ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ И АДЕКВАТНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

“… обществото, общественият интерес, няма никаква потребност от този втори [пенсионен] стълб”. проф. Христина Вучева, 2016 г. 

Анализирам ролята на „допълнителното“ задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсални и професионални пенсионни фондове (УПФ и ППФ) за:

– осигуряване на адекватни пенсии и
– укрепване на финансовата устойчивост на пенсионната система
при действащото от 25.12.2021 г. законодателство.

Аргументирам следните изводи:

1) Осигуряването в УПФ и ППФ намалява пенсионните доходи и тяхната адекватност след 40 години непрекъснато осигуряване в УПФ в сравнение с осигуряване само в системата на държавното обществено осигуряване (ДОО). Две пенсии са по-малко от една. Това се дължи на факта, че осигуряването в УПФ и ППФ не е и никога не е било “допълнително” както и на недостатъчната доходност, реализирана от управлението на вноските в частните пенсионни фондове;

2) Пенсиите от УПФ и ППФ са по-несигурни и излагат пенсионерите на рискове, от които пенсията от ДОО ги защитава. Тези рискове са инвестиционен, лихвен (анюитетен) и инфлационен. Пенсиите от ДОО защитават осигурените от тези рискове;

3) Осигуряването в УПФ и ППФ подкопава дългосрочната финансова устойчивост на ДОО. Това се дължи на възможността осигурените да се откажат от осигуряване в УПФ като прехвърлят натрупаните си средства в ДОО. Тези средства са по-малко от настоящата стойност на допълнителните пенсионни задължения на ДОО към тях. Осигуряването в УПФ и ППФ дестабилизира ДОО финансово тъй като отклонява значителни по размер осигурителни вноски от ДОО.

Потвърждавам позицията на проф. Хр. Вучева от 2016 г., като аргументирам, че ДЗПО е не просто ненужно, но и обществено вредно. Остойностявам вредите, които ще понесат стотици хиляди „осигурени“ в УПФ и ППФ в следващите 20-тина години при действащото след 25.12.2021 г. законодателство. „Допълнителното“ пенсионно осигуряване в УПФ и ППФ е тумор на пенсионната система в България, който трябва да бъде опериран.

Кратка презентация на основните изводи: https://bit.ly/PAD2021-PRE

Текст (аргументи и резултати) – 35 стр. https://bit.ly/PAD2021-TXT

Таблици и фигури (данни и изчисления): https://bit.ly/PAD2021XLSLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s