Пенсионните фондове: Форд, на цената на Ферари

Ниска или прилична е доходността на пенсионните фондове? Високи или приемливи са таксите? На тези въпроси може да се отговори само в сравнение.

Парите ви постъпват в пенсионни фондове, управлявани от пенсионни дружества на ваш риск и за ваша сметка. Всеки, който управлява професионално чужди пари и уважава себе си, предварително обявява еталон (бенчмарк), по който да мерят резултатите му в края. Нашите пенсионни дружества не го правят. Затова го направих аз, като сравних доходността, реализирана от пенсионните фондове през последните 1, 3, 5, 10 години и от 1 юли 2004 до 31.12.2016 г. с портфейл-еталон. Портфейлът-еталон конструирах като комбинация от два индекса в съотношение 35 % акции (индекса STOXX Europe 600) и 65 % държавни облигации (индекса Euro Government Bond 10Yr Term Indeх). Повече по-долу.

Резултатите са както следва :

1-screenshot-2017-01-09-07-02-34

ДПФ – Доброволни пенсионни фондове;
УПФ – Универсални пенсионни фондове;
ППФ – Професионални пенсионни фондове;
TWR – Времево-претеглена доходност (Time Weighted Returns)

2016 г. е добра за пенсионните фондове от всички видове: доброволни, универсални и професионални. Отчетената доходност от между 4 и близо 6 % значително изпреварва доходността на портфейла-еталон от 2 %. За всички периоди, завършващи на 31.12.2016 г. и по-дълги от една година,обаче, – 3, 5, 10 и 12 и половина години – доходността на всички видове фондове изостава от индекса-еталон. Така например, 1000 лв., вложени на 1 юли 2004 г., са станали в края на 2016 г. :

1890 лв. – ако са били вложени в портфейла-еталон и
1660 лв. – в доброволните фондове,
1599 лв. – в универсалните фондове и
1529 лв. – в професионални фондове.

2-screenshot-2017-01-09-07-02-20

За да получат резултатите от портфейла-еталон, инвеститорите е трябвало да платят 0.5 % първоначални разходи и по 0.2 % инвестиционна такса на година. Това прави общо
5 лв. + 2 лв. х 12.5 години = 30 лв. такси само върху първоначалната инвестиция.

За да получат с 230-360 лв. по-ниски резултати в пенсионните фондове, осигурените е трябвало да платят 5 % такса на входа (за какво?) плюс по 1 % годишна инвестиционна такса (0.9 % за 2016 г.). Това прави 50 лв. + 10 лв. x 11.5 години + 9 лв. = 174 лв. само върху първоначалната осигурителна вноска.

Или за да получат 230-360 лв. по-малко в партидата си в пенсионен фонд, осигурените са платили 144 лв. повече такси. Така, пенсионните фондове носят доходност по-ниска от пазарната на цени близо 6 пъти над пазарните.

Който иска допълнителна пенсия, трябва да спестява и инвестира допълнително. По-добре да го прави извън пенсионните фондове, които не са могли дори да достигнат пазарните резултати през 2004-2016 година и то, при такси над пазарните. Ако не знае как, да попита. “… на всеки, който чука, ще му се отвори”. (ЛУКА 11:9

* * *

Портфейл-еталон

Портфейлът-еталон конструирах като комбинация от два индекса :

– 35 % акции (индекса STOXX® Europe 600) и

– 65 % държавни облиганиции (индекса Euro Government Bond 10Yr Term Index).

Това съотношение съответства на структура на универсален пенсионен фонд.

Кодексът за социално осигуряване налага ограничения на инвестиционния риск, при който се управляват пенсионните фондове (чл. 176-178). В частност, универсалните пенсионни фондове могат да влагат до 20 % от активите в акции. Други до 15 % могат да бъдат инвестирани в колективни инвестиционни схеми (взаимни фондове), без да се уточнява в какви класове активи са инвестирали самите взаимни фондове. Следователно те може да са инвестирани изцяло в акции.

Портфейлът-еталон :

 1. Не съдържа ценни книжа на български емитенти и така не носи риск от инвестиции в “свързани лица”.
 2. Не съдържа корпоративни облигации и така не включва риск от неплащане. В този смисъл портфейлът-еталон е по-консервативен от портфейлите на пенсионните фондове.
 3. Инвестируем портфейл. Индивидивуалните инвеститори могат да получат резултатите на портфейла-еталон като инвестират в два борсово-търгувани фонда: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr.

