ОСИГУРЕНИТЕ В УПФ СА ОЩЕТЕНИ,

защото ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА,

а това е предписано от КСО (Кодексът за социално осигуряване)

 

Днес, родените след 1959 г. могат да избират дали да се осигуряват за “допълнителна” пенсия в УПФ (универсален пенсионен фонд) или не. От този избор зависи пенсията им. Никой не им казва как да преценят. Затова пресметнах кога две пенсии са равни на една.

Задължителната осигурителна вноска е еднаква за всички. Тези, които се осигуряват само в ДОО я насочмат изцяло в НОИ, а тези, които се осигуряват и в УПФ, я разделят на две части: едната постъпва в държавното обществено осигуряване (ДОО), а другата – в УПФ. Съответно, на осигурявалите се в УПФ държавната пенсия ще бъде намалена. Сметнах при при какви условия държавна пенсия в пълен размер е равна на сумата от две пенсии (намалена държавна плюс пенсия от УПФ)?

Резултатът е в следния диалог :

 • Може ли две пенсии да са равни на една?
 • 
Може.
 • 
Кога?
 • На кукуво лято.

Защо? Размерът на пенсиите, както от УПФ, така и от ДОО зависи от общи фактори, а именно:

– продължителност на осигуряването (зададено е в КСО и ще бъде 40 години за мъжете и 37 години за жените);

– индивидуален осигурителен доход; той е такъв, какъвто е и

– осигурителни вноски; те са регламентирани в КСО като процент от осигурителния доход.

В каква степен пенсията (една или две) може да замести последната работна заплата? Смятам при допускане за непрекъснато осигуряване върху средна работна заплата в течение на 40 години. Резултатът е на фиг. 1, където с кръга е означена последната ви работна заплата в проценти (100 %)

%d1%84%d0%b8%d0%b31

Фиг. 1

Две неща правят впечатление:

 1. Дали пенсиите са ви една или две, те все не могат да заместят 75 % от последната ви заплата. А е необходимо, ако искате след пенсиониране да поддържате стандарта, с който се свикнали;
 2. Ако се осигурявате и в УПФ, недостигът (червеният сегмент) нараства. Т.е. сумата от двете ви пенсии замества по-малка част от последната ви заплата и две пенсии са по-малко от една.

Този резултат се получава, защото допуснах, че осигурителните ви вноски в УПФ ще носят реална доходност (след приспадане на инфлацията) по 0.85 % годишно (което е двойно повече от резултата между 2002 и юни 2016 г., а именно 0.4 %).

Има и фактори, които влияят само на една от двете пенсии, но не засягат другата. Държавната пенсия зависи от темпа на растеж на средния за страната осигурителен доход между днес и датата, на която се пенсионирате. Този темп не влияе на пенсията от УПФ. Пенсията от УПФ зависи от доходността, която получавате върху вноските си, но доходността не влияе върху държавната пенсия. Така, за да бъдат две пенсии равни на една, между тези два независими фактора – темп на нарастване на средния осигурителен доход и доходност на партидата ви в УПФ – трябва да има определено съотношение.

Какво е то? С други думи каква доходност трябва да постигнете по партидата си в УПФ средно за периода 2016-2041 г., ако сте започнали да се осигурявате през 2002 г. и ще се пенсионирате през 2042 г., при даден темп на нарастване на средния за страната осигурителен доход, за да бъдат две пенсии равни на една?

Резултатите са дадени на фиг. 2

Фиг2.png

Фиг. 2

Те зависят от това, което наричам “коефициент на натрупване”, а в КСО е описано като “сумата от” проценти, “за всяка година осигурителен стаж” (чл. 70). КСО предвижда този коефициент да нараства от 1.1 % през 2016 г. докато достигне стойност 1.5 %.

