“Оти ручахме жабетата” има, нема 3 години?

Оти ручахме жабетата има, нема 3 години?

1) 9.03.2015 “Наследява ли се пенсия от УПФ?” – Йок

2) 9.01.2018 “Пожизнената втора пенсия няма да се наследява”

https://www.capital.bg/…/2487627_naslediava_li_se_pensiia_…/

https://www.capital.bg/…/3109256_pojiznenata_vtora_pensiia…/

Резултати на пенсионните фондове спрямо портфейл-еталон (2004-2017)

На долната графика:
1) Портфейлът-еталон е със структура 35 % акции на европейски компании / 65 % държавни облигации на страните от еврозоната; Така, портфейлът-еталон е с по-нисък риск от типичния за пенсионните фондове.

2) УПФ, ДПФ са дневните стойностти на един дял от съответния вид пенсионни фондове, измерен с индексите UNIDEX и VOLIDEX, публикувани от Комисията за финансов надзор.

3) ИПЦ е индексът на потребителските цени, публикуван от НСИ
Screenshot 2018-02-25 07.39.31

 

 


2018: Целунете Пенсионния си фонд за Сбогом

Ново! 10.02.2020:

  • * * * * * * * * * * * * * * *

“Бъдещите пенсионери питат”?
– Кога се пенсионирам?
– Да се прехвърля ли от УПФ в НОИ?
Отговорите вижте тук: http://bit.ly/3bsuggP

“Моята пенсия – пътеводител” – 22 стр. PDF – http://bit.ly/2UAMIOt актуално към 10.02.2020 г.

Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски. http://bit.ly/2UAMIOt

  • * * * * * * * * * * * * * * *

На 1.01.2018 г. влязоха промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които променят сроковете за отказ от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ). Срокът става пет години преди достигане на пенсионна възраст на всеки индивидуално, а не както беше до 31.12.2017 – пет години преди възрастта на тези, които се пенсионират през съответната година. На жените, родени през 1960 и 1961 г. се дава втори и последен шанс да се откажат от осигуряване в УПФ и така да предотвратят намаляването на пенсиите си до живот.

Доказах  по категоричен и безспорен начин, че две пенсии у нас са по-малко от една. Така разпорежда КСО и докато пенсиите се определят по начина, записан КСО две пенсии ще са гарантирано по-малко от една. Министърът на труда и социалната политика, доц. Бисер Петков, обяви, че КСО ще остане без промяна в начина на определяне на пенсиите до 2040 г. Ако се вярва на тази оценка, то всички родени между 1960 и 1975 г. ще защитят интереса си, ако се откажат от партидите си в универсални пенсионни фондове и се осигуряват само и единствено в държавното обществено осигуряване.

А защо две пенсии са по необходимост по-малко от една ли? Просто е: очакваната пенсия от УПФ може да компенсира намаляването на държавната за тези, които се осигуряват и в УПФ тогава и само тогава, когато доходността по партиди в УПФ е равна и по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС). От 2002, когато започва задължителното осигуряване в УПФ за всички, родени след 1959 г. до 30.09.2017 г. годишната доходност, получена от всички осигурени в страната по техните партиди е 2.7 %, а годишният темп на нарастване на СОДС – 7.9 %. Съотношението е точно обратното на това, което е необходимо за бъдат две пенсии поне равни на една. Изоставането на доходността по партидите в УПФ е толкова голямо, че дори нарастването на СОДС да се забави през следващите 20-тина години, доходността в УПФ трябва да се повиши до невъзможни величини, за да преодолее натрупаното през 2002-2017 г. изоставане.

Затова, две пенсии неизбежно ще остават по-малко от една. В интерес на ощетените в пенсионни фондове, на които

– не само пенсиите ще бъдат намалени
– но и ежегодно заплащат и по повече от 120 млн. лв. за тази “привилегия”,

да се откажат от осигуряване в УПФ и да насочат цялата си осигурителна вноска към държавното обществено осигуряване.

Редица ощетени в УПФ се впечатляват от разликата в правото на наследяване, а именно, че партидите им в УПФ ще бъдат наследени от децата им, независимо от тяхната възраст. Наследствени пенсии от държавното обществено осигуряване пък се полагат само на овдовелия съпруг и то не по-рано от пет години преди да навърши пенсионната си възраст, както и на малолетните деца. Който държи на този аспект трябва да знае, че заплаща ненужно висока “премия” за правото на децата си да населедят партидата му/и в УПФ. За да се убеди, да провери застроховалтелните премии по рискови застраховки “живот” за 30, 40 или 50 хиляди лева. Освен това, ако вземе, че доживее пенсионна възраст, двете му пенсии ще са по-малко от държавната пенсия, на която би имал право, да беше се отказал от УПФ навреме, което добавя значителна сума към цената на “застраховката”.
Който има намерение да предаде Богу дух до към 60 годишната си възраст, може спокойно да игнорира КСО и да продължи да подхранва управляващите и представляващи пенсионни дружества с такси над пазарните за да получи доходност под пазарната и накрая да остане с намален пенсионен доход до живот.

За останалите, тече срок. Срокът за отказ от УПФ е пет години преди достигане на пенсионна възраст за мъжете и жените, които са се осигурявали при III-та категория труд. Това означава, че независимо дали сте учител, преподавател във ВУЗ или сте полагали труд при условия на I-ва или II-ра категория труд и следователно имате право да се пенсионирате по-рано или по-късно от стандартната възраст, крайният срок за отказ от УПФ е не Вашата лична възраст, а тази, на която бихте придобили право на пенсия, ако бяхте се осигурявали на общо основание при III-та категория труд. Конкретно,

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ОТКАЗ ОТ УПФ за жените и мъжете се определя от тяхната дата на раждане както следва:
(КСО, чл. 4б, ал. 1; Преходни и заключителни разпоредби, §154)
(“Краен срок” означава ПРЕДИ навършване на съответната въраст, напр. 57 години и 2 месеца)

Screenshot 2017-12-04 10.11.13

Отказът от УПФ става така:

  1. Подавате Заявление по образец в офис на НАП по местоживеене. Образец на Заявлението ще намерите тук: 
  2. В месеца, следващ месеца на подаване на Заявлението:2.1 НАП насочва цялата Ви осигурителна вноска към НОИ и2.2 Уведомява пенсионното дружество да прехвърли средствата по партидата Ви в УПФ в “Сребърния фонд”. Парите от “Сребърния фонд” пък ще бъдат прехвърляни на годишни порции към НОИ, когато НОИ започне да Ви изплаща пълен размер на държавна пенсия (без намаление).
  3. За да се убедите, че прехвърлянето на осигуряването Ви изцяло към НОИ е осъществено, проверявате фиша за месечната си заплата. В него НЕ трябва да има удръжка на реда, означен като “осигурителна вноска в ДЗПО” или подобно название. (ДЗПО е “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”, Това са вноските Ви в УПФ).