РЕД Е НА ЖЕНИТЕ, РОДЕНИ ПРЕЗ 1962 Г. ДА СЕ ОТКОПЧАТ ОТ КАПАНА “УПФ”

Жените, родени между 1 януари и 31 октомври 1962 г. ще достигнат пенсионна възраст през 2024 г., когато навършат 62 години и 2 месеца. Не по-късно от пет години преди това те имат право да се откажат от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) като подадат Заявление в най-близкия офис на Националната агенция по приходите (НАП) и така

ИЗБЕГНАТ НАМАЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА СИ ДО ЖИВОТ.

Могат да подадат заявлението през 2019 г., не по-късно от датата, на която навършват 57 години и 2 месеца.

“Осигуряване” в УПФ, което беше задължително, но вече не е, има за резултат намаляване на пенсията до живот, защото пенсията, която можете да очаквате от УПФ няма да компенсира намалението на държавната Ви пенсия заради това, че сте се осигурявали в УПФ. Така е, защото “управлението” на парите Ви в УПФ служи на една и само една цел, а именно, пенсионните дружества да прехвърлят колкото може повече от Вашите осигурителни вноски в собствените си джобове.

За близо 15 години, от 1 юли 2004 г. до края на 2018 г. пенсионните фондове са регистрирали доходност по-ниска от пазарната, при риск и такси, по-високи от пазарните. Платили сте за мерцедес, а карате форд.

PFR-TWR-2018

Когато прекратите осигуряването си в УПФ и прехвърлите парите по партидата си в Сребърния фонд, Вашето осигуряване в УПФ се заличава и имате право на държавна пенсия в пълен размер (без да бъде намалявана за времето, през което по задължение сте отклонявали част от осигурителната си вноска в УПФ).

Advertisements

Предвидими ли са пенсиите от ДОО, предвид поредния рязък завой?

Г-н Иван Димитров пита 18 окт 2018

“Здравейте, господин Христов, съгласен съм напълно с приведените от Вас данни; но какъв е коментарът Ви за сигурността и предвидимостта на пенсиите от ДОО, предвид поредния рязък завой – не отпада таванът, преустановява се увеличението на коефициента, който уж щеше да става 1,5…Какво ли още предстои и изобщо може ли да се разчита на обещанието за пенсия от НОИ, който и сега получава половината от парите за пенсии като субсидия от държавния бюджет…”

Г-н Димитров задава въпрос, който вълнува и други. Затова му отговарям в нарочна статия тук.

Краткият отговор на въпроса “може ли да се вярва на държавата, когато обещава пенсии” е НЕ, би било наивно, предвид на това, че обещанията се променят непредвидимо. Това, обаче, не Ви освобождава от необходимостта да решите

да внасяте ли част от задължителната си осигурителна вноска в универсален пенсионен фонд (УПФ) или не.

От това решение ще зависи размерът на пенсията Ви до живот:

  • Ако пенсията от УПФ е по-голяма от намалението на държавната пенсия, то две пенсии са повече от една и във Ваш интерес е да се осигурявате и в УПФ.
  • Ако пенсията от УПФ е равна на намалението на държавната пенсия, размерът на пенсионния Ви доход е един и същ, независимо дали сте се осигурявали в УПФ или не.
  • Ако пенсията от УПФ е по-малка от намалението на държавната пенсия, то две пенсии са по-малко от една и във Ваш интерес е да се откажете от осигуряване и в УПФ като подадете заявление в НАП.

Това – по принцип. Как ще изглеждат нещата след 1.1.2019 г.?

Искам да разделя въпроса на г-н Димитров на две части:
1) Какво обещава (сега!) държавата и какво обещават от УПФ и
2) Можем да очакваме обещанията да се изпълнят?

