Загубени в пенсионните реформи

Загубени в пенсионните реформи by Lubomir Christoff, ChFC –

Какво се случи през последните 20 години с пенсиите?

Advertisements

Пенсионните компании заблуждават ощетените от тях

Е. Милтенова, председател на асоциацията на пенсионните компании, е цитирана да казва, че “начислената средна доходност в индивидуалните партиди за целия период [20 години – б.м. ЛХ] e положителна и надвишава … натрупаната инфлация за този период”.

Данните, публикувани от Комисията за финансов надзор, за последните 17 години  (КФН не публикува данни преди 2002 г.) сочат друго:
За периода 2001-2018 г., средната реална доходност, която всички осигурени в УПФ са получили е 0 %, а тази, която са получили ощетените в ДПФ е отрицателна и възлиза на минус 0.63 % годишно.

Това означава, че в момента по партиди в УПФ има точно толкова пари (по покупателна способност на лева от 31.12.2018 г.), колкото са внесли хората и нито стотинка повече. За същия период, осигурените в ДПФ пък, са внесли повече пари (по покупателна способност на лева от 31.12.2018 г.), отколкото имат по партидите си на 31.12.2018 г. Така, те са загубили от “осигуряването” си в ДПФ за целия 17 годишен период. Да се “осигуряваш” за пенсия в ДПФ е все едно да носиш вода в сито.

Как се разпределя доходността на пенсионните фондове илюстрирам на долната графика:

Първо, пенсионните дружества отчисляват таксите от Вашите осигурителни вноски,

Второ, постигнатата от “професионално управление” на Вашите пари доходност Ви компенсира за инфлацията и

Накрая, ако остане нещо от дохдността, то е за Вас – ощетените в пенсионни фондове. Вижда се, че в УПФ не е останало нищо, а в ДПФ доходността не е стигнала да Ви компенсира за таксите и инфлацията

!-Screenshot 2019-04-11 18.22.50

Източник: Изчисления на автора по данни на КФН.

Детайли по данните и изчисленията можете да намерите тук:
Л. Христов. (2019). “(НЕ)АДЕКВАТНОСТ НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ”:
https://ssrn.com/abstract=3354170

 

 

 


И преди и сега, ДВЕ пенсии са ПО-МАЛКО от ЕДНА, но не за всички

От 1.1.2019 г. действат нови правила за пенсии. Сметките по новите правила показват следното:

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА за всички, които няма да бъдат засегнати от тавана и прага на пенсиите.

Ето защо:

 1. Осигуряването в УПФ не е допълнително, осигурителната вноска за УПФ се изважда от осигурителната вноска за ДОО. 
 2. За да бъдат две пенсии поне равни на една, пенсията от УПФ трябва първо да замести намалението на държавната пенсия. 
 3. За може пенсия от УПФ да замести намалението на държавната, доходността по партиди в УПФ трябва да изпреварва темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната.
  (вж. https://ssrn.com/abstract=3354170 за доказателството)
   
 4. “Да, ама не”. Точно обратното е. За периода 2001-2018 г. реалната доходност, която всички осигурени са получили в УПФ е 0.0 %, а средния осигурителен доход е нараствал реално с 4.0% годишно. 
 5. И през седващите 20-тина години доходността, която ще получавате в УПФ няма да навакса изоставането, натрупано за предишните 17 години.

ЗАТОВА и преди и сега, две пенсии са по-малко от една.

Който се осигурява в УПФ сам си намалява пенсията. Вратата за бягство от УПФ е отворена за всички, на които им остават повече от 5 години до пенсия. Ето я:

https://nap.bg/document?id=9592

2 < 1, но не за всички!

Тези, които са се осигурявали винаги и само върху максималния осигурителен доход няма да получат пълния размер на държавна пенсия. Тя ще бъде орязана до тавана. За тях, пенсията от УПФ с лекота ще компенсира намалената под тавана държавна пенсия ще им донесе допълнителен пенсионен доход, дори и при нулева доходност по партиди.