Източници :

1) STOXX® Europe 600

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP

http://quotes.wsj.com/index/XX/SXXP/historical-prices

2)  Euro Government Bond 10Yr Term Index (BCEX4T)

https://index.barcap.com/Benchmark_Indices/Government/Term_Indices/Euro_Govt_10_yr_Term

3) Доходността на пенсионните фондове е изчислена по индексите VOLIDEX, UNIDEX и PROFIDEX. Вж. Стойност на един пенсионен дял. КФН : http://www4.fsc.bg/units.asp

4) ETF, следващ индекса STOXX Europe 600:
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/251931/ishares-stoxx-europe-600-ucits-etf-de-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=institutional

5) ЕTF, следващ индекса Euro Government Bond 10Yr Term Index:

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF

https://www.ishares.com/lu/individual/en/products/251738/ishares-euro-government-bond-710yr-ucits-etf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_LU&userType=individual

Advertisements

Може ли да се вярва на ПОК “Доверие”?

БАДДПО – в разнобой дали две пенсии са повече или по-малко от една

ПОК “Доверие” : Две пенсии са повече от една. С 2 лв. на месец. Категорично!
ПОД “ЕнЕн” : Вярно е, но не са повече, а по-малко и не с 2 лв., а с 200 лв. на месец.

Даниела Петкова от ПОК “Доверие” е цитирана да казва, че две пенсии ще са повече от една. За да илюстрира твърденията си, тя представя таблица, в която от натрупани средства по партида, е изчислила пенсията от УПФ. Сумата от така изчислената пенсия от УПФ и намалената пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО), дава число, по-голямо от пенсия от ДОО без намаление, ако въобще не се осигурявате в УПФ.

Ако от размера на средства, посочен от Д. Петкова, пресметнете пенсията си от УПФ с помощта на калкулатора на ПОД “EнЕн”, получавате драматично различен и значително по-малък размер на пенсията от УПФ. Двете пенсии (от УПФ и намалена от ДОО), са категорично  по-малко от една – пенсия от ДОО в пълен размер. Вж. Таблиците

screenshot-2016-12-20-06-25-35

По въпроса колко е пенсията при 10 000 лв. по партида в УПФ, пенсионните дружества изглежда още не са се разбрали. От там, и вие не знаете.

Моите изчисления показват, че на всеки 1,000 лв. (хиляда лв.) от УПФ, можете да се надявате на 4.67 лв. първоначална месечна пенсия, съпоставима с тази от ДОО. “Съпоставима”, означава, че и двете пенсии – тази от ДОО и тази от УПФ – подлежат на годишна индексация с еднакъв процент.

16.12.2016

Източници :

1. ПОК “Доверие”, по Mediapool http://bit.ly/2hPRjcD
2. ПОД “ЕнЕн” : а) Калкулатор; б) Резултати (в PDF)

Съкръщения :

 • БАДДПО – Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване;
 • ДОО – Държавно обществено осигуряване;
 • НОИ – Национален осигурителен институт;
 • Макс ОД – Максимален осигурителен доход;
 • ПОК – Пенсионно осигурителна компания;
 • ПОД – Пенсионно осигурително дружество;
 • СОД – Среден осигурителен доход;
 • СРЗ – Средна работна заплата.

Аплодирам БАДДПО

“Трудно е да накараш човек да разбере нещо, от неразбирането на което зависи заплатата му.” Ъптън Синклър

 

Приветствам, аплодирам и се присъединявам към желанието на БАДДПО да използва ограничените си време и капацитет “… за разрешаване на истински големите проблеми на пенсионната система в България.”

А истински големият проблем на осигурените в УПФ е, че са ощетени, защото пенсията им от УПФ няма шанс да замести намалението на пенсията им от ДОО, заради това, че са се осигурявали и в УПФ. И така ще ги остави с две пенсии, сумата от които е по-малка от една – пенсия от ДОО в пълен размер, която ще получат, ако се откажат от осигуряване в УПФ.

Защо твърдя, че ДВЕ ПЕНСИИ СА по необходимост ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА?