1) С изменения в Кодекса за социално осигуряване, предлагани с бюджета на Държавното обществено осигуряване (http://parliament.bg/bg/bills/ID/78261/ ) се предлага “коефициентът на натрупване” да спре да нараства до 1.5 %, както Ви обещаха през 2015 г. и да замръзне на 1.2 % от 2019 г. нататък. Това е равносилно на намаляване на обещаните пенсии, отпускани след 2026 г. с 20 %.  Продължава да важи принципа, че държавата обещава пенсии, изчислени по формула, която е дадена в чл. 70 на КСО.

2) Какво “обещават” от УПФ? Осигуряването в УПФ води до право на пенсия в бъдеще – също обещание – но размерът на пенсията не е определен, както е случая с държавната. Пенсията ще зависи от натрупаните средства по партида преди пенсиониране. Те пък са изложени на капризите на пазара. Представете си, че се пенсионирате през 2008 г., когато парите Ви в УПФ са с 20-25 % по-малко от тези в предходната година. Това се нарича инвестиционен риск.
За да няма драстични загуби, проект на изменение на КСО, обявен през август 2018 г. предвижда гаранция (обещание). Ако проектът бъде приет, пенсионните дружества обещават, че пенсията Ви от УПФ ще бъде изчислена най-малко от сумата на осигурителните Ви вноски през целия период на осигуряване. Номиналната сума! “Гаранцията” на пенсионните дружества означава, че ще Ви смятат пенсията от сума, която бихте събрали, ако 40 години си слагахте парите в буркан, а не в УПФ.

Още тук се вижда как две пенсии могат лесно да се окажат по-малко от една: в УПФ събирате вноските си в буркан, в държавното осигуряване те носят права, които нарастват (индексират се). Правата, натрупвани от осигуряване в ДОО нарастват, защото вноските са върху заплатите сега, а пенсията се изчислява от средния осигурителен доход за страната в годината на пенсиониране (средният за 12 месеца преди пенсиониране), който е нараснал. От 2002 до 2017 г. средният осигурителен доход е нараствал с по 7.9 % годишно. Не е зле.

Разбира се парите, които сте събрали в УПФ ще бъдат повече от сумата на номиналните вноски, ако са Ви донесли доходност. Да, през същия период 2002-2017 г. осигурителните вноски в УПФ са носили доходност по 2.7 % средногодишно (преди такси). По-малко от вноските в ДОО, значително по-малко.

И така, като съобразим орязаното обещание за държавни пенсии, какво можем да очакваме? Кога две пенсии ще са точно равни на една?

Две пенсии ще са точно равни на една тогава и само тогава, когато доходността, получена от осигурените в УПФ е равна на темпа на нарастване на СОДС за целия период на осигуряване.

Този извод важи за лице, което се е осигурявало в течение на 40 г. и е валиден дотогава, докато държавата обещава пенсия в размер на 1.2 % от дохода за всяка година осигурителен стаж

Както отбелязах, през 2002-2017 положението е точно обратното и доходността, получена от осигурените в УПФ е значително по-ниска от темпа на нарастване на СОДС. Ако продължава така, повечето осигурени в УПФ могат да очакват УПФ да ги ощети като намали пенсиите им.

Има една категория хора, за които осигуряването в УПФ е изгодно – най-бедните. Ако изчислената им държавна пенсия е под минималната (200 лв. на месец през 2018 г.), то те ще получат минималната, а пенсията от УПФ – колкото и да е ниска, ще им е допълнителна.

Вярвате ли на държавата, че ще удържи сега на обещанието си, след като го е променяла толкова пъти?
Вярвате ли на пенсионните дружества, че ще Ви осигурят доходност поне равна на темпа на нарастване на СОДС? Те дори не го обещават.

Сега да се обърнем към въпроса за “сигурността и предвидимостта на пенсиите от ДОО…”.
Какво ще направи “държавата” с пенсиите след 5-, 10- или 20 години, не ми е дадено да зная. То зависи от … държавата. Държавата са народните представители, които Вие – бъдещите пенсионери – изпращате в Народното събрание. От Вас си зависи дали държавата ще изпълнява обещаниято си.