Вижда се, че при коефициенти на натрупване 1.2 % и повече, доходността по партидите на осигурените в УПФ трябва да надвишава темпа на средния осигурителен доход за страната. В действителност, за периода 2002- юни 2016 година съотношението е точно обратното. Средният осигурителен доход за страната расте реално с 3.8 %, и превишава в пъти доходността на партидите на осигурените в УПФ, която е 0.4 %. В бъдеще, когато стойността на коефициента на натрупване достигне 1.5 %, доходността по партидите трябва да надвиши 4 % годишно (след инфлация). А това е невъзможно, най-малко поради инвестиционните ограничения, записани в КСО (чл. 176-178), които не позволяват инвестирането на средствата по партидите във високо рискови и високо доходни книжа да е повече от 30-35 %, от партидите а останалите предписва да се инвестират в ниско рискови и ниско доходни ценни книги или банкови депозити.

Така, КСО ви изпраща по подразбиране в УПФ, като същевременно ви гарантира по-ниски пенсии, отколкото бихте получили ако въобще не се осигурявате в УПФ. Би било по-точно да го наричаме “Кодекс срещу осигурените”. Но пък ви дава възможност да се откажете от УПФ (и намаляване на и без това недостатъчната си пенсия) като подадете заявление в НАП.

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”

можете да намерите на страницата на НАП :

http://www.nap.bg/page?id=528

 

Любомир Христов, ChFC
17.11.2016 г.

Статията е обобщение на резултатите от изследването на автора

“(Не)адекватност на пенсиите в България” (2016)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

 


(Не)адекватност на пенсиите в България

Знаем (от опит), че пенсиите, изплащани от държавата, са ниски и недостатъчни.
Колко “по-достатъчни” ще станат, когато осигуряващите се в УПФ започнат да се пенсионират?

Давам изчерпателен отговор на този въпрос – при различни сценарии и допускания – тук:

(Не)адекватност на пенсиите в България

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

При всички правдоподобни допускания:

1. Пенсиите – една или две – все няма да стигат;

2. Две пенсии (от НОИ и УПФ) са винаги и всякога по-малко от една (само от НОИ)

Защо ли? Много просто

Доходността на осигурителните вноски в НОИ превишава в пъти постигнатата досега доходност от УПФ.

За любопитните – доходността (вътрешната норма на възвръщаемост – IRR – internal rate of return) на ДОО е онова число, което изравнява сумата на всички осигурителни вноски в течение на 40 години със сумата на всички пенсии, които човек ще получи (при средна очаквана бъдеща продължителност на живота, оценeна на КФН).

(Разбира се, който живее по-дълго, ще получи повече за сметка на този, който живее по-кратко).

Мнозина биха искали да имат възможност да получават една пенсия, само от УПФ – като се осигуряват само в УПФ, въобще нямат нищо общо с НОИ – за тях имам следния резултат:

Сумата на получените пенсии само от УПФ (без осигуряване в НОИ) ще е със 104 000 лв. (сегашни – 2015 г. – лева) по-малка от сумата на пенсиите от НОИ, ако човек никога не се осигурявал в УПФ. Това, за осигуряващ се на средна работна заплата. Ако пък осигуряването е било на max – загубата за осигуряващите се в УПФ е още по-голяма.

Вярвам да съм помогнал за информирания Ви избор. 

Съкръщения:

ДОО – държавно обществено осигуряване

КФН – Комисия за финансов надзор

НОИ – Национален осигурителен институт

УПФ – универсален пенсионен фонд.


Жените, родени през 1960 г., решават размера на пенсията си СЕГА

ВНИМАНИЕ !
За жени, родени след 28.2.1961 г. !

Ако желаете да увеличите пенсиите си, необходимо е да подадете Заявление в НАП, както е показано по-долу. Срокът за подаване на заявлението е пет години преди навършване на пенсионна възраст. НО, ВНИМАНИЕ ! НАП прилага пенсионната възраст в годината на подаване на заявлението, а не Вашата, която е по-висока.

През 2017 г. се пенсионират жените, достигнали 61 годишна възраст. Това означава, че НАП ще приеме заявлението Ви за отказ от осигуряване в УПФ преди 56-ия Ви рожден ден !
Ако вече сте навършила 56 години, НАП ще откаже Вашето заявление, Вие ще си останете с партида в УПФ, ще получите две пенсии, сумата от които ще е по-малко от една пенсия, която бихте получили от НОИ ако въобще никога не сте се осигурявали в УПФ.