Кой ще получи допълнителна пенсия от УПФ?
Този, чиито индивидуален коефициент е равен или по-голям от 3

Колко е индивидуалният Ви коефициент към днешна дата, можете да проверите с EГН и ПИК от НОИ :https://apps1.nssi.bg/PensionsCalc/

Друга група хора, са тези, които винаги са се осигурявали на минималната работна заплата. Тяхната държавна пенсия няма да е по-малка от минималната. Много е възможно от УПФ да не могат въобще да получат пенсия, защото няма да имат достатъчно средства по партидата си. Ще си останат с минималната държавна пенсия. В такъв случай малкото пари от партидата им в УПФ ще им бъдат изплатени на куп в деня на пенсиониране.

Кой ще получи парите си от УПФ на куп?
Този, чиито индивидуален коефициент е по-малък от 0.6

MaxP.001


0 % – истинската доходност на ощетените в пенсионни фондове

Осигурявате ли се в универсален пенсионен фонд (УПФ) за “допълнителна” пенсия? А в доброволен (ДПФ)? Знаете ли на каква пенсия можете да се надявате от тези фондове?

Сигурно Ви е известно, че това зависи от парите, които сте внасяли и от доходността, която сте получили по личните си партиди. Парите, които внасяте са Ви известни. Каква доходност получавате, обаче, не Ви е известно, защото никой не Ви казва.   

Пресата периодично разгласява данни за доходността на пенсионните фондове за предходните две години. Ако смятате, че това е доходността, която получавате по партидата си, лъжете се. Това е доходност на фондовете, но не и на осигурените в тях. За осигурените интерес предствалява доходността, която получават реално, защото от нея зависи колко ще натрупат преди пенсиониране, на каква пенсия да се надяват и какво ще могат да си купят с нея.

Не ми е известно състоянието на Вашата партида, но ще Ви покажа средногодишната доходност, която всички осигурени в универсални и доброволни пенсионни фондове са получили средногодишно за 17 години – от края на 2001 г. до края на 2018 г.

Ето резултатите:

**Screenshot 2019-02-27 07.07.58

Източник: Изчисления на автора по данни на КФН. Доходността е изчислена за брутните вноски (преди отчисляване на такси) по парично-претегления метод.

За ощетените в УПФ: Истинската Ви доходност е нула.
Какво означава това:

 • пенсионните фондове поне са Ви компенсирали инфлацията и са запазили покупателната сила на осигуровките, които сте внесли през годините ;
 • от там нататък, пенсионните дружества са прибрали като такси 100 % от доходността, която са реализирали от “професионално” управление на Вашите пари. С други думи – имате крава (партида), но други я доят.

За ощетените в ДПФ: Реалната Ви доходност е отрицателна – минус 0.6 % годишно.
Ако някои са получили повече, други са загубили повече. Това означава, че реално всички ощетени в ДПФ са внесли повече пари, отколкото има по всички партиди сега. Да “спестяваш” в ДПФ е все едно да носиш вода в сито.

За всички ощетени в пенсионните фондове в България: Имате по-добър, много по-добър вариант, но извън пенсионните фондове. Eто го – зелената крива на долната графика.

PFR-TWR-2018


 • Имате възможност да получавате справедливо полагащата Ви се част от пазарната доходност при възможно най-ниски такси, но извън пенсионните фондове в България. Ако Ви е еня за собствената Ви пенсия, попитайте как на help@idfk.org 

  26.02.2019 г.


РЕД Е НА ЖЕНИТЕ, РОДЕНИ ПРЕЗ 1962 Г. ДА СЕ ОТКОПЧАТ ОТ КАПАНА “УПФ”

Ново! 31.5.2019:

 • * * * * * * * * * * * * * * *

Моята пенсия – наръчник на осигурения

Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски.

http://bit.ly/2EKUWe0

 • * * * * * * * * * * * * * * *

Жените, родени между 1 януари и 31 октомври 1962 г. ще достигнат пенсионна възраст през 2024 г., когато навършат 62 години и 2 месеца. Не по-късно от пет години преди това те имат право да се откажат от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) като подадат Заявление в най-близкия офис на Националната агенция по приходите (НАП) и така

ИЗБЕГНАТ НАМАЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА СИ ДО ЖИВОТ.

Могат да подадат заявлението през 2019 г., не по-късно от датата, на която навършват 57 години и 2 месеца.