Не ми е дадено да знам какво ще направи държавата, но това не ми пречи да смятам.

Първо, да разгледаме мита за дефицита на НОИ: Половината от парите за пенсии идват като трансфер от бюджета, а не от осигурителни вноски, следователно … “НОИ е фалирал”, чувате да казват разбирачи. Пенсионерите знаят, че не е – получават си пенсиите редовно.

Дали държавата може да изплаща пенсии зависи не от дефицита на НОИ, а от разходите за пенсии като процент от брутния вътрешен продукт, независимо дали се изплащат с осигурителни вноски или с приходи от данъци . Разходите за пенсии у нас са по-малко от 10 % от БВП и по-ниски от средните за Европейския съюз, като се очаква да останат по-ниски и в бъдеще – далечно бъдеще.

Държавната субсидия за НОИ означава също, че пенсионерите частично се самофинансират – сами плащат част от пенсиите си. Ето как: За пенсии се изразходват около 10 млрд.лв. годишно. Ако допуснем, че всички пенсии се харчат напълно, то 20 % или 2 млрд.лв. постъпват в бюджета като ДДС, платено от пенсионерите. На всяка кофичка кисело мляко, която си купи пенсионер за 1 лв., 0.20 лв. отиват в бюджета. Държавната субсидия за пенсии е около 4 млрд. лв. Т.е. половината от държавния трансфер за пенсии се финансира от самите пенсионери.

Второ, доколко може да се разчита, че държавата ще изпълни орязаното си обещание за пенсии?

Има горна и долна граница на разходите за пенсии. Горната е икономическа, долната – политическа. Икономическата горна граница се достига, когато разходите са пенсии към БВП станат или заплашват да станат “непосими”. Колко е икономическата непоносимост? Не зная, но средно в Eвропейския съюз разхода за пенсии е бил 11.2 % през 2015 и се очаква да нарастне до 12.9 % през 2060 г.  У нас се очаква да остане под 10 % до към 2040 г. При новото обещание за по-скромни пенсии, нарастването на разходите за пенсии ще се забави значително след 2040 г. В Австрия и сега харчат по 14 % от БВП за пенсии. С други думи перспективите у нас не са розови, но не са извън контрол.

Има и долна, политическа, граница на разходите за пенсии и тя е толкова процента от БВП, колкото изтърпят пенсионерите и бъдещите пенсионери. Разходите за пенсии у нас ми изглеждат близко до долната политически търпима граница защото средният размер на пенсията през 2018 г. е от порядъка на 360 лв. месечно, а официално обявената граница на бедността – 321 лв. Средната пенсия ми изглежда доста близо до границата на бедност за да се опасявам, че някой политик би се осмелил да я намали още.

Отговорям ли на въпроса Ви, г-н Димитров?


Родените през 1960-61: A сега, помогнете на децата си

… да не си броят левчетата пет години преди пенсиониране.

За жените, родени през 1960-61 г. тече срокът за отказ от пенсионни фондове (срокът е 31.12.2018 г. и отказът става с подаване на Заявление в НАП). Като се откажете от пенсионния “си” фонд, предотвратявате сигурно намаление на пенсиите си. Така казват абсолютно всички, които са споделили опита си под публикациите в този блог. Няма НИТО ЕДИН случай, в който някой да е споделил как пенсията му се е увеличила като се е осигурявал в УПФ. То е и естествено. Както не може да има и нито един случай на човек, скочил без парашут от 10-ия етаж и полетял. Има си закон на гравитацията – няма нужда да пробвате.

И осигурителната система си има закони, а един от тях е: За да може пенсията Ви от УПФ точно да компенсира намалението на държавната Ви пенсия, доходността, която получавате по партида в УПФ трябва да е по-висока от темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната. Трябва, ама не е. През 2002-2017 г. реалният темп на нарастване на средния осигурителен доход за страната е 3.9 % годишно, а реалната доходност, получена от всички в УПФ е 1.1 % годишно. Така ще е и през следващите 20 години – доходността от пенсионните фондове няма да е достатъчна за да може пенсията от УПФ да компенсира намалението на държавната пенсия. Със сигурността на гравитацията. Затова – партидите от УПФ – в НОИ. Това вече е ясно.

