Жените, родени през 1960-61 г. с втори шанс да предотвратят намаляването на пенсиите си до живот

  • * * * * * * * * * * * * * * *Ново! 10.02.2020:
   • * * * * * * * * * * * * * * *

   “Бъдещите пенсионери питат”?
   – Кога се пенсионирам?
   – Да се прехвърля ли от УПФ в НОИ?
   Отговорите вижте тук: http://bit.ly/3bsuggP

   “Моята пенсия – пътеводител” – 22 стр. PDF – http://bit.ly/2UAMIOt актуално към 10.02.2020 г.

   Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски. http://bit.ly/2UAMIOt

 • * * * * * * * * * * * * * * *

Актуализирано на 17.11.2017
Първоначално публикувано на 3.10.2017

ВАЖНО!

Днес, 17.11.2017 г. в бр. 92 на ДВ е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С измененията, на жените, родени през 1960-61 г. се дава втори шанс да се откажат от “допълнително” осигуряване в УПФ (универсален пенсионен фонд) и така да предотвратят опасността, пенсиите им да бъдат намалени до живот. Могат да се възползват от този шанс догодина, между  1.01. и 31.12.2018 г.

 • – – – – – – – – – –

Ако сте роден/а в началото на 60-те години,  това Ви засяга. Имате срок, в който можете да решите:

 • ДАЛИ да продължите да се осигурявате за “допълнителна” пенсия от УПФ (универсален пенсионен фонд) и да получите намалена държавна пенсия
 • ИЛИ да се откажете от осигуряване в УПФ и да получите държавна пенсия в пълен размер.

С изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети на 2.11 и публикувани на 17.11.2017 г. в бр. 92 на Държавен вестник, на жените, родени между 1.01.1960 г. и 31.12.1961 г., се дава втори шанс да се откажат от осигуряване в УПФ и така да предотвратят намалението на пенсията си до живот, защото техните ДВЕ ПЕНСИИ ще са по-малко от ЕДНА.

Как да прецените и направите избора си съм обяснил в това видео (7:30 минути)

За справка :

 1. Оценка на прогнозна държавна пенсия от НОИ: https://goo.gl/t9KYeB
 2. Оценка за пенсия от УПФ:  4.11 лв. на месец на всеки 1 000 лв. по партида
  Източник: Пенсионен калкулатор на ПОД “Алианц-България” – https://www2.allianz.bg/owpodshares/owpodcalc/ 
 3. За отказ от осигуряване в УПФ и предотвратяване постоянно намаляване на пенсията Ви подавате Заявление в НАП (Националната агенция за приходите).
  Образец на Заявлението можете да намерите тук:  http://www.nap.bg/document?id=9592
 4. Право на пенсия – изисквания за възраст и осигурителен стаж за жени
  Screenshot 2017-10-03 16.31.51 copy
 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Жена, родена през 1960 г. получава информация от калкулатора на НОИ, че ако се е пенсионирала на 1.10.2017 г. с партида в УПФ, НАМАЛЕНАТА й държавна пенсия би била 598.02 лв. месечно. Но ако се е отказала своевременно от измамата УПФ, държавната й пенсия в пълен размер би била 749.19 лв. Или илюзията “собствена партида в УПФ” намалява месечната й пенсия със 150 лв.

Screenshot 2017-11-23 06.04.32

Хайде сега, работещите в НН и други пенсионни дружества да отговорят на читателките, а колко лв. трябва да имат по партидата си в УПФ, за да получат по 150 лв. месечна пенсия от УПФ и така да компенсират намалението на държавната пенсия. Ако не могат да сметнат, да попитат. Ще им отговоря, че в България НЯМА човек, който към 1.10.2017 г. да има достатъчно дори и за 70 лв. месечна пенсия от УПФ, камо ли пък за 151.17 лв.

Това е.

 

Уебинар по темата – 19.10.2017

Молба: Не вярвайте на никого и на нищо по въпроса за ВАШАТА пенсия, докато не сте си обяснил/а кое, защо и как. Не е толкова сложно, но да, изисква известно внимание и усилие.