22.02.2017

Жените, родени между 1 януари и 30 април 1960 г., ще навършат 56 години и 8 месеца между 1 септември и 30 декември 2016 г. Бездействието преди датата, на която навършват 56 г. и 8 месеца може да им струва няколко десетолевки по-ниска пенсия.

*) До датата, на която навършвате 56 години и 8 месеца решавате дали да получавате две пенсии или една. Едната пенсия ще е по-голяма от сумата на двете;

*) След датата на навършване на 56 години и 8 месеца имате право на пенсия от универсален пенсионен фонд. Право имате, но пари нямате.

* * *

Дата, на която навършвате 56 години и 8 месеца е важен за Вас предел:

 1. На тази дата изтича срокът, в който можете да решите да се откажате от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ). Ако го направите, ще получавате една пенсия – само от държавното обществено осигуряване (ДОО) в пълен размер. Ако не го направите, ще получавате и втора пенсия, от УПФ, но пенсията Ви от ДОО ще бъде намалена със 17 %;
 2. След тази дата, можете да поискате от пенсионното дружество, което управлява Вашите пари да започне да Ви изплаща пожизнена пенсия. Пенсионното дружество е длъжно да я отпусне, ако по партидата си имате достатъчно средства за отпускане на поне минималната пенсия. Минималната пенсия сега е 161.38 лв. на месец. Ако нямате достатъчно средства, пенсионното дружество ще Ви откаже отпускане на пенсия от УПФ сега.

За всяка жена конкретният размер на пенсиите е различен и зависи от нейните обстоятелства: осигурителен доход, стаж, размер на партидата в УПФ и т.н. Не вземайте това важно за Вас решение преди да се посъветвате с компетентен и безпристрастен финансов консултант, който не е осигурителен посредник.

За ориентир на това, какво приблизително можете да очаквате:

Ако прехвърлите средствата от партидата си от УПФ в държавния фонд и престанете да се осигурявате в УПФ, през 2021 г. НОИ Ви определи пенсия, да речем, от 500 лв. месечно. Ако не заявите отказ от  УПФ между 1.09 и 30.12.2016, то пенсията ви от НОИ става 415 лв. (17 % или 85 лв. на месец по-малко).

Ако продължавате да се осигурявате в УПФ, то от УПФ можете да се надявате на месечна пенсия от 5.65 лв. на всеки 1000 лв., които имате по партида.

Първо, това е оптимистична оценка – всяко пенсионно дружество може да определи пенсията Ви по различен начин, защото няма уредба за това какви стойности на параметрите да използва дружеството за изчисляване на пенсията Ви.

Второ, това е първоначален размер на пенсията. Дружествата могат да преизчисляват тази пенсия всеки месец и могат да я увеличават или намаляват. Докато пенсията от ДОО се индексира всяка година и може само да нараства, но не и да намалява.

В примера, в който намалената пенсия от НОИ е 415 лв., за да я допълни пенсията Ви от УПФ до 500 лв., по партидата си в УПФ трябва да имате поне 15 044 лв. Тогава двете ви пенсии – намалена от ДОО и от УПФ – ще са равни на една пенсия от ДОО в пълен размер, която ще получите, ако сте се отказала от осигуряване в УПФ.

За да разчитате пенсионното дружество да започне да Ви изплаща пенсия от УПФ още през тази година, тази пенсия трябва да е поне 161 лв. на месец, колкото е минималната в момента. За да може пенсионото дружество да го направи, трябва да имате по партидата си поне 28 500 лв. Не можете да имате тази сума по партида, защото дори и да сте се осигурявала на максимален осигурителен доход от 2002 г. насам, сега имате 15-16 000 лв. по партида.