За да не изпаднат в положението на родителите си, децата на жените, родени през 1960-61 г. е добре да се погрижат сами за себе си и то от сега. Как? Като:


1)  се откажат от “осигуряване” в УПФ. Цялата задължителна осигурителна вноска – в НОИ. СЕГА.

И понеже държавната пенсия никога няма да им стига,

2) Спестяват допълнително и САМИ инвестират парите си за истинска допълнителна пенсия в подходящ, глобално диверсифициран портфейл при ниски такси и нисък праг на инвестиране. И задължително извън пенсионните фондове.

Измамниците се опитват да Ви убеждават как това инвестирането е много сложно и не всеки го може. Самостоятелното инвестиране не е толкова сложно, колкото Ви внушават и е напълно достъпно за всеки с компютър, интернет и банкова сметка в България.

Който иска да научи как, нека ми изпрати адрес на електронната си поща на LChristoff@idfk.org до 10.09. с един ред: “Интересувам се от уебинара “Инвестиране за простосмъртни на 17.09”. Ще получи покана за безплатен уебинар, който ще проведа на 17.09.2018 г. от 19:00 до 19:40 ч.   


Пенсия от УПФ?Какво означава за мен?

 

Истината лъсна: Осигуряването в универсален пенсионен фонд (УПФ) намалява пенсията Ви и уврежда интересите Ви.

Тук ще прочетете:
– Как се предлага да се изчисляват и изплащат пенсии от УПФ?
– Защо пенсията от УПФ е долнокачествена?
– Защо двете ви пенсии ще са по-малко от една, дори и да сте осигурявали цял живот на максимален осигурителен доход?
– Какво можете да направите (в рамките на закона)?

Министерството на труда и социалната политика публикува КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ФАЗАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ за обществено обсъждане. В нея се предлагат три начина за изчисляване и изплащане на пенсии от универсалните пенсионни фондове, които евентуално да залегнат в Кодекса за социално осигуряване.

– еднократна сума, платима наведнъж или разсрочено;
– програмирани тегления и
– пожизнена пенсия.

При изплащането на еднократна сума, човек не получава пенсия, а … натрупаната по патрида сума. За родените между 1960 и 1965 г. тази сума е средно 3,637 лв. в момента. Ако сте сред тези хора, ще си останете с намалена държавна пенсия.  В това положение са повече от половината от бъдещите пенсионери (55 % според Концепцията).

Програмираните тегления са механизъм за изплащане на средствата по партида в срок, равен на средната бъдеща продължителност на живота на пенсионер, която се оценява на 16 години за мъж и 20 години за жена, достигнали 65 годишна възраст (според КФН). В случай, че пенсионерът почине преди достигане на заложената бъдеща продължителност на живота, остатъкът по партидата му се изплаща на наследниците. Това също не е “пенсия” в традиционния смисъл, тъй като сами носите риска от дълголетие – риска да надживеете парите си и да си останете с намалена държавна пенсия в края на живота си.

Най-интересен е предлаганият регламент за изплащане на пожизнени пенсии, макар и на такива да могат да се радват едва около една трета от бъдещите пенсионери. Интересен е, защото тези, които могат да получат пенсия от УПФ, имат възможност да избират – дали да получават две пенсии или една. Двете пенсии са пожизнена пенсия от УПФ и намалена държавна пенсия, а едната е държавна пенсия в пълен размер.

Този избор могат да направят в две крачки:

Първата е да сравнят пожизнената пенсия от ДОО (държавната) с тази от УПФ по техните качествени характеристики, а
Втората – като сравнят размера на намалението на пенсия от ДОО с очаквания размер на пенсия от УПФ.