“Осигуряване” в УПФ, което беше задължително, но вече не е, има за резултат намаляване на пенсията до живот, защото пенсията, която можете да очаквате от УПФ няма да компенсира намалението на държавната Ви пенсия заради това, че сте се осигурявали в УПФ. Така е, защото “управлението” на парите Ви в УПФ служи на една и само една цел, а именно, пенсионните дружества да прехвърлят колкото може повече от Вашите осигурителни вноски в собствените си джобове.

За близо 15 години, от 1 юли 2004 г. до края на 2018 г. пенсионните фондове са регистрирали доходност по-ниска от пазарната, при риск и такси, по-високи от пазарните. Платили сте за мерцедес, а карате форд.

PFR-TWR-2018

Когато прекратите осигуряването си в УПФ и прехвърлите парите по партидата си в Сребърния фонд, Вашето осигуряване в УПФ се заличава и имате право на държавна пенсия в пълен размер (без да бъде намалявана за времето, през което по задължение сте отклонявали част от осигурителната си вноска в УПФ).


Предвидими ли са пенсиите от ДОО, предвид поредния рязък завой?

Актуализация: http://bit.ly/2FjLnlM

Г-н Иван Димитров пита 18 окт 2018

“Здравейте, господин Христов, съгласен съм напълно с приведените от Вас данни; но какъв е коментарът Ви за сигурността и предвидимостта на пенсиите от ДОО, предвид поредния рязък завой – не отпада таванът, преустановява се увеличението на коефициента, който уж щеше да става 1,5…Какво ли още предстои и изобщо може ли да се разчита на обещанието за пенсия от НОИ, който и сега получава половината от парите за пенсии като субсидия от държавния бюджет…”

Г-н Димитров задава въпрос, който вълнува и други. Затова му отговарям в нарочна статия тук.

Краткият отговор на въпроса “може ли да се вярва на държавата, когато обещава пенсии” е НЕ, би било наивно, предвид на това, че обещанията се променят непредвидимо. Това, обаче, не Ви освобождава от необходимостта да решите

да внасяте ли част от задължителната си осигурителна вноска в универсален пенсионен фонд (УПФ) или не.

От това решение ще зависи размерът на пенсията Ви до живот:

 • Ако пенсията от УПФ е по-голяма от намалението на държавната пенсия, то две пенсии са повече от една и във Ваш интерес е да се осигурявате и в УПФ.
 • Ако пенсията от УПФ е равна на намалението на държавната пенсия, размерът на пенсионния Ви доход е един и същ, независимо дали сте се осигурявали в УПФ или не.
 • Ако пенсията от УПФ е по-малка от намалението на държавната пенсия, то две пенсии са по-малко от една и във Ваш интерес е да се откажете от осигуряване и в УПФ като подадете заявление в НАП.

Това – по принцип. Как ще изглеждат нещата след 1.1.2019 г.?

Искам да разделя въпроса на г-н Димитров на две части:
1) Какво обещава (сега!) държавата и какво обещават от УПФ и
2) Можем да очакваме обещанията да се изпълнят?

1) С изменения в Кодекса за социално осигуряване, предлагани с бюджета на Държавното обществено осигуряване (http://parliament.bg/bg/bills/ID/78261/ ) се предлага “коефициентът на натрупване” да спре да нараства до 1.5 %, както Ви обещаха през 2015 г. и да замръзне на 1.2 % от 2019 г. нататък. Това е равносилно на намаляване на обещаните пенсии, отпускани след 2026 г. с 20 %.  Продължава да важи принципа, че държавата обещава пенсии, изчислени по формула, която е дадена в чл. 70 на КСО.

2) Какво “обещават” от УПФ? Осигуряването в УПФ води до право на пенсия в бъдеще – също обещание – но размерът на пенсията не е определен, както е случая с държавната. Пенсията ще зависи от натрупаните средства по партида преди пенсиониране. Те пък са изложени на капризите на пазара. Представете си, че се пенсионирате през 2008 г., когато парите Ви в УПФ са с 20-25 % по-малко от тези в предходната година. Това се нарича инвестиционен риск.
За да няма драстични загуби, проект на изменение на КСО, обявен през август 2018 г. предвижда гаранция (обещание). Ако проектът бъде приет, пенсионните дружества обещават, че пенсията Ви от УПФ ще бъде изчислена най-малко от сумата на осигурителните Ви вноски през целия период на осигуряване. Номиналната сума! “Гаранцията” на пенсионните дружества означава, че ще Ви смятат пенсията от сума, която бихте събрали, ако 40 години си слагахте парите в буркан, а не в УПФ.