Защото съм изследвал въпроса “При какви условия две пенсии са РАВНИ на една?” Доказах, че необходимо и достатъчно условие сумата от намалена пенсия от ДОО и пенсия от УПФ да е равна на пенсия от ДОО в пълен размер е:

Доходността на осигурените в УПФ да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС).

БАДДПО съобщава, че две пенсии, макар и с малко, са повече от една, именно защото допуска, че доходността на осигурените в УПФ в бъдеще ще е по-висока от тепма на нарастване на СОДС.

 

Ето сравнение на допусканията за периода 2016 – 2041 г. :

Л. Христов                      БАДДПО

Темп на нарастване на СОДС                      4.4 % / 2.6 %                 4.4 %/ –
(номинален / реален)
Доходност на осигурените в УПФ
(номинлена / реална)                                    2.9 %/ 0.85 %                  5 % / –
Доходност на осигурените в
УПФ (2002-юни 2016 г.)                                1.7 % / 0.40 %.              – / –
(номинлена / реална)

С колко точно трябва доходността от УПФ да изпреварва темпа на растеж на СОДС?

Зависи от това, което наричам “коефициент на натрупване”, а в Кодекса за социално осигуряване е описано като “процент [от дохода, от който се изчислява пенсията] за всяка година осигурителен стаж” (чл. 70). Колкото по-висок е този коефициент, толкова – при равни други условия – по-висока е пенсията от ДОО, а следователно и нейното намаление в абсолютен израз (в лева). Следователно, толкова по-висока трябва да е доходността по партиди в УПФ, за да може пенсията от УПФ да догони все по-нарастващата сума на намалението на пенсията от ДОО. Зависимостта е илюстрирана на фигурата.

 

%d1%84%d0%b8%d0%b32

Залагането на “коефициент на натрупване” от 1.5 % за всяка година осигурителен стаж в бъдеще, изисква доходността на партидите в УПФ да достигне 4.3 % годишно и то в реален израз, при условие че отчетената между 2002 и юни 2016 г. реална доходност на осигурените в УПФ е 0.4 %. Така, промените в КСО от м. август 2015 г. направиха осигуряването в УПФ безсмислено.

Постигането на 4.3 % реална доходност по партидите в УПФ е несъвместимо с очакванията на специалистите за доходността по класове активи през следващите 20 години и инвестиционните ограничения, наложени от КСО при инвестиране на следствата от УПФ (вж. КСО, чл. 176-178). Например, очакваната реална доходност на европейските акции е 4.5-6 %, но КСО не разрешава повече от 35 % от средствата в УПФ да бъдат инвестирани в акции (събирам 20 % таван на инвестиране в акции и 15 % в колективни инвестиционни схеми). Доходността на книжата с фиксирана доходност пък (облигациите) се очаква да се движи в граници от 0 до 2 %. Това означава, че очакваната реална доходност на портфейл, съдържащ 35 % акции и 65 % облигации е 1.6 – 3.4 % годишно, и то преди отчисляване на каквито и да е такси.

 

mckinseyfig

По посочените съображения твърдя, че

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА, по необходимост, заложена в КСО.

При това положение, асоциацията на пенсионните дружества БАДДПО имаше две възможни стратегии :

Или да се обърне към стотиците си хиляди клиенти като почтено им разясни, че не може да им осигури “допълнителни” пенсии по причини, заложени в КСО и да потърси подкрепата им за разумни промени в “допълнителното” осигуряване, което да доведе до допълнителни пенсии

Или

Да подвежда и заблуждава клиентите си като разчита на лековерието им, да подхранват управляващите и представляващи пенсионни дружества и тяхната асоциация с ежегодни такси. Такси, които осигурените плащат за да … им бъде намалена пенсията.
За съжаление, БАДДПО избра стратегията на подвеждане и заблуда с цел измама.

Трябва да се знае, че БАДДПО е организация на заинтересовани лица. Интересът на нейните членове е противоположен на този на клиентите й: БАДДПО и членовете й се издържат от такси, които осигурените плащат, а всеки лев такса намалява средствата по партидата на осигуреното лице. Размерът на интереса е 123 млн. лв. за 2015 г. и 90 млн. лв. за деветте месеца на 2016 г. (Източник: КФН)

14.12.2016

 


Д. Петкова призна: Две пенсии може да са по-малко от Една

ПОК “Доверие” представя резултатите на разчети, според които две пенсии са “категорично” повече от една.

Колко кагеторично?