Пенсията от УПФ е “второ качество”

И държавната и пенсията от УПФ са пожизнени и така защитават пенсионера от риска да надживее средната бъдеща продължителност на живота и да остане без средства. И двете пенсии, веднъж отпуснати, не могат да намаляват в номинален размер. До тук, добре. Но:

  • Държавната пенсия подлежи на годишна индексация, а пенсията от УПФ – не. Държавната пенсия се индексира с половината от инфлацията и нарастването средния осигурителен доход. Националния осигурителен институт очаква тази индексация да е 3.1 % годишно в следващите 20-тина години (3.8% за 2018 г.) Пенсията от УПФ също може да се увеличава, но само ако дружеството реализира доходност, която превишава техническия лихвен процент (приет в Концепцията за 3 %). Като съобразим, че се предлага парите за пенсии от УПФ да бъдат инвестирани само в облигации, това е доста невероятно да се случи, поне в близките години. Освен това пенсионерите биха получили не целия доход от по-добрите резултати, а половината от него (с. 10 от Концепцията). Така, за да може пенсията от УПФ да нарастне с 3 % през втората година, дружеството трябва да реализира доходност в размер на 9 % (3% техническа лихва + 6 % доходност над техническата лихва, от която половината – 3 % да се разпредели между пенсионерите). Всичко това означава едно: пенсията от УПФ и държавната могат да се сравняват по размер само за първата година. През втората и следващите години държавната пенсия ще расте, а тази от УПФ – може да остане без изменение или да нараства по-бавно.
  • В случай, че пенсионерът почине, преживелият съпруг получава право на “вдовишка добавка” в размер на 26.5 % от пенсията на починалия (чл. 84, КСО). Пожизнена пенсия от УПФ не се наследява.

Така, сравнена с държавната, пенсията от УПФ е “второ качество”.

На втората крачка бъдещият пенсионер трябва да сравни намалението на държавната пенсия с пенсия от УПФ. Това е така, защото, който се осигурява в УПФ, отклонява част от задължителната си осигурителна вноска в УПФ. Затова и държавната му пенсия ще бъде намалена. На първите, които се пенсионират между 2021 и 2027 г. държавната пенсия се намалява с около 20 %. След това процентът на намаление нараства постепенно до 25.9 %, за тези, които ще се пенсионират след 2040 г. По този начин пенсията от УПФ не е “допълнителна”. Тя първо трябва да замести намалението на държавната пенсия. Трябва, но не може. Ето защо:
Първоначалният гарантиран размер на пенсия от УПФ се определя от парите по партида преди да се пенсионирате. Те зависят от размера на вноските и доходността по партида.

Държавната пенсия пък, се изчислява от средния осигурителен доход за страната в 12-те месеца преди пенсионирането Ви. Това означава, че правата, които ви дават осигурителните вноски в ДОО се индексират (нарастват) ежегодно с растежа на средния осигурителен доход.

Следователно, за да имате капитала по партида в УПФ, който да позволи пенсията от УПФ напълно да компенсира намалението на пенсия от УПФ, то и доходността, която получавате в УПФ трябва да е поне равна (на практика по-висока) от растежа на средния осигурителен доход.

Трябва, но не е. През последните 16 години, от 2002 до 2017 г., доходността, получена върху вноските (преди отчисляване на такси) в УПФ е 2.7 % средногодишно, а темпът на нарастване на средния осигурителен доход е 7.9 % средногодишно. Затова и пожизнената пенсия от УПФ не може да компенсира намалението на държавната пенсия и

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА

Това ще бъде вярно до тогава, докато:

а) доходността по партиди в УПФ не започне трайно да превишава темпа на растеж на осигурителния доход, което е много малко вероятно, ако въобще е възможно,

б) Размерът на държавните пенсии се определя така, както предвижда действащия в момент чл. 70 от КСО, който в тази си част не се очаква да се промени поне до 2040 г., а вероятно и след това и

в) пожизнените пенсии от УПФ се изчисляват и актуализират така, както се предлага в Концепцията.

