Пенсия от УПФ 2021 г. = билетче за трамвай

Пенсия на жена през 2021 г. = 1.59 лв. на ден

10% от жените, които ще получат пенсии от УПФ през 2021 г. “имат пълно осигуряване и средно 9600 лв. по партидите си” е цитирана да казва Даниела Петкова (ПОК “Доверие”). 9600 лв. не стигат за пожизнена пенсия от УПФ. Да допуснем, че през следващите 9-10 месеца тези пари нараснат до 10 500 лв.

По формулата на КФН за изчисляване на пожизнени пенсии 10 % от жените, на които предстои пенсиониране могат да се надяват на 47.72 лв. месечна пенсия или по 1.59 лв. на ден. Жените с под 10 000 лв. по партида не се класират за пожизнена пенсия.

Ако щастливките с пожизнена пенсия от УПФ вземат градския трaнспорт за да отидат на гости на децата си, ще трябва да преспят там и да се върнат у дома на следващия ден, ако желаят да си купят билетите с пенсията си от  УПФ. 

Как да се уверите?

КСО делегира на КФН да определи формулата за изичсляване на пожизнени пенсии от УПФ. (§ 50 от ЗИД на КСО)

КФН предлага формула, по която пожизнената пенсия от УПФ е равна на средствата по партида разделени на броя на месеците, които предстои тя да бъде изплащана.

КСО постановява предстоящият живот да се взема от таблиците на НСИ (§ 50 от ЗИД на КСО). НСИ отчита 18.27 години предстоящ живот на 62 годишен човек или почти 220 месеца. 10500 лв. разделени на 220 месеца дава 47.72 лв. месечна пенсия от УПФ или по 1.59 лв. на ден. 

Източници:
Формула на КФН – http://bit.ly/СтановищеКФН стр. 4
НСИ – Таблици за смъртност – http://bit.ly/NSI-Mortality
ЗИД на КСО, 18.02.2021 г. – https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/10545 Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s