярно е, че осигурителните вноски в ДОО не се инвестират и натрупват. Те обаче натрупват права за пенсия, които се индексират всяка година с растежа на средния осигурителен доход за страната. Натрупаните права се отразяват в размера на държавната пенсия, изчислен от НОИ, която Ви се полага при пенсиониране. Тази ежемесечна пенсия може да се превърне в капитал като се пресметне сумата на настоящата стойност на ежемесечните пенсии. Тази сметка показва, че не само че осигурителните вноски в ДОО носят доходност, но тази доходност е значително по-висока от отчетената в УПФ през 2002-2016 г. Реалната доходност на ДОО е 3 %, а на УПФ – 0.85 % средногодишно. Естествено, като внасяте част от осигурителната си вноска в УПФ при по-ниска доходност, накрая ще получите две пенсии, които са по-малко от една.

Повече :

Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011

Всичко изложено по-горе е обасновано с данни, правдоподобни допускания и разчети. Данните и резултатите са публикувани. Заинтересованият читател може да ги повтори, провери и да стигне до горните изводи и сам, ако желае.

Тук : Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011


Пенсиите – Има ли полезен ход?

По кодекс вторият пенсионен стълб (в УПФ – универсални пенсионни фондове) не изпълнява никаква полезна за осигурените функция, а само три:

 • – да ви намалят пенсията,
 • – да икономисат средства на държавата,
 • – да превръщат ежедневно, бавно, но методично и сигурно част от вашите осигурителни вноски в печалби и дивиденти за собствениците и заплати и бонуси на управляващите пенсионните дружества, заключава Любомир Христов.

 

Който желае да се отърве от измамата “пенсионни фондове” подава Заявление за отказ от осигуряване в УПФ в Националната агенция за приходите. Образецът на заявлението е тук http://www.nap.bg/document?id=9592

Заявлението Ви ще бъде прието от НАП

 •  ако сте жена и не сте навършила 56 годишна възраст към датата на подаване на заявлението и
 • ако сте мъж и сте роден след 1959 година.

Повече (видео)

http://www.bitelevision.com/pesimistichno-za-pensiite-i-ima-li-polezen-hod-gostuva-finansistat-lyubomir-hristov/#comments

Желая Ви достойни старини.