Ако се е осигурявал върху максималния доход в течение на 40 години в УПФ, човек би получил две пенсии – намалена от ДОО и пенсия от УПФ – сумата от които, според ПОК “Доверие”, ще е с ДВА ЛЕВА на месец по-висока от една пенсия от ДОО (ако човек се откаже от осигуряване в УПФ навреме). Ако пък се е осигурявал върху средния осигурителен доход или върху средна работна заплата, сумата от двете му пенсии, би била – отново според пенсионната компания –

* с 15 лв. на месец и
* с 34 лв. на месец,
по-висока в сравнение с пенсия от ДОО в пълен размер (при отказ от осигуряване в УПФ).

Тези резултати са получени с некоректни методи и при нереалистични допускания, затова са грешни, подвеждащи и заблуждаващи. По-конкретно :

* размерът на пенсия от ДОО е подценен;
* възможният размер на натрупаните средства по партида в УПФ е надценен, а от там надценен е и размерът на пенсията от УПФ;
* размерът на пенсия от УПФ е надценен втори път, като е пресметната по-начин, който я прави несъпоставима и следователно, несравнима, с намалението на пенсията от ДОО.

Коригирането на всяка от тези неточности по отделно изтрива изцяло “превишението” и прави сумата от две пенсии по-малка от пенсия от ДОО в пълен размер. Така, г-жа Д. Петкова фактически признава, че две пенсии може да се окажат и по-малко от една.

Как е подценен размерът на пенсията от ДОО за осигурявали се на средна работна заплата и максимален осигурителен доход?

С допускане на нереалистично ниски индивидуални коефициенти.

Например, за осигурявалите си винаги на максимален доход ПОК “Доверие” смята пенсията с индивидуален коефициент 3.31, докато фактическият за периода 2002-2015 г. е 3.6. За да се реализира допускането на ПОК “Доверие”, необходимо е в бъдеще средният осигурителен доход да расте, а максималният да се запазва без изменение. Такова допускане ми изглежда нереалистично.

При осигуряване върху средна работна заплата, пък, компанията приема индивидуален коефициент от 1.18, при положение, че за септември 2016 г. този коефициент е 1.24. Отново, за да се реализира допускането, е необходимо средният осигурителен доход за страната (СОДС) да расте по-бързо от средната работна заплата. На практика през изтеклите 14 години, съотношението между тези темпове е точно обратното и това е естествено. По-бърз растеж на СОДС от средната работна заплата означава, заплащането на тези, които получават работна заплата над максималания осигурителен доход да намалява в бъдеще. Това ми изглежда абсурдно.

Ако индивидуалният коефициент е с едва 0.03 по-висок от приетия, то пенсията от ДОО би била с 40.50 лв. на месец по-висока от пресметнатата от ПОК “Доверие” и би направила сумата от две пенсии по-малка от една – пенсия в пълен размер от ДОО.

Как е надценен размерът на средствата, които осигурените лица могат да очакват да натрупат в партида в УПФ за 40 години?

Като е приета неоправдано висока доходност, на която осигурените да се надяват, а именно – 5 % годишно. За сравнение, за периода 2002-30.06.2016 г. осигурените в УПФ у нас са получили доходност по партидите си от под 2 % средногодишно (вж. http://bit.ly/2ejrI8n). Разбира се, доходността през отчетен период не е гаранция за очакваната доходност в бъдеще, но от ПОК “Доверие” биха направили услуга на клиентите си, ако обосноват тезата си, че занапред до 2041 г. осигурените могат да разчитат на повече от двойно по-висока годишна доходност, отколкото са получили от 2002 г. до сега.

Действителна доходност, по-ниска от 5 % до 2041 г. с десети от процента, би намалила размера на средствата по партидите в УПФ, а от там и пенсиите от УПФ, с повече от 2 до 34 лв. на месец. По-ниски от предвижданите от ПОК “Доверие” пенсии от УПФ пък не биха компенсирали намалението на пенсиите от ДОО и в резултат две пенсии биха се оказали по-малко от една.

Как е надценен размерът на пенсията от УПФ при зададен размер на натрупаните средства?

