РЕД Е НА ЖЕНИТЕ, РОДЕНИ ПРЕЗ 1962 Г. ДА СЕ ОТКОПЧАТ ОТ КАПАНА “УПФ”

Ново! 31.5.2019:

  • * * * * * * * * * * * * * * *

Моята пенсия – наръчник на осигурения

Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски.

http://bit.ly/2EKUWe0

  • * * * * * * * * * * * * * * *

Жените, родени между 1 януари и 31 октомври 1962 г. ще достигнат пенсионна възраст през 2024 г., когато навършат 62 години и 2 месеца. Не по-късно от пет години преди това те имат право да се откажат от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) като подадат Заявление в най-близкия офис на Националната агенция по приходите (НАП) и така

ИЗБЕГНАТ НАМАЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА СИ ДО ЖИВОТ.

Могат да подадат заявлението през 2019 г., не по-късно от датата, на която навършват 57 години и 2 месеца.

“Осигуряване” в УПФ, което беше задължително, но вече не е, има за резултат намаляване на пенсията до живот, защото пенсията, която можете да очаквате от УПФ няма да компенсира намалението на държавната Ви пенсия заради това, че сте се осигурявали в УПФ. Така е, защото “управлението” на парите Ви в УПФ служи на една и само една цел, а именно, пенсионните дружества да прехвърлят колкото може повече от Вашите осигурителни вноски в собствените си джобове.

За близо 15 години, от 1 юли 2004 г. до края на 2018 г. пенсионните фондове са регистрирали доходност по-ниска от пазарната, при риск и такси, по-високи от пазарните. Платили сте за мерцедес, а карате форд.

PFR-TWR-2018

Когато прекратите осигуряването си в УПФ и прехвърлите парите по партидата си в Сребърния фонд, Вашето осигуряване в УПФ се заличава и имате право на държавна пенсия в пълен размер (без да бъде намалявана за времето, през което по задължение сте отклонявали част от осигурителната си вноска в УПФ).