Ето пример, за мъж, който e роден между 1.01. и 31.05.1960 г., винаги се е осигурявал върху максималния доход и ще се пенсионира през 2024 г. с 39.5 години осигурителен стаж. Според изчисленията в Концепцията, той може да очаква 209 лв. месечна пожизнена пенсия от УПФ (ако е жена – 194 лв.). Пита се с колко ще бъде намалена държавната му пенсия?

2024 г.

СОДС                                                           – 1320 лв.
Индивидуален коефициент               – 2.5
Осигурителен стаж                               – 39 години и 6 месеца
Коефициент на натрупване              – 1.39 (НОИ, Актюерски доклад 2016, с.35)
Процент на намаление                       – 18 %
на държавната пенсия

При тези допускания на мъжа се полага пенсия от ДОО в пълен размер от 1,811.86 лв. (за пенсии, опускани след 2018 г. няма таван). В случай, че се е осигурявал и в УПФ, държавната му пенсия ще бъде намалена с 18 % или с 325.41 лв. и ще е равна на 1,486.45 лв.

Пенсията му от УПФ се изчислява на 208.88 лв. (Концепцията, с. 14) и не компенсира намалението на пенсията от ДОО в размер на 325.41 лв. Сумата от двете пенсии на мъжа е 1,695.33 лв., което е по-малко от 1,811.86 лв., със 116.53 лв. на месец по-малко.

Така, дори и тези, които ще получат най-високите пенсии от УПФ, на практика ще намалят пенсията, на която биха имали право ако въобще никога не се бяха осигурявали в УПФ.

Всички, които Ви убеждават колко прекрасно е на имаш “нещичко” в УПФ на свое име, искат да Ви направят бедни и глупави. Всички, които ще се пенсионират преди 2040 г. могат да избегнат намаляване на пенсиите, ако се откажат от осигуряване в УПФ. Срокът за това е края на 2018 г. или 5 години преди да достигнат пенсионна възраст, което от двете настъпва по-късно.

Как да се отървете от измамата УПФ съм посочил тук.

В най-добър интерес на осигурените е да се откажат от осигуряване в УПФ и да насочат цялата си задължителна осигурителна вноска в ДОО. В случай, че желаят да прекарат старините си в удобство, независимо и с достойнство, да спестяват допълнително и да инвестират средствата си самостоятелно в подходящи, глобално диверсифицирани портфейли при ниски такси и нисък праг на вноски извън пенсионните фондове у нас. Всички пенсионни фондове са неподходящи, негодни и неизгодни за бъдещите пенсионери. И не вярвайте на тези, които Ви убеждават, че не можете. Ако не знаете от къде да започнете – попитайте на help@idfk.org – ще Ви отговоря.

 


Кой казва, че ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА?

В разгорещените дебати под текстовете ми по-долу, имаше много скептични мнения за държавните пенсии от НОИ, но нито един, повтарям, нито един случай на човек, който да сподели, че в нейния случай двете й пенсии ще са поне равни на една – държавна пенсия в пълен размер. Нито един! За сметка на това – няколко, които показват със собствените си числа как две пенсии са по-малко от една и осигуряването в УПФ ги ощетява, защото намалява пенсионния им доход.

Е, тук съм, за да Ви кажа, че ако сте жена, родена през 1960-61 г., не само Вашите, но и двете пенсии на децата Ви, ще са по-малко от една. Ето как (инфографика)

От къде зная ли? Сметнах. Сметнах за мъж, роден през 1977 г., който ще се пенсионира през 2042 г. при три различни хипотези за осигурителния му доход. И при трите, в т.ч. и ако винаги се е осигурявал на максимален осигурителен доход, двете му пенсии ще са по-малко от една. Защо?