ПОК “Доверие” представя оценки за пенсия от УПФ за първата година след пенсиониране, която по-нататък би била индексирана с 1.9 % годишно. Тази пенсия сравнява с намаление на пенсията от ДОО за първата година, която впоследствие подлежи на индексиране с 3.1 % годишно (вж. бележката по-долу). За да бъдат съпоставими пенсията от УПФ с намалението на пенсията от ДОО, необходимо е двете да бъдат пресметнати при един и същ очакван процент на индексация. Ако от ПОК “Доверие” оценят коректно първоначалния размер на пенсия от УПФ, която също да подлежи на индексация с 3.1 %, ще получат по-ниска първоначална пенсия от УПФ. Тази по-ниска пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от ДОО и две пенсии ще се окажат по-малко от една.

Бележка: Известно е, че в последно време пенсиите от ДОО се индексират с по около 2.4-2.5 % годишно. За периода до 2041 г. ПОК “Доверие” – напълно коректно – се опира на актюерските допускания в доклад на НОИ. Този доклад предвижда 4.3-4.4 % годишно нарастване на средния осигурителен доход за страната около 2041 г. и 2 % инфлация. Сумата на по половината от тези две числа дава 3.15 % очаквана индексация на пенсиите от ДОО след 2041 г.

Така, поради всяко от посочените по-горе съображения по отделно, а именно

* подценена пенсия от ДОО
* надценени средства по партида в УПФ и
* надценена пенсия от УПФ,

сумата от две пенсии става по-малко от една,

а трите фактора заедно гарантират, че

ДВЕ ПЕНСИИ са по необходимост ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

В статията пише: “Даниела Петкова призна, че разликата в дохода на хората в двете системи изглежда несъществена.” Г-жа Д. Петкова е цитирана и да се възмущава от това, че “На практика ние [пенсионните дружества – б.м. ЛХ] ще работим за намаляване на дефицита на НОИ. Идеята на пенсионната реформа беше друга – да се увеличат пенсионните доходи на хората, а не да се намалява дефицитът на НОИ”. И напълно основателно се възмущава г-жа Петкова, защото пенсията от УПФ да не може да замести намалението на пенсията от ДОО и така сумата от двете пенсиите на осигуряващите се в УПФ е по-ниска от една пенсия от ДОО. (за което осигурените в УПФ плащат по 123 млн. лв. такси годишно. Данни за 2015 г. Източник: КФН).

Има един и само един начин пенсионните дружества и осигурените да са уверени, че ДВЕ пенсии са ПОВЕЧЕ от ЕДНА и той е цялата задължителна осигурителна вноска за пенсия да постъпва в НОИ, а за допълнителни пенсии от УПФ да се правят допълнителни осигурителни вноски, свръх и над задължителната.

Доказателството за това, че две пенсии по необподимост, заложена в КСО са по-малко от една, може да се намери тук :

“(Не)адекватност на пенсиите в България” (2016)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

 

08.12.2016

 


ОСИГУРЕНИТЕ В УПФ СА ОЩЕТЕНИ,

защото ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА,

а това е предписано от КСО (Кодексът за социално осигуряване)

 

Днес, родените след 1959 г. могат да избират дали да се осигуряват за “допълнителна” пенсия в УПФ (универсален пенсионен фонд) или не. От този избор зависи пенсията им. Никой не им казва как да преценят. Затова пресметнах кога две пенсии са равни на една.

Задължителната осигурителна вноска е еднаква за всички. Тези, които се осигуряват само в ДОО я насочмат изцяло в НОИ, а тези, които се осигуряват и в УПФ, я разделят на две части: едната постъпва в държавното обществено осигуряване (ДОО), а другата – в УПФ. Съответно, на осигурявалите се в УПФ държавната пенсия ще бъде намалена. Сметнах при при какви условия държавна пенсия в пълен размер е равна на сумата от две пенсии (намалена държавна плюс пенсия от УПФ)?

Резултатът е в следния диалог :

 • Може ли две пенсии да са равни на една?
 • 
Може.
 • 
Кога?
 • На кукуво лято.

Защо? Размерът на пенсиите, както от УПФ, така и от ДОО зависи от общи фактори, а именно:

– продължителност на осигуряването (зададено е в КСО и ще бъде 40 години за мъжете и 37 години за жените);

– индивидуален осигурителен доход; той е такъв, какъвто е и

– осигурителни вноски; те са регламентирани в КСО като процент от осигурителния доход.

