И преди и сега, ДВЕ пенсии са ПО-МАЛКО от ЕДНА, но не за всички

От 1.1.2019 г. действат нови правила за пенсии. Сметките по новите правила показват следното:

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА за всички, които няма да бъдат засегнати от тавана и прага на пенсиите.

Ето защо:

  1. Осигуряването в УПФ не е допълнително, осигурителната вноска за УПФ се изважда от осигурителната вноска за ДОО. 
  2. За да бъдат две пенсии поне равни на една, пенсията от УПФ трябва първо да замести намалението на държавната пенсия. 
  3. За може пенсия от УПФ да замести намалението на държавната, доходността по партиди в УПФ трябва да изпреварва темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната.
    (вж. https://ssrn.com/abstract=3354170 за доказателството)
     
  4. “Да, ама не”. Точно обратното е. За периода 2001-2018 г. реалната доходност, която всички осигурени са получили в УПФ е 0.0 %, а средния осигурителен доход е нараствал реално с 4.0% годишно. 
  5. И през седващите 20-тина години доходността, която ще получавате в УПФ няма да навакса изоставането, натрупано за предишните 17 години.

ЗАТОВА и преди и сега, две пенсии са по-малко от една.

Който се осигурява в УПФ сам си намалява пенсията. Вратата за бягство от УПФ е отворена за всички, на които им остават повече от 5 години до пенсия. Ето я:

https://nap.bg/document?id=9592

2 < 1, но не за всички!

Тези, които са се осигурявали винаги и само върху максималния осигурителен доход няма да получат пълния размер на държавна пенсия. Тя ще бъде орязана до тавана. За тях, пенсията от УПФ с лекота ще компенсира намалената под тавана държавна пенсия ще им донесе допълнителен пенсионен доход, дори и при нулева доходност по партиди.

Кой ще получи допълнителна пенсия от УПФ?
Този, чиито индивидуален коефициент е равен или по-голям от 3

Колко е индивидуалният Ви коефициент към днешна дата, можете да проверите с EГН и ПИК от НОИ :https://apps1.nssi.bg/PensionsCalc/

Друга група хора, са тези, които винаги са се осигурявали на минималната работна заплата. Тяхната държавна пенсия няма да е по-малка от минималната. Много е възможно от УПФ да не могат въобще да получат пенсия, защото няма да имат достатъчно средства по партидата си. Ще си останат с минималната държавна пенсия. В такъв случай малкото пари от партидата им в УПФ ще им бъдат изплатени на куп в деня на пенсиониране.

Кой ще получи парите си от УПФ на куп?
Този, чиито индивидуален коефициент е по-малък от 0.6

MaxP.001