Видео (15 минути) – част от уебинара
https://youtu.be/FzDSDpCCmsc

ПРЕПРАТКИ:

1) ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ПЕНСИЯ (НОИ) – С И БЕЗ НАМАЛЕНИЕ
http://www.nssi.bg/eservicesbg/reports/reportsegn/1811-calcpens

2) ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ ОТ УПФ
Пенсионен калкулатор – Allianz
https://www2.allianz.bg/owpodshares/owpodcalc/

Разделете средствата по партидата си днес на 1000 и умножете по число между 4 и 4.5 и ще получите очаквана пенсия за първата година от УПФ днес. Сравнете с намалението на държавната пенсия

3) Пиша по въпросите от 2007 г. – бунтове няма, но ниската доходност е налице
http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2007/02/23/314179_2017_g_sofiia_-_pensionerski_buntove/

4)  Автор съм за 3-та поредна година на главата за България в:
  Pension Savings – The Real Return 2017 Better FInance (на англ.)

http://betterfinance.eu/fileadmin/user_upload/documents/Research_Reports/en/Pension_Report_2017_-_Full_Report_-_Online_Version.pdf

5)  Коментар на г-жа Кирова в  “Песимистично за пенсиите и има ли полезен ход – гостува финансистът Любомир Христов – 31/05/2017”

http://www.bitelevision.com/pesimistichno-za-pensiite-i-ima-li-polezen-hod-gostuva-finansistat-lyubomir-hristov/

Г-н Тодоров пита за доводи/аргументи “в подкрепа на Вашата теза”, че 2 < 1,  като се опитва да подплати и с факти. 

Отговор: Изводът, че у нас две пенсии са по-малко от една, произтича от изследването на “уравнението на безразличие”, основано на статистика (2002-2016) и официални прогнози и допускания за 2017-2041 г.. Решението на “уравнението на безраличие” отговоря на въпроса при какви условия пенсия от УПФ ще замести точно намалението на държавната пенсия и така две пенсии ще станат равни на една. Отговорът е, че необходимо и достатъчно условие е

доходността по партидите на осигурените в УПФ трябва да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС).

На практика съотношението до сега е точно обратното: доходност на осигурените в УПФ (2002-2016) е 2.2 % годишно, а темпът на СОДС – 8 %. В бъдеще НОИ прогнозира забавяне на темпа на СОДС до 4.3 % годишно, но доходността по партидите в УПФ за периода 2017-2041 г. трябва да е повече от 6 % за да навакса пенсията от УПФ изоставането в доходността през предходния период. Постигане на доходност над 6 % годишно средно за периода 2017-2041 г. е невъзможно поради консервативните портфейли на УПФ, наложени от КСО.

Така, условието две пенсии да са равни на една не се изпълнява за периода 2002-2016 г., не може да се изпълни и в бъдеще, което води по необходимост до това, че

ДВЕ ПЕНСИИ ЩЕ БЪДАТ ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

Всички данни и допускания, на които се опира изследването са публично достоятие, всеки може да ги провери, да пресметне и да стигне до същия извод.

6)  Защо ДВЕ ПЕНСИИ са гарантирано ПО-МАЛКО от ЕДНА? Гарантирано то КСО.
“(Не)адекватност на пенсиите в България”
https://ssrn.com/abstract=2825011

P.S.

8.10.2017

Ще забележите в коментарите по-долу, че редица читателки се впечатляват от това, че средствата от партидите в УПФ се наследяват в случай, че починат преди пенсиониране. Това е така.

За 55-годишните жени въпросът стои по следня начин:

 1. Ако вярвате или се надявате да предадете Богу дух в следващите 5-6 години, то добре е да не правите нищо и да продължите да се “осигурявате” (да позволявате да бъдете ощетявани) в УПФ.
 2. Ако въпреки силната вяра в това, че дните Ви са преброени, все пак достигнете пенсионна възраст и не сте се отказала от осигуряване в УПФ навреме, ще завършите с две пенсии, сумата от които непременно ще бъде по-малка от една пенсия – тази от държавното обществено осигуряване в пълен размер, която изплаща НОИ. Този резултат Ви е гарантиран от Кодекса за социално осигуряване.  Решавате Вие.