В каква степен пенсията (една или две) може да замести последната работна заплата? Смятам при допускане за непрекъснато осигуряване върху средна работна заплата в течение на 40 години. Резултатът е на фиг. 1, където с кръга е означена последната ви работна заплата в проценти (100 %)

%d1%84%d0%b8%d0%b31

Фиг. 1

Две неща правят впечатление:

 1. Дали пенсиите са ви една или две, те все не могат да заместят 75 % от последната ви заплата. А е необходимо, ако искате след пенсиониране да поддържате стандарта, с който се свикнали;
 2. Ако се осигурявате и в УПФ, недостигът (червеният сегмент) нараства. Т.е. сумата от двете ви пенсии замества по-малка част от последната ви заплата и две пенсии са по-малко от една.

Този резултат се получава, защото допуснах, че осигурителните ви вноски в УПФ ще носят реална доходност (след приспадане на инфлацията) по 0.85 % годишно (което е двойно повече от резултата между 2002 и юни 2016 г., а именно 0.4 %).

Има и фактори, които влияят само на една от двете пенсии, но не засягат другата. Държавната пенсия зависи от темпа на растеж на средния за страната осигурителен доход между днес и датата, на която се пенсионирате. Този темп не влияе на пенсията от УПФ. Пенсията от УПФ зависи от доходността, която получавате върху вноските си, но доходността не влияе върху държавната пенсия. Така, за да бъдат две пенсии равни на една, между тези два независими фактора – темп на нарастване на средния осигурителен доход и доходност на партидата ви в УПФ – трябва да има определено съотношение.

Какво е то? С други думи каква доходност трябва да постигнете по партидата си в УПФ средно за периода 2016-2041 г., ако сте започнали да се осигурявате през 2002 г. и ще се пенсионирате през 2042 г., при даден темп на нарастване на средния за страната осигурителен доход, за да бъдат две пенсии равни на една?

Резултатите са дадени на фиг. 2

Фиг2.png

Фиг. 2

Те зависят от това, което наричам “коефициент на натрупване”, а в КСО е описано като “сумата от” проценти, “за всяка година осигурителен стаж” (чл. 70). КСО предвижда този коефициент да нараства от 1.1 % през 2016 г. докато достигне стойност 1.5 %.

Вижда се, че при коефициенти на натрупване 1.2 % и повече, доходността по партидите на осигурените в УПФ трябва да надвишава темпа на средния осигурителен доход за страната. В действителност, за периода 2002- юни 2016 година съотношението е точно обратното. Средният осигурителен доход за страната расте реално с 3.8 %, и превишава в пъти доходността на партидите на осигурените в УПФ, която е 0.4 %. В бъдеще, когато стойността на коефициента на натрупване достигне 1.5 %, доходността по партидите трябва да надвиши 4 % годишно (след инфлация). А това е невъзможно, най-малко поради инвестиционните ограничения, записани в КСО (чл. 176-178), които не позволяват инвестирането на средствата по партидите във високо рискови и високо доходни книжа да е повече от 30-35 %, от партидите а останалите предписва да се инвестират в ниско рискови и ниско доходни ценни книги или банкови депозити.

Така, КСО ви изпраща по подразбиране в УПФ, като същевременно ви гарантира по-ниски пенсии, отколкото бихте получили ако въобще не се осигурявате в УПФ. Би било по-точно да го наричаме “Кодекс срещу осигурените”. Но пък ви дава възможност да се откажете от УПФ (и намаляване на и без това недостатъчната си пенсия) като подадете заявление в НАП.

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”

можете да намерите на страницата на НАП :

http://www.nap.bg/page?id=528

 

Любомир Христов, ChFC
17.11.2016 г.

Статията е обобщение на резултатите от изследването на автора

“(Не)адекватност на пенсиите в България” (2016)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

 


(Не)адекватност на пенсиите в България

Знаем (от опит), че пенсиите, изплащани от държавата, са ниски и недостатъчни.
Колко “по-достатъчни” ще станат, когато осигуряващите се в УПФ започнат да се пенсионират?

Давам изчерпателен отговор на този въпрос – при различни сценарии и допускания – тук:

(Не)адекватност на пенсиите в България

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

При всички правдоподобни допускания:

1. Пенсиите – една или две – все няма да стигат;

2. Две пенсии (от НОИ и УПФ) са винаги и всякога по-малко от една (само от НОИ)

Защо ли? Много просто

Доходността на осигурителните вноски в НОИ превишава в пъти постигнатата досега доходност от УПФ.

