Сачева не позна: две пенсии са ПАК по-малко от една!

“… категорично можем да кажем, че две пенсии са повече от една”. .. каза социалният министър Деница Сачева по време на дебатите в парламента по законовите промени за изплащането на вторите пенсии”.

Днес измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване са факт, след като на 18.02.2021 г. бяха гласувани на второ четене в Народното събрание.

Станаха ли две пенсии повече от една? Не.

Интересува ме въпросът способно ли е така (невярно) нареченото “допълнително пенсионно осигуряване” в универсални пенсионни фондове (УПФ) да произведе (неправилно) наречената “допълнителна” пенсия, пенсия свръх и над държавната пенсия, на която човек би имал право, ако въобще не се осигурявал от УПФ или навреме се е отказал от пенсионните фондове.

За да отговоря :

 1. Оценявам размера на държавна пенсия (в намален и пълен размер),
 2. На пенсия от УПФ,

които би получил мъж, роден през 1977 г., започнал да се осигурява за пенсия през 2002 г., и пенсиониращ се през 2042 г.


През 2042 г. ще се пенсионират мъжете, които първи са имали възможност да се осигуряват в УПФ в течение на целия си осигурителен стаж. Това е важно за да сравняваме ябълки с ябълки и са откроим потенциала на УПФ да произведе допълнителна пенсия.

Разглеждам различни сценарии на непрекъснато осигуряване върху:

I. Минимална работна заплата
II. Средна работна заплата
III. Нарастваща работна заплата и
IV. Максимален осигурителен доход.

При сценария „нарастваща работна заплата“ мъжът започва осигуряването си върху средна работна заплата. Осигурителният му доход расте с темп, по-бърз от нарастването на средната работна заплата, а последният му осигурителен доход е равен на два пъти средната работна заплата в годината преди пенсиониране.

Резултатите са както е показано в таблицата:

Всички резултати са в лева по покупателна способност от 2020 г.

При първият сценарий (осигуряване върху минимална работна заплата), мъжът въобще не може да събере достатъчно средства за пожизнена пенсия от УПФ и ще получава минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При останалите три сценария разликата между две и една пенсия е отрицателна. Това означава, че двете пенсии (намалена пенсия от ДОО плюс пенсия от УПФ), са по-малко от една пенсия, пенсия от ДОО в пълен размер.

Така нареченото “допълнително задължително” пенсионно осигуряване, което не е

 • нито допълнително,
 • нито задължително,

не е в състояние да генерира допълнителни пенсии, а напротив, намалява пенсионния доход на тези, които ги ощетяват в УПФ.

Всичко това е без значение за осъзналите се, които могат да намерят изход за себе си като се откажат навреме от ощетяване в УПФ като подадат Заявление за промяна на осигуряването от УПФ в ДОО и така ликвидират щетата “УПФ”.

Защо поредните изменения в КСО не можаха да решат проблема „две пенсии са по-малко от една“? Защото „пенсионните реформатори“ не знаят къде се корени проблема, коя е причината му, а не се и интересуват. Затова лепнаха кръпки върху симптомите.

В следващите дни ще добавя методиката, по която са получени резултатите в таблицата, за може всеки заинтересуван да повтори изчисленията и да стигне до същите резултати.


2 Comments on “Сачева не позна: две пенсии са ПАК по-малко от една!”

 1. Цветан Ангелов says:

  Здравейте г-н Христов,
  Роден съм Февруари 1960г. От 3 години насам, откакто изпълних условията за пенсиониране съгласно чл.69б,(2) от КСО /втора категория труд, 58г.и 2 м. / следя редовно промените които се правят относно пенсионния модел в страната, тъй като продължавам да работя. През 2018г., 2 месеца преди да изтече срока за прехвърляне на УПФ в НОИ, прецених и прехвърлих набраните средства в личната ми партида от УПФ в НОИ. Но в момента съгласно последните промени в КСО, редукцията при намаляване размера на пенсията от първи стълб ще бъде 9 процента, при което се замислям дали е редно да върна тези средства обратно в УПФ. От друга страна не съм наясно колко пъти мога да премествам средствата от УПФ в НОИ и обратно и ако ги върна дали в периода до 1 година преди изпълнение на условията за пенсиониране по трета категория труд, ще мога отново да ги прехвърля в НОИ, ако преценя че не ми е изгодно. Трудно ми е да взема решение за себе си.
  Бихте ли ме посъветвали как да постъпя и срокът – 30.06.2021г. кореспондира ли с тези мои разсъждения.
  Благодаря.

  • Г-н Ангелов,
   В момента няма стабилна нормативна база, на която да стъпите за да прецените дали Ви е по-изгодно парите от партидата Ви да са в НОИ или в УПФ, защото:
   1) Не е ясна “резукцията” на намалението. Тези 9% се пишат в пресата, но дали ще 9 дали ще са 10 и по колко за всяка година зависи от методика, която НОИ трябва да публикуа до 30.04
   2) Не е ясен и размера на пенсията от УПФ за първата година, защото той ще се определя по формула, определена с Наредба на КФН. КФН има срок да публикува тази наребда до 30.06л
   3) След като направите горните сравнения, давате си сметка, че те се отнасят за размера на пенсиите Ви само за първата година, през която ще ги получавате. От там нататък е нещата започват да се различават:
   Пенсията Ви от ДОО е
   – пожизнена, пази Ви от дълголетие
   – запазва покупателната си способност, защото се индексира с процент, по-висок от инфлацията
   – в случай, че починете преждевременно, съпругата Ви получава право на “вдовишка добавка.

   Пенсията от УПФ ще губи покупателна способност, защото – ако въобще се актуализира – ще се актуализира с процент по-нисък от инфлацията.
   Пенсията от УПФ или ще пожизнена и съпругата Ви няма да наследи нищо, или – ако искате тя да наследи, Вашата пенсия от УПФ няма да е пожизнена. С две думи “втората пенсия е второ качество” Повече тук http://bit.ly/3gkAuSW


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s