Това е:

 1. Ако желаете да запазите партидата си в УПФ, не трябва да правите нищо. В такъв случай през 2021 г. ще получите две пенсии – намалена от ДОО и от УПФ, сумата на които вероятно ще е по-малка от пенсия от ДОО в пълен размер, на която имате право, ако да бяхте се отказала от осигуряване в УПФ.
 2. Ако желаете да получите пенсия от ДОО в пълен размер и сте родена преди 1 май 1960 г., трябва да заявите отказ от осигуряване в УПФ. Това става с подаване на заявление в НАП  преди датата, на която навършвате възраст от 56 години и 8 месеца.

За жените, родени от 1 май до края на 1960 г., срокът изтича на датата, на която навършат възраст от 56 години и 10 месеца, т.е. през 2017 г.

Желая Ви своевременно вземане на осъзнато решение и достойни старини.


Справка – Кодекс за социално осигуряване
http://www.nssi.bg/images/bg/legislation/Codes/KCO.pdf

 • Срок за отказ от осигуряване в УПФ;
 • Намаляване пенсията от ДОО в случай, че се осигурявате в УПФ;
 • Право на пенсия от УПФ пет години преди навършване пенсионна възраст;
 • Изчисляването на пенсии от УПФ не е прецизно регламентирано;
 • За пенсии, отпускани след 1.1.2019 г. няма таван;
 • Минимална пенсия за осигурителен стаж и въраст 2016 г.  – 161.38 лв.
 • “Как се случва отказът от осигуряване в УПФ…”

Срок за отказ от осигуряване в УПФ:

Чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) (1) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст

Намаляване пенсията от ДОО в случай, че се осигурявате в УПФ

Чл. 70, (7) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд “Пенсии” за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.

Право на пенсия от УПФ пет години преди навършване пенсионна възраст

Чл. 167, (2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) По желание на осигурения фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.

Изчисляването на пенсии от УПФ не е прецизно регламентирано. Затова при една и съща сума по партида две пенсионни дружества могат да изчислят и отпуснат различни пенсии.

Чл. 131. (1) (Предишен текст на чл. 131 – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Пенсията се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките, предвидени в този дял, и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици.

(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Когато размерът на пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или разсрочено при придобиване на правото.

За пенсии, отпускани след 1.1.2019 г. няма таван.

Минимална пенсия за осигурителен стаж и въраст 2016 г.  – 161.38 лв.
http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/426-osp

На въпроса “как се случва отказът от осигуряване в упф…” отговорът е: просто, със заявление.

Заявление за избор за промяна на осигуряване от от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”…
http://www.nap.bg/document?id=9592

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД “ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ” И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
www.nap.bg/document?id=1469


Инвестирате в УПФ? Защо?

Какво виждате на тази графика?
1 лв., вложен на 1 юли 2004 г., на 13 май 2016 г. е станал (по покупателна способност):

 • 1.00 лв. в UNIDEX
 • 1.02 лв. във VOLIDEX
 • 1.44 лв. в портфейл 30% акции : 70% облигации.
  R30-70
  Индексите са дефлирани с българския индекс на потребителските цени.
 • UNIDEX е индексът на средната стойност на 1 дял от УПФ;
 • VOLIDEX е индексът на средната стойност на 1 дял от ДПФ;
 • Портфейл 30% : 70% е 30 % в акции S&P500 и 70% в общ индекс на американски 10 годишни облигации (Total Bond Index 10 Y).

Привилегията да получите “доходността” на пенсионните фондове у нас Ви струва 1 % от партидите Ви годишно. Портфейлът 30% : 70 % Ви е достъпен през брокерска сметка на цена 0.20 % годишно или ПЕТ ПЪТИ по-евтино.

Затова казвам:

 1. С инвестиране в пенсионни фондове у нас “плащате за мерцедес, а получавате трабант” (март 2015 г. – http://bit.ly/1VZuwZB) “Факт #9. Таксите на УПФ са неоправдано високи и Ви ощетяват” (април 2016 г. – http://bit.ly/22eDS3K )
 2. Който иска допълнителна пенсия, инвестира извън пенсионните фондове в България, а и извън България.

 


Какво става с пенсиите от УПФ?