Просто. За да може пенсия от УПФ да компенсира намалението на пенсия от ДОО (държавното обществено осигуряване), необходимо е доходността, която получавате от вноските си в УПФ да е по-висока от темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната (СОДС). А тя е по-ниска, доста по-ниска. И няма да може да навакса до 2041 г. За 2002-2017 г. всички осигурени в УПФ са получили средногодишно, в реален израз (след инфлация) по 1.1 %, а СОДС е нараствал с реален темп 3.9 % годишно. До 2041 г. е необходимо в УПФ да получавате средногодишно по 4.5 % в реален израз, което е невъзможно. Невъзможно е защото е повече, отколкото се очаква да донесат пазарите в следващите 20 години и защото кодексът ограничава структурата на портфейлите ви в УПФ.

Така, че за всички, които се пенсионират поне до 2040 г., две пенсии ще са по-малко една. Този извод ще важи докато:

а) доходността Ви в УПФ (но изчислена коректно, а не както я публикуват пенсионните дружества) не започне да изпреварва трайно растежа на СОДС (това очаквам да се случи на кукуво лято) и

б) докато пенсиите се определят така, както е записано в Кодекса за социално осигуряване, който Министърът на труда казва, че няма нужда да се променя до 2040 г.

Кой казва така?

Световна банка (2007 г.): Възможно е адекватността на пенсиите да се повиши за лица, участвали “във финансовата система [ДЗПО – б.м. ЛХ] ако доходността в схемата с финансови сметки [УПФ – б.м. ЛХ] e по-висока от темпа на нарастване на заплатите. Но, ще минат десетилетия, преди средният осигурен да е имал възможност да се осигурява през цялата си кариера в схемата с финансови сметки”.
Тъй като доходността по партиди от УПФ е фактически по-ниска от темпа на нарастване на заплатите (СОДС) за 2002-2017 и очаквам да остане по-ниска за целия период 2002-2041 г., то и две пенсии са по-малко от една и осигуряването в УПФ намалява адекватността на пенсиите и уврежда интереса на осигурените.

Palmer, Edward. (2007). “Pension Reform and the Development of Pension Systems: An Evaluation of World Bank Assistance Background Paper Bulgaria Country Study”. The World Bank Washington, D.C., p. 25.
http://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/bulgaria pensions wp.pdf

Любомир Христов (2015, м. март) – “И все пак: Две пенсии СА ПО-МАЛКО от една
http://wp.me/p1mX8W-bG

Министерство на финансите (2015, м. май) – “При допускане за по-ниска доходност на УПФ от 3.6 % размерът на пенсията, постигната в първи стълб, ще надвишава тази, постигната в първи и втори стълб през целия период от 2025-2042 г.” В действителност, доходността, получена от осигурените в УПФ, която предопределя остатъците им по партида преди пенсиониране, а от там и пенсиите им от УПФ, е 2.7 % през 2002-2017 г. и е по-ниска от нивото, което – според Министерството на финансите – е необходимо да изравняване на две пенсии, то и две пенсии са по-малко от една. (б.м. ЛХ).

Министерство на финансите. (2015). “Мотиви към Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване” http://parliament.bg/bills/43/502-01-39.pdf

Национален осигурителен институт (2016) – След 2037 г., средствата постъпващи в НОИ от прехвърляне на цялата задължителна осигурителна вноска и партидите от УПФ няма да са достатъчни за изплащане на увеличението (ненамалението) на пенсия от ДОО и така на национално ниво две пенсии ще са по-малко от една.През втората половина на прогнозния период ( след 2037 г. ), поради ефекта на натрупване на по- високите разходи за пенсии, по- високата с 5  п.п. осигурителна вноска и средствата от индивидуалните партиди на лицата,  които ще постъпват във фонд „Пенсии” при пенсионирането им, не покриват непрекъснато нарастващите разходи за пенсии,  изплащани в пълен размер,  поради което дефицитът на ДОО при алтернативните сценарии става по- висок от този в базовия…”

Национален осигурителен институт. (2016). “АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД 2016 г.” София. стр. 52.  http://www.noi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf

 


ДОХОДНОСТ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ – КЪДЕ ОТИВА ТЯ?