За любопитните – доходността (вътрешната норма на възвръщаемост – IRR – internal rate of return) на ДОО е онова число, което изравнява сумата на всички осигурителни вноски в течение на 40 години със сумата на всички пенсии, които човек ще получи (при средна очаквана бъдеща продължителност на живота, оценeна на КФН).

(Разбира се, който живее по-дълго, ще получи повече за сметка на този, който живее по-кратко).

Мнозина биха искали да имат възможност да получават една пенсия, само от УПФ – като се осигуряват само в УПФ, въобще нямат нищо общо с НОИ – за тях имам следния резултат:

Сумата на получените пенсии само от УПФ (без осигуряване в НОИ) ще е със 104 000 лв. (сегашни – 2015 г. – лева) по-малка от сумата на пенсиите от НОИ, ако човек никога не се осигурявал в УПФ. Това, за осигуряващ се на средна работна заплата. Ако пък осигуряването е било на max – загубата за осигуряващите се в УПФ е още по-голяма.

Вярвам да съм помогнал за информирания Ви избор. 

Съкръщения:

ДОО – държавно обществено осигуряване

КФН – Комисия за финансов надзор

НОИ – Национален осигурителен институт

УПФ – универсален пенсионен фонд.


Жените, родени през 1960 г., решават размера на пенсията си СЕГА

ВНИМАНИЕ !
За жени, родени след 28.2.1961 г. !

Ако желаете да увеличите пенсиите си, необходимо е да подадете Заявление в НАП, както е показано по-долу. Срокът за подаване на заявлението е пет години преди навършване на пенсионна възраст. НО, ВНИМАНИЕ ! НАП прилага пенсионната възраст в годината на подаване на заявлението, а не Вашата, която е по-висока.

През 2017 г. се пенсионират жените, достигнали 61 годишна възраст. Това означава, че НАП ще приеме заявлението Ви за отказ от осигуряване в УПФ преди 56-ия Ви рожден ден !
Ако вече сте навършила 56 години, НАП ще откаже Вашето заявление, Вие ще си останете с партида в УПФ, ще получите две пенсии, сумата от които ще е по-малко от една пенсия, която бихте получили от НОИ ако въобще никога не сте се осигурявали в УПФ.

22.02.2017

Жените, родени между 1 януари и 30 април 1960 г., ще навършат 56 години и 8 месеца между 1 септември и 30 декември 2016 г. Бездействието преди датата, на която навършват 56 г. и 8 месеца може да им струва няколко десетолевки по-ниска пенсия.

*) До датата, на която навършвате 56 години и 8 месеца решавате дали да получавате две пенсии или една. Едната пенсия ще е по-голяма от сумата на двете;

*) След датата на навършване на 56 години и 8 месеца имате право на пенсия от универсален пенсионен фонд. Право имате, но пари нямате.

* * *

Дата, на която навършвате 56 години и 8 месеца е важен за Вас предел:

 1. На тази дата изтича срокът, в който можете да решите да се откажате от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ). Ако го направите, ще получавате една пенсия – само от държавното обществено осигуряване (ДОО) в пълен размер. Ако не го направите, ще получавате и втора пенсия, от УПФ, но пенсията Ви от ДОО ще бъде намалена със 17 %;
 2. След тази дата, можете да поискате от пенсионното дружество, което управлява Вашите пари да започне да Ви изплаща пожизнена пенсия. Пенсионното дружество е длъжно да я отпусне, ако по партидата си имате достатъчно средства за отпускане на поне минималната пенсия. Минималната пенсия сега е 161.38 лв. на месец. Ако нямате достатъчно средства, пенсионното дружество ще Ви откаже отпускане на пенсия от УПФ сега.

За всяка жена конкретният размер на пенсиите е различен и зависи от нейните обстоятелства: осигурителен доход, стаж, размер на партидата в УПФ и т.н. Не вземайте това важно за Вас решение преди да се посъветвате с компетентен и безпристрастен финансов консултант, който не е осигурителен посредник.

За ориентир на това, какво приблизително можете да очаквате:

Ако прехвърлите средствата от партидата си от УПФ в държавния фонд и престанете да се осигурявате в УПФ, през 2021 г. НОИ Ви определи пенсия, да речем, от 500 лв. месечно. Ако не заявите отказ от  УПФ между 1.09 и 30.12.2016, то пенсията ви от НОИ става 415 лв. (17 % или 85 лв. на месец по-малко).