Ако сте загубени в “дебата” за пенсиите, предизвикан от представения за празнично обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Кодекса за социалано осигуряване (КСО), вината не е ваша. Но проектът ви засяга лично и дълбоко. Затова ще ви ориентирам, като отговоря на следните въпроси:

 1. Какъв “проблем” се опитва да реши Министерството на финансите?
 2. Защо сега?
 3. Как се опитва да го реши?
 4. Има ли други варианти?
 5. Кое е най-важното?

Кратките отговори:

 1. Проблемът е, че пожизнените пенсии от УПФ са кухо, неподплатено обещание;
 2. При предстоящите стрес тестове е възможно цялата пенсионна индустрия да се окаже в технически фалит;
 3. Как? Като попълни резервите на пенсионните дружества с парите от личните партиди на тези, които имат неблагоразумието да се пенсионират в УПФ;
 4. Има, но те са по-скъпи. С други думи Министерството на финансите предлага на осигурените вариант, при който пожизнената пенсия е възможно най-високата при дадени пари по партидата.
 5. Най-важното е, че с пенсията искате да заместите максимално възможния дял от дохода си преди пенсиониране. Със или без предложението на Министерството на финансите, КСО ви гарантира двете ви пенсии да са по-малко от една, която бихте получили ако не се осигурявате в УПФ.

  Рационалният осигурен напуска примитивната и паразитна пенсионна индустрия в България, насочва задължителната си осигурителна вноска само в държавното обществено осигуряване, а допълва пенсията си със самостоятелно управляван инвестиционен портфейл извън пенсионните фондове.

Да започнем отначало:

 1. Пенсионната система има смисъл само ако осигурява пенсии (по възможност, достатъчни).  Затова, важният въпрос е какъв размер пенсия можете да си осигурите с участие в системата.
 2. Участието ви в пенсионната система става със задължителни осигурителни вноски в течение на цялата ви трудова кариера. Възможни са два варианта:

  2.1 Първи: Цялата задължителна осигурителна вноска правите в държавното обществено осигуряване (ДОО). Съответно, имате право на пенсия от  ДОО като размерът й се определя по формула, описана в закона (КСО). Можете да се съмнявате дали формулата ще остане същата, когато вие се пенсионирате защото законодателят може да я промени (както е правил) във всеки момент. Но няма неяснота за това как се определя размерът на пенсия от ДОО.

  2.2 Втори: Разделяте задължителната си осигурителна вноска на две в съотношение приблизително 3:1. Три четвърти от осигурителната ви вноска постъпва в ДОО, откъдето ще получите пенсия в размер на три четвърти от пенсията, която бихте получили в първия вариант.

  За разлика от първия вариант, обаче, ще получите и втора пенсия, от универсален пенсионен фонд (УПФ). Нейният размер ще зависи от натрупаните средства по личната ви партида в УПФ в деня преди пенсиониране, но и от други “неща” (показатели).

 3. Проблемът: Пенсията от УПФ също е обещание, за сега – кухо

  Всички знаем, че пенсията от ДОО е едно обещание, подплатено със властта на държавата да налага осигурителни вноски и данъци. Малцина осъзнават, обаче, че пожизнени пенсии от УПФ са също обещание, което е гарантирано само и единствено с капитала и резервите на едно пенсионно дружество.

  За да можете да вярвате на обещанието на пенсионното си дружество, че ще ви плаща пожизнено, сумата от  задълженията на дружеството към бъдещите пенсионери (по настояща стойност)  трябва във всеки един момент да е равна на сумата на парите на всички пенсионери в съответния УПФ плюс “пенсионни резерви”, които да покрият риска от дълголетие на част от тях.

  Тук е заровено кучето. Към днешна дата пенсионните дружества в България имат цифром и словом нула лв. пенсионни резерви. Т.е. дружествата не са в състояние да гарантират изплащане на пожизнени пенсии на клиентите си.
     

 4. КСО предвижда дружествата да създават пенсионни резерви със собствени средства (чл. 192, ал 2-4 от КСО). “Собствените средства” на дружествата идват от таксите, които заплащате за привилегията да ви “управляват” парите за ваша сметка. Вместо да изпълняват Кодекса между 2002 и 2015 г., обаче, дружествата са “усвоили” таксите ви под формата на неопрадани размери на възнагражденията на управляващите ги и дивиденти за акционерите.

