ПОД “Алианц България” АД заблуждава

Как примерът, разпрострастраняван от ПОД “Алианц България” АД e некоректен, подвеждащ и заблуждаващ с цел манипулиране на осигурените да действат срещу собствения си интерес.

Примерът, разпространяван от ПОД “Алианц България” АД можете да отворите тук (PDF – 2 стр.)

Моят анализ на примера можете да отворите тук (PDF – 6 стр.)

Изчисленията можете да намерите тук (XLSX – 1 стр.)

Въпреки манипулатирвите и необосновани твърдения на ПОД “Алианц България” АД, две пенсии (от ДОО и УПФ) са по-малко от една (само от ДОО).