ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – КАК ДА ИЗБЕРА ВАРИАНТ?

Как ще живеете на старини зависи от размера на пенсията, на която можете да разчитате или поне да се надявате. Пенсията е обещание, че някой ще ви изплаща всеки месец една сума пари докато сте между живите. Подразбираме, че тази сума поне няма да намалява в номинален размер. По-често очакваме пенсията да се индексира и нарства от година на година.

Колко пенсии ще получавате, зависи от избора, който сте направили как да се осигурявате. Осигуряването за пенсия у нас е задължително и вноската е еднаква за всички. Родените след 1959 г., обаче, могат да избират къде да насочват задължителната си осигурителна вноска. Имате два варианта :

Вариант 1 : Разделяте осигурителната си вноска на две неравни части. По-голямата отива в държавното обществено осигуряване (ДОО) и дава право на държавна пенсия. По-малката отива в универсален пенсионен фонд (УПФ), където се управлява от Ваше име, за Ваша сметка и на Ваш риск. При този вариант имате право на две пенсии – намалена държавна пенсия и пенсия от УПФ. Държавната пенсия е намалена защото с правили само част от задължителната си осигурителна вноска в ДОО.

Вариант 2 : Отказвате се от осигуряване в УПФ и насочвате цялата си задължителна осигурителна вноска в държавното обществено осигуряване. Така получавате право на една пенсия – държавна – но в пълен размер, без намаление.

Ако не сте направили нищо по въпроса, Вие се осигурявате по Вариант 1 – и в ДОО и в УПФ. За да изберете вариант 2 е необходимо да подадете Заявление по образец в Националната агегция по приходите (НАП).

Какъв ще е размерът на пенсията при двата варианта?

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

Държавна пенсия в пълен размер е по-висока от сумата на две пенсии – намалена държавна и от УПФ.
видео 1 минута – https://youtu.be/Xqx6pcY44kI

Защо? Защото пенсията от УПФ няма да е достатъчна да компенсира намалението на държавната пенсия и така две пенсии остават по-малко от една. Защо? Защото за да може пенсията от УПФ да компенсира напълно намалението на държавна пенсия, реалната доходност, която реализирате по партидата си в следващите 20-30 години, трябва да надминава 4 % годишно. Това е невъзможно при ограниченията за управление на парите Ви в УПФ, които Кодексът за социално осигуряване (КСО) поставя и при очакваната дългосрочна доходност на активите (McKinsey). В периода 2002-2016 г. осигурявалите се в УПФ са получили средногодишна реална доходност от 0.85 %.

видео 6:30 минути – https://youtu.be/TFnxodf3dVk

Колко сигурно е обещанието за пенсия?

Държавната пенсия е по-сигурно обещание от пенсията от УПФ. Държавната пенсия по закон и на практика е пожизнена. Изплаща се всеки божи месец докато пенсионерът е жив.
Пенсията от УПФ също е предвидено по закон да бъде пожизнена. Само гдето няма източник на средства за изплащане пенсиите на дълголетниците – тези, които ще преживеят изчерпане на парите по партидите си. КСО задължава пенсионните дружества да формират пенсионни резерви, от които да изплащат пенсии на преживелите партидите си, но към момента дружествата не са отделили такива резерви. Пари за пожизнени пенсии в пенсионните фондове няма. Така “пожизнената пенсия” от УПФ е празно обещание.

Освен това, партидите на пенсионерите и партидите на осигуряващите се са в един и същи кюп (фонд). Този фонд носи годишна доходност, но може и да намалее при спад на цените на активите на финансовите пазари, както през 2008 година. Така, пенсията от УПФ може както да расте (ако има доходност), така и да намалява при загуби. УПФ не е в състояние да осигури стабилна месечна пенсия. Пенсията от УПФ е изложена на инвестиционен риск. 

Пенсионните фондове страдат и от други – общо шест – “вродени порока”. “Вродени”, защото са заложени в КСО и се разпростират върфу всички фондове. Вродените пороци на пенсионните фондове ги правят :
* неподходящ,
* негоден и
* неизгоден
продукт за спестяване и инвестиране за допълнителна пенсия

Повече тук : Л. Христов. (2017) “Вродени пороци на пенсионните фондове или Кодексът срещу осигуренитеhttps://ssrn.com/abstract=2924003

Извод:

Пенсията от УПФ нито е сигурна, нито достатъчна за да компенсира намалението на пенсия от ДОО. Този извод важи за всички, които биха се осигурявали в течение на 40 години в УПФ. Той важи с още по-голяма сила за тези, които ще се пенсионират първи и не са имали възможност да се осигуряват 40 години в УПФ.

Осигуряването в УПФ е във Ваша вреда защото намалява размера на пенсията ви и я прави по-несигурна. Това е предопределено от КСО и важи за всички, независимо в кой фонд се осигуряват.

Затова:
1. Отказвам се от осигуряване в УПФ като подавам Заявление по образец в офис на Националната агенция по приходите. (
Образец на заявлението :  http://www.nap.bg/document?id=9592)
Заявлението Ви ще бъде прието, ако сте мъж роден след 31.12.1959 г. и жена, която още не е навършила 56-годишна възраст.

2. Зная, че държавната пенсия няма да ми стига да живея на старини така, както съм свикнал преди това, затова

3. Спестявам и инвестирам допълнително извън пенсионните фондове.

4. Ако не зная как, питам help@idfk.bg 

Митове

А) Да, но ще може ли държавата да изпълни обещанието си към мен?