  Това е известно и не от вчера.
    

 5. Защо сега?

  Заради наложените от Европа стрес тестове на активите на пенсионните дружества, които предстои да се извършат преди края на 2016 г. Опасението е, че след стрес тестовете могат да зейнат огромни дупки в капитала не само на някои дружества, но и на сектора като цяло. Така, възможно е, цялата пенсионна индустрия да се окаже в технически фалит. Затова липсата на пенсионни резерви трябва да се попълни преди стрес тестовете.

 6. Какво е решението?

  Предлаганото решение е пожизнени пенсии да се изплащат срещу прехвърляне на личната ви партидата в “технически резерви” на пенсионното дружество в деня на пенсионирането ви. Така рискът, че част от клиентите ще преживеят срока, предвиждан от актюерите, ще бъде покрит със средствата на тези, които няма да го доживеят. При това наследниците на по-рано починали пенсионери от УПФ губят права и не могат да наследят нищо, защото техният наследодател вече няма партида в УПФ.
  На практика, решението, предлагано от Министерството на финансите е да ви задължи при пенсиониране да си купите прост финансов продукт, наричан “незабавен анюитет”.

 7. Има ли други варианти?

  Разбира се. Анюитетите са традиционен застрахователен продукт и съществуват в разновидности. В най-простия му вариант, предлаган сега, срещу прехвърляне на партидата получавате обещание за изплащане на една постоянна месечна сума докато сте между живите. Естествено, с напредъка на времето покупателната сила на тази сума ще намалява, подяждана от инфлацията.
  Затова има “индексирани анюитети”, при които месечните пенсии се актуализират веднъж годишно с темпа на инфлация. Има и анюитети с минимален фиксиран срок, например пет или 10 години. Те също са пожизнени, но в случай, че пенсионерът почине преди изтичане на фиксирания срок, изплащането на пенсията продължава до изтичане на този срок и т.н.
  Трябва да се знае, обаче, че във всички тези случаи размерът на пенсията от дадена сума пари е по-нисък отколкото при “незабавния анюитет”, който предлага Министерството на финансите. Така например на всеки 1 000 лв. пари по партида в УПФ, размерът на пожизнена пенсия от “незабавен анюитет” ще е около 6 лв. месечно. Покупателната им способност ще намалява с всяка изминала година. Със същите 1 000 лв. може да се купи “индексиран анюитет”, при който първоналаният размер на месечната пенсия ще е около 4.60 лв. Този размер, разбира се, ще нараства в бъдеще.

  Което ни връща обратно към смисъла на осигуряването за пенсия, а именно – осигуряване на пенсия.

 8. Кое е най-важното?

  Споменахме, че избралите да се осигуряват в УПФ ще получат две пенсии – намалена от ДОО и от УПФ. Проектът на Министерството на финансите за изменение на КСО предлага един възможен регламент за определяне размера и изплащане на пенсиите от УПФ, при това регламент, осигуряващ възможно най-големия размер пенсия при дадени средства, натрупани по партидата в УПФ.

  Същевременно, осигуряващите се в УПФ ще получат намалена пенсия от държавното обществено осигуряване. Ако искат да разчитат на пенсия от УПФ, която да допълва държавната им пенсия, то пенсията от УПФ трябва първо да навакса намалението на пенсията от ДОО с около една четвърт и чак след това да осигури “допълнителна” пенсия. Необходимо и достатъчно условие за това е доходността на осигурените в УПФ да изпреварва темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната в годината преди пенсиониране, от който зависи държавната пенсия.  (Вж. “Две пенсии или една?”, 2016 )
  На практика за цялата история на пенсионните фондове у нас от 2002 до 2015 г. съотношението е точно обратното, темпът на нарастване на средния осигурителен доход значително изпреварва доходността на осигурените в УПФ. (съответно 3.8 % и 0.53 % в реален израз). (Вж. http://idfk.org/1471-2/ )

 9. Проектът на Министерството на финансите по никакъв начин не променя това и не решава проблема с доходността на осигурените в пенсионни фондове, поради което двете пенсии ще са по-малко от една при параметрите, определени от КСО.