Ако продължавате да се осигурявате в УПФ, то от УПФ можете да се надявате на месечна пенсия от 5.65 лв. на всеки 1000 лв., които имате по партида.

Първо, това е оптимистична оценка – всяко пенсионно дружество може да определи пенсията Ви по различен начин, защото няма уредба за това какви стойности на параметрите да използва дружеството за изчисляване на пенсията Ви.

Второ, това е първоначален размер на пенсията. Дружествата могат да преизчисляват тази пенсия всеки месец и могат да я увеличават или намаляват. Докато пенсията от ДОО се индексира всяка година и може само да нараства, но не и да намалява.

В примера, в който намалената пенсия от НОИ е 415 лв., за да я допълни пенсията Ви от УПФ до 500 лв., по партидата си в УПФ трябва да имате поне 15 044 лв. Тогава двете ви пенсии – намалена от ДОО и от УПФ – ще са равни на една пенсия от ДОО в пълен размер, която ще получите, ако сте се отказала от осигуряване в УПФ.

За да разчитате пенсионното дружество да започне да Ви изплаща пенсия от УПФ още през тази година, тази пенсия трябва да е поне 161 лв. на месец, колкото е минималната в момента. За да може пенсионото дружество да го направи, трябва да имате по партидата си поне 28 500 лв. Не можете да имате тази сума по партида, защото дори и да сте се осигурявала на максимален осигурителен доход от 2002 г. насам, сега имате 15-16 000 лв. по партида.

Това е:

 1. Ако желаете да запазите партидата си в УПФ, не трябва да правите нищо. В такъв случай през 2021 г. ще получите две пенсии – намалена от ДОО и от УПФ, сумата на които вероятно ще е по-малка от пенсия от ДОО в пълен размер, на която имате право, ако да бяхте се отказала от осигуряване в УПФ.
 2. Ако желаете да получите пенсия от ДОО в пълен размер и сте родена преди 1 май 1960 г., трябва да заявите отказ от осигуряване в УПФ. Това става с подаване на заявление в НАП  преди датата, на която навършвате възраст от 56 години и 8 месеца.

За жените, родени от 1 май до края на 1960 г., срокът изтича на датата, на която навършат възраст от 56 години и 10 месеца, т.е. през 2017 г.

Желая Ви своевременно вземане на осъзнато решение и достойни старини.


Справка – Кодекс за социално осигуряване
http://www.nssi.bg/images/bg/legislation/Codes/KCO.pdf

 • Срок за отказ от осигуряване в УПФ;
 • Намаляване пенсията от ДОО в случай, че се осигурявате в УПФ;
 • Право на пенсия от УПФ пет години преди навършване пенсионна възраст;
 • Изчисляването на пенсии от УПФ не е прецизно регламентирано;
 • За пенсии, отпускани след 1.1.2019 г. няма таван;
 • Минимална пенсия за осигурителен стаж и въраст 2016 г.  – 161.38 лв.
 • “Как се случва отказът от осигуряване в УПФ…”

Срок за отказ от осигуряване в УПФ:

Чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) (1) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст

Намаляване пенсията от ДОО в случай, че се осигурявате в УПФ

Чл. 70, (7) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд “Пенсии” за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.

Право на пенсия от УПФ пет години преди навършване пенсионна възраст

Чл. 167, (2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) По желание на осигурения фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.

Изчисляването на пенсии от УПФ не е прецизно регламентирано. Затова при една и съща сума по партида две пенсионни дружества могат да изчислят и отпуснат различни пенсии.

Чл. 131. (1) (Предишен текст на чл. 131 – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Пенсията се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките, предвидени в този дял, и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици.

(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Когато размерът на пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или разсрочено при придобиване на правото.

За пенсии, отпускани след 1.1.2019 г. няма таван.

Минимална пенсия за осигурителен стаж и въраст 2016 г.  – 161.38 лв.
http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/426-osp

На въпроса “как се случва отказът от осигуряване в упф…” отговорът е: просто, със заявление.

Заявление за избор за промяна на осигуряване от от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”…
http://www.nap.bg/document?id=9592

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД “ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ” И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
www.nap.bg/document?id=1469