И днес НОИ работи в режим на дефицит – приходите от осигурителни вноски не стигат за изплащане и на половината от пенсиите. В бъдеще населението ще намалява и застарява. Кой ще изплаща моята пенсия след години?
Мярка за способността на държавата да изплаща пенсии е разходът за пенсии в процент от брутния вътрешен продукт. През 2015 г. този процент за България възлиза на 9.3 % при среден за страните-членки на ЕС 11.2 %. Актюерите на НОИ оценяват, че през 2060 г. при условие, че всички се откажат от пенсия от УПФ, разходите за пенсии ще нарастнат до 14.8 % от БВП и ще надхвърлят средните за страните от ЕС. Но и днес страни като Франция, Италия и Австрия харчат по около 15 % от БВП за пенсии. Т.е. изплащането на обещаните пенсии на тези които вече се осигуряват, както и на младите, които ще започнат да се осигуряват до 2020 г. е въпрос на политическа воля. Икономическа възможност за изплащане на обещаните пенсии има, макар и, вероятно, при по-високи от сегашните осигурителни и данъчни ставки.

Източници: НОИ, Евростат
НОИ (2016) Актюерски доклад.  http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf

Б) Наследяване

Но пенсиите от УПФ се наследяват, от държавните – не. В края на 2016 г. НОИ изплаща 112 003 наследствени пенсии.

Източник:
НОИ. (2017) Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2016 г. http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/pensii/STATB42016.pdf

В) Доходност

Но парите ми в УПФ носят доходност, а тези в НОИ се харчат веднага и се “губят”. Вярно е, че осигурителните вноски в ДОО не се инвестират и натрупват. Те обаче натрупват права за пенсия, които се индексират всяка година с растежа на средния осигурителен доход за страната. Натрупаните права се отразяват в размера на държавната пенсия, изчислен от НОИ, която Ви се полага при пенсиониране. Тази ежемесечна пенсия може да се превърне в капитал като се пресметне сумата на настоящата стойност на ежемесечните пенсии. Тази сметка показва, че не само че осигурителните вноски в ДОО носят доходност, но тази доходност е значително по-висока от отчетената в УПФ през 2002-2016 г. Реалната доходност на ДОО е 3 %, а на УПФ – 0.85 % средногодишно. Естествено, като внасяте част от осигурителната си вноска в УПФ при по-ниска доходност, накрая ще получите две пенсии, които са по-малко от една.

Повече :

Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011

Всичко изложено по-горе е обасновано с данни, правдоподобни допускания и разчети. Данните и резултатите са публикувани. Заинтересованият читател може да ги повтори, провери и да стигне до горните изводи и сам, ако желае.

Тук : Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011

Advertisements

8 Comments on “ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – КАК ДА ИЗБЕРА ВАРИАНТ?”

 1. “Пенсията от УПФ също е предвидено по закон да бъде пожизнена. Само гдето няма източник на средства за изплащане пенсиите на дълголетниците – тези, които ще преживеят изчерпане на парите по партидите си. КСО задължава пенсионните дружества да формират пенсионни резерви, от които да изплащат пенсии на преживелите партидите си, но към момента дружествата не са отделили такива резерви. Пари за пожизнени пенсии в пенсионните фондове няма.”
  Точно тук може да помогнете Вие, г-н Христов.
  Искате ли да пуснете анкета: “Кое е по-важно размера на пенсията или срока на нейното получаване?”. Предполагате ли отговора? Аз имам своя: Не искам еднократна пенсия от 1, 10 или 100 милиона. Защото след нея следва смъртта. Искам по-малка пенсия, но по-дълго време. И тук е разковничето – договор между пенсионния фонд (УПФ) който все още е частен и мен – частно лице със солидна сума инвестирана в този фонд.
  Да започне изплащането на сумата по моята партида (МОИТЕ ПАРИ) на равни месечни вноски за определен период от време. ПРЕДИ навършването ми на пенсионна възраст.
  Същата опция би трябвало да предложи и държавния Пенсионен фонд. Не искам нищо повече от ИЗБОРА – АЗ да разполагам със средствата за моето бъдеще.
  Апропо, сигурен съм, че, ако Фонд пенсии го предложи пръв – няма да има нужда да ни убеждавате много за прехвърляне на партидите.

  • Наистина, г-н Неделчев, няма нужда да Ви убеждавам в нищо, ако имахте набор от смислени алтернативи, между които да избирате Но сега – по закон – нямате. Това е положението. Ако желаете пълен контрол върху парите си и срока на получаване на пенсията, можете да го постигнете само извън пенсионните фондове

 2. иван божиков димитров says:

  Здравейте, господин Христов, недостатъците на т. нар. “допълнително” осигуряване са факт; можем ли обаче да се осланяме на дори минимална предвидимост на бъдещия доход от пенсия от ДОО, предвид последната законодателна еквилибристика с рязкото увеличение на минималната пенсия за възраст, без връзка с осигурителния принос. Дали в бъдеще, с все по-трудните за изпълнение условия за пенсиониране относно трудовия стаж, няма да има нови и нови популистки законодателни решения, които да обезсмислят добросъвестното осигуряване върху максималния доход, тъй като все повече средства от ДОО ще се пренасочват за изкуствено повишаване /несъответстващо на осигурителния принос/ на ниските пенсии? В тази връзка доколко реалистично е според Вас, предвид очертаващия се все по-голям дефицит в бюджета на ДОО и при евентуално влошаване на икономическата ситуация, въвеждане на нови изменения: отлагане за неопределено време на отпадането на тавана за новоотпусканите пенсии; дори преминаване към изплащане от ДОО на еднаква по размер пенсия на всички, независимо от направените вноски – при тези сценарии пенсията от ДЗПО все пак би била допълнителен доход, надхвърлящ отпуснатия по волята на политиците.
  Иван