 10. Всеки, който желае да получи максимално възможната пенсия от пенсионната система у нас, ще направи добре да се осигурява само в държавното обществено осигуряване. В случай, че прецени, че пенсията от ДОО няма да му е достатъчна (а тя е предвидена да не е), да спестява и инвестира допълнително извън пенсионните фондове, които по закон не са в състояние да осигурят “допълнителна” пенсия. За направилите рационалния избор, изходът от обсъждането на проекта за Закон за изменение и допълнение на КСО е без значение. 


Горанов спасява пенсионните дружества

Финансовият министър Владислав Горанов не предлага национализация на пенсиите, а е застанал на амбразурата като Павлик Морозов и спасява пенсионно-осигурителните дружества, като поема удара.[Да се чете: Александър Матросов] Това не е в интерес на гражданите, които ще трябва да плащат два пъти. В момента дружествата имат нула лева технически резерви, [да се чете “пенсионни резерви”] тъй като не са ги отделяли, и сега вие всички ще покриете тези резерви. Не може да се потърси и отговорност, понеже не е незаконно.

Това коментира в еМисия България финансистът Любомир Христов, който обаче се съгласи в министър Горанов за многото проблеми и подводни камъни в пенсионното осигуряване.

Експертът даде разяснения и по трите въпроса, които според него засягат хората:
*) кога имат достъп до пенсия,
*) до какъв вид пенсия и
*) в какъв размер.

Финансовото министерство поиска промени в Кодекса за социално осигуряване. Предложенията предвиждат средствата в частен пенсионен фонд (УПФ, или втори стълб) за втора пенсия на лицата да се прехвърлят в общ пул при навършване на възраст за пенсиониране. Средствата повече няма да са лични, а правото на наследяването им ще се губи. Ако малките на пръв поглед суми се съберат, се получава сума от милиарди левове.

Министър Горанов пък предупреди, че ако законът не се промени сега, може да се стигне до ситуация, в която пенсионер е изчерпал натрупаните средства по индивидуалната си партида и неговите деца трябва да му плащат пенсията.

В момента човек с натрупани средства в УПФ има право да ги поиска пет години преди навършване на възраст за пенсия, а сега се предлага този срок да се съкрати само до една година, обясни Христов.

От УПФ човек има възможност за два вида пенсия – пожизнена и еднократно/разсрочено изплатена. При пожизнената това става с прехвърляне и е на база размера на партидата в деня преди навършване на пенсионна възраст – парите отиват в пул (технически резерви, управлявани от дружеството, от застраховател или друг фонд), но ако един ден по-късно починете, наследниците ви няма да наследят нищо, коментира още той.

Христов посочи също, че направените предложения не правят нищо по въпроса за доходността и размера на пенсията, а другите параметри гарантират, че пенсията от УПФ ще е по-малка, отколкото е намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване, т.е. двете пенсии ще са по-малко от една.

Гледайте целия разговор:

 

 


Две пенсии са по-малко от една – интервю

Пенсията от Държавното обществено осигуряване е предвидена да не бъде достатъчна – заяви финансистът Любомир Христов

публикувано на 21.04.16 в 13:36 / 158 преглеждания

Любомир Христов
Снимка: Цеца Иванова

Пред слушателите на програма „Христо Ботев” на БНР известният финансов консултант пресметна колко ще получават след години онези, които се осигуряват задължително в ДОО и УПФ. Разясни защо „две пенсии правят по-малко от една” и обясни защо не бива да разчитате, ако ви се случи нещастие, парите по партидите ви в УПФ да отидат при наследниците ви.

Чуйте внимателно разговора с Любомир Христов, за да си направите извода как сами да постигнете максисума при тази система. Като се надявате, при непрекъснатите промени на които сме свидетели, че наредбите няма да се променят в отрицателна посока.