Пенсия от УПФ 2021 г. = билетче за трамвай

Пенсия на жена през 2021 г. = 1.59 лв. на ден

10% от жените, които ще получат пенсии от УПФ през 2021 г. “имат пълно осигуряване и средно 9600 лв. по партидите си” е цитирана да казва Даниела Петкова (ПОК “Доверие”). 9600 лв. не стигат за пожизнена пенсия от УПФ. Да допуснем, че през следващите 9-10 месеца тези пари нараснат до 10 500 лв.

По формулата на КФН за изчисляване на пожизнени пенсии 10 % от жените, на които предстои пенсиониране могат да се надяват на 47.72 лв. месечна пенсия или по 1.59 лв. на ден. Жените с под 10 000 лв. по партида не се класират за пожизнена пенсия.

Ако щастливките с пожизнена пенсия от УПФ вземат градския трaнспорт за да отидат на гости на децата си, ще трябва да преспят там и да се върнат у дома на следващия ден, ако желаят да си купят билетите с пенсията си от  УПФ. 

Как да се уверите?

КСО делегира на КФН да определи формулата за изичсляване на пожизнени пенсии от УПФ. (§ 50 от ЗИД на КСО)

КФН предлага формула, по която пожизнената пенсия от УПФ е равна на средствата по партида разделени на броя на месеците, които предстои тя да бъде изплащана.

КСО постановява предстоящият живот да се взема от таблиците на НСИ (§ 50 от ЗИД на КСО). НСИ отчита 18.27 години предстоящ живот на 62 годишен човек или почти 220 месеца. 10500 лв. разделени на 220 месеца дава 47.72 лв. месечна пенсия от УПФ или по 1.59 лв. на ден. 

Източници:
Формула на КФН – http://bit.ly/СтановищеКФН стр. 4
НСИ – Таблици за смъртност – http://bit.ly/NSI-Mortality
ЗИД на КСО, 18.02.2021 г. – https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/10545 


Сачева не позна: две пенсии са ПАК по-малко от една!

“… категорично можем да кажем, че две пенсии са повече от една”. .. каза социалният министър Деница Сачева по време на дебатите в парламента по законовите промени за изплащането на вторите пенсии”.

Днес измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване са факт, след като на 18.02.2021 г. бяха гласувани на второ четене в Народното събрание.

Станаха ли две пенсии повече от една? Не.

Интересува ме въпросът способно ли е така (невярно) нареченото “допълнително пенсионно осигуряване” в универсални пенсионни фондове (УПФ) да произведе (неправилно) наречената “допълнителна” пенсия, пенсия свръх и над държавната пенсия, на която човек би имал право, ако въобще не се осигурявал от УПФ или навреме се е отказал от пенсионните фондове.

За да отговоря :

  1. Оценявам размера на държавна пенсия (в намален и пълен размер),
  2. На пенсия от УПФ,

които би получил мъж, роден през 1977 г., започнал да се осигурява за пенсия през 2002 г., и пенсиониращ се през 2042 г.


През 2042 г. ще се пенсионират мъжете, които първи са имали възможност да се осигуряват в УПФ в течение на целия си осигурителен стаж. Това е важно за да сравняваме ябълки с ябълки и са откроим потенциала на УПФ да произведе допълнителна пенсия.

Разглеждам различни сценарии на непрекъснато осигуряване върху:

I. Минимална работна заплата
II. Средна работна заплата
III. Нарастваща работна заплата и
IV. Максимален осигурителен доход.

При сценария „нарастваща работна заплата“ мъжът започва осигуряването си върху средна работна заплата. Осигурителният му доход расте с темп, по-бърз от нарастването на средната работна заплата, а последният му осигурителен доход е равен на два пъти средната работна заплата в годината преди пенсиониране.

Резултатите са както е показано в таблицата:

Всички резултати са в лева по покупателна способност от 2020 г.

При първият сценарий (осигуряване върху минимална работна заплата), мъжът въобще не може да събере достатъчно средства за пожизнена пенсия от УПФ и ще получава минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При останалите три сценария разликата между две и една пенсия е отрицателна. Това означава, че двете пенсии (намалена пенсия от ДОО плюс пенсия от УПФ), са по-малко от една пенсия, пенсия от ДОО в пълен размер.

Така нареченото “допълнително задължително” пенсионно осигуряване, което не е

  • нито допълнително,
  • нито задължително,

не е в състояние да генерира допълнителни пенсии, а напротив, намалява пенсионния доход на тези, които ги ощетяват в УПФ.

Всичко това е без значение за осъзналите се, които могат да намерят изход за себе си като се откажат навреме от ощетяване в УПФ като подадат Заявление за промяна на осигуряването от УПФ в ДОО и така ликвидират щетата “УПФ”.

Защо поредните изменения в КСО не можаха да решат проблема „две пенсии са по-малко от една“? Защото „пенсионните реформатори“ не знаят къде се корени проблема, коя е причината му, а не се и интересуват. Затова лепнаха кръпки върху симптомите.

В следващите дни ще добавя методиката, по която са получени резултатите в таблицата, за може всеки заинтересуван да повтори изчисленията и да стигне до същите резултати.