Пенсионните фондове се управляват професионално за да реализират доходност. Реализираната доходност се разпределя по партидите на осигурените в пенсионни фондове.

Каква е доходността, генерирана от пенсионните фондове през периода 2002 – 2017 г. и как се разпределя тя?

Доходността на универсалните и доброволни пенсионни фондове е почти
еднаква, а именно 4.7 % средногодишно. Това е доходност на пенсионните фондове, а не тази, която получават осигурените в тях.

Осигурените се интересуват от реалната доходност по партидите си (доходност след такси и инфлация). Само реалното нарастване на средствата по партидите, ще запази и евентуално увеличи покупателната способност на парите им (това, което могат да си купят с тях в бъдеще).

Тук има добри новини:

  • осигурителните вноски в УПФ са нараствали с по 1.1 % средногодишно в реален израз в периода 2002 -2017 г.
  • осигурителните вноски в ДПФ най-сетне през 2017 г. са възстановили реалната си стойност (отбелязали са средногодишна доходност за периода от 0.11%)

Как се разпределя доходността на фондовете между

  • покриване на такситe,
  • компенсиране на инфлацията и
  • реална доходност, получена от осигурените

е показано на фигурата.

2017-ПФРД

Вижда се, че да “спестяваш” в пенсионен фонд е все едно да се опитваш да пренесеш вода в сито от днес до пенсионирането си. Имате по-добри алтернативи:

Алтернатива на УПФ е отказ от осигуряване в УПФ и прехвърляне на цялата осигурителна вноска в НОИ. Единствената пенсия от НОИ е по-висока от сумата на две пенсии – намалена от НОИ и “допълнителна” от УПФ. Средният осигурителен доход, от който НОИ изчислява пенсиите, през 2002 – 2017 г. е нараствал реално с по 4 % средногодишно за периода 2002-2017 г. (в сравнение с 1.1 % реална доходност, получена от осигурените в УПФ).
Заявление за отказ от осигуряване в УПФ: www.nap.bg/document?id=9592

Алтернативата на ДПФ е самостоятелно управление на глобално диверсифициран портфейл от акции и облигации, конструиран по мярка, така че да подхожда лично за Вас. Така си гарантирате бъдещата пазарна доходност минус минимални такси. Не е трудно. Който не знае как, да попита на help@idfk.org

Данни за доходността на пенсионните фондове и
осигурените в тях за периода 2002-2017 г.

2017-ПФРД

Източник: Изчисления на автора по данни, публикувани от Комисията по финансов надзор  http://www.fsc.bg/bg/pazari/osiguritelen-pazar/statistika/statistika-i-analizi/


“Оти ручахме жабетата” има, нема 3 години?

Оти ручахме жабетата има, нема 3 години?

1) 9.03.2015 “Наследява ли се пенсия от УПФ?” – Йок

2) 9.01.2018 “Пожизнената втора пенсия няма да се наследява”

https://www.capital.bg/…/2487627_naslediava_li_se_pensiia_…/

https://www.capital.bg/…/3109256_pojiznenata_vtora_pensiia…/

Резултати на пенсионните фондове спрямо портфейл-еталон (2004-2017)

На долната графика:
1) Портфейлът-еталон е със структура 35 % акции на европейски компании / 65 % държавни облигации на страните от еврозоната; Така, портфейлът-еталон е с по-нисък риск от типичния за пенсионните фондове.

2) УПФ, ДПФ са дневните стойностти на един дял от съответния вид пенсионни фондове, измерен с индексите UNIDEX и VOLIDEX, публикувани от Комисията за финансов надзор.

3) ИПЦ е индексът на потребителските цени, публикуван от НСИ
Screenshot 2018-02-25 07.39.31