Още тук се вижда как две пенсии могат лесно да се окажат по-малко от една: в УПФ събирате вноските си в буркан, в държавното осигуряване те носят права, които нарастват (индексират се). Правата, натрупвани от осигуряване в ДОО нарастват, защото вноските са върху заплатите сега, а пенсията се изчислява от средния осигурителен доход за страната в годината на пенсиониране (средният за 12 месеца преди пенсиониране), който е нараснал. От 2002 до 2017 г. средният осигурителен доход е нараствал с по 7.9 % годишно. Не е зле.

Разбира се парите, които сте събрали в УПФ ще бъдат повече от сумата на номиналните вноски, ако са Ви донесли доходност. Да, през същия период 2002-2017 г. осигурителните вноски в УПФ са носили доходност по 2.7 % средногодишно (преди такси). По-малко от вноските в ДОО, значително по-малко.

И така, като съобразим орязаното обещание за държавни пенсии, какво можем да очакваме? Кога две пенсии ще са точно равни на една?

Две пенсии ще са точно равни на една тогава и само тогава, когато доходността, получена от осигурените в УПФ е равна на темпа на нарастване на СОДС за целия период на осигуряване.

Този извод важи за лице, което се е осигурявало в течение на 40 г. и е валиден дотогава, докато държавата обещава пенсия в размер на 1.2 % от дохода за всяка година осигурителен стаж

Както отбелязах, през 2002-2017 положението е точно обратното и доходността, получена от осигурените в УПФ е значително по-ниска от темпа на нарастване на СОДС. Ако продължава така, повечето осигурени в УПФ могат да очакват УПФ да ги ощети като намали пенсиите им.

Има една категория хора, за които осигуряването в УПФ е изгодно – най-бедните. Ако изчислената им държавна пенсия е под минималната (200 лв. на месец през 2018 г.), то те ще получат минималната, а пенсията от УПФ – колкото и да е ниска, ще им е допълнителна.

Вярвате ли на държавата, че ще удържи сега на обещанието си, след като го е променяла толкова пъти?
Вярвате ли на пенсионните дружества, че ще Ви осигурят доходност поне равна на темпа на нарастване на СОДС? Те дори не го обещават.

Сега да се обърнем към въпроса за “сигурността и предвидимостта на пенсиите от ДОО…”.
Какво ще направи “държавата” с пенсиите след 5-, 10- или 20 години, не ми е дадено да зная. То зависи от … държавата. Държавата са народните представители, които Вие – бъдещите пенсионери – изпращате в Народното събрание. От Вас си зависи дали държавата ще изпълнява обещаниято си.

Не ми е дадено да знам какво ще направи държавата, но това не ми пречи да смятам.

Първо, да разгледаме мита за дефицита на НОИ: Половината от парите за пенсии идват като трансфер от бюджета, а не от осигурителни вноски, следователно … “НОИ е фалирал”, чувате да казват разбирачи. Пенсионерите знаят, че не е – получават си пенсиите редовно.

Дали държавата може да изплаща пенсии зависи не от дефицита на НОИ, а от разходите за пенсии като процент от брутния вътрешен продукт, независимо дали се изплащат с осигурителни вноски или с приходи от данъци . Разходите за пенсии у нас са по-малко от 10 % от БВП и по-ниски от средните за Европейския съюз, като се очаква да останат по-ниски и в бъдеще – далечно бъдеще.

Държавната субсидия за НОИ означава също, че пенсионерите частично се самофинансират – сами плащат част от пенсиите си. Ето как: За пенсии се изразходват около 10 млрд.лв. годишно. Ако допуснем, че всички пенсии се харчат напълно, то 20 % или 2 млрд.лв. постъпват в бюджета като ДДС, платено от пенсионерите. На всяка кофичка кисело мляко, която си купи пенсионер за 1 лв., 0.20 лв. отиват в бюджета. Държавната субсидия за пенсии е около 4 млрд. лв. Т.е. половината от държавния трансфер за пенсии се финансира от самите пенсионери.

Второ, доколко може да се разчита, че държавата ще изпълни орязаното си обещание за пенсии?

Има горна и долна граница на разходите за пенсии. Горната е икономическа, долната – политическа. Икономическата горна граница се достига, когато разходите са пенсии към БВП станат или заплашват да станат “непосими”. Колко е икономическата непоносимост? Не зная, но средно в Eвропейския съюз разхода за пенсии е бил 11.2 % през 2015 и се очаква да нарастне до 12.9 % през 2060 г.  У нас се очаква да остане под 10 % до към 2040 г. При новото обещание за по-скромни пенсии, нарастването на разходите за пенсии ще се забави значително след 2040 г. В Австрия и сега харчат по 14 % от БВП за пенсии. С други думи перспективите у нас не са розови, но не са извън контрол.

Има и долна, политическа, граница на разходите за пенсии и тя е толкова процента от БВП, колкото изтърпят пенсионерите и бъдещите пенсионери. Разходите за пенсии у нас ми изглеждат близко до долната политически търпима граница защото средният размер на пенсията през 2018 г. е от порядъка на 360 лв. месечно, а официално обявената граница на бедността – 321 лв. Средната пенсия ми изглежда доста близо до границата на бедност за да се опасявам, че някой политик би се осмелил да я намали още.

Отговорям ли на въпроса Ви, г-н Димитров?


Родените през 1960-61: A сега, помогнете на децата си

… да не си броят левчетата пет години преди пенсиониране.

За жените, родени през 1960-61 г. тече срокът за отказ от пенсионни фондове (срокът е 31.12.2018 г. и отказът става с подаване на Заявление в НАП). Като се откажете от пенсионния “си” фонд, предотвратявате сигурно намаление на пенсиите си. Така казват абсолютно всички, които са споделили опита си под публикациите в този блог. Няма НИТО ЕДИН случай, в който някой да е споделил как пенсията му се е увеличила като се е осигурявал в УПФ. То е и естествено. Както не може да има и нито един случай на човек, скочил без парашут от 10-ия етаж и полетял. Има си закон на гравитацията – няма нужда да пробвате.

И осигурителната система си има закони, а един от тях е: За да може пенсията Ви от УПФ точно да компенсира намалението на държавната Ви пенсия, доходността, която получавате по партида в УПФ трябва да е по-висока от темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната. Трябва, ама не е. През 2002-2017 г. реалният темп на нарастване на средния осигурителен доход за страната е 3.9 % годишно, а реалната доходност, получена от всички в УПФ е 1.1 % годишно. Така ще е и през следващите 20 години – доходността от пенсионните фондове няма да е достатъчна за да може пенсията от УПФ да компенсира намалението на държавната пенсия. Със сигурността на гравитацията. Затова – партидите от УПФ – в НОИ. Това вече е ясно.

За да не изпаднат в положението на родителите си, децата на жените, родени през 1960-61 г. е добре да се погрижат сами за себе си и то от сега. Как? Като:


1)  се откажат от “осигуряване” в УПФ. Цялата задължителна осигурителна вноска – в НОИ. СЕГА.

И понеже държавната пенсия никога няма да им стига,

2) Спестяват допълнително и САМИ инвестират парите си за истинска допълнителна пенсия в подходящ, глобално диверсифициран портфейл при ниски такси и нисък праг на инвестиране. И задължително извън пенсионните фондове.

Измамниците се опитват да Ви убеждават как това инвестирането е много сложно и не всеки го може. Самостоятелното инвестиране не е толкова сложно, колкото Ви внушават и е напълно достъпно за всеки с компютър, интернет и банкова сметка в България.

Който иска да научи как, нека ми изпрати адрес на електронната си поща на LChristoff@idfk.org до 10.09. с един ред: “Интересувам се от уебинара “Инвестиране за простосмъртни на 17.09”. Ще получи покана за безплатен уебинар, който ще проведа на 17.09.2018 г. от 19:00 до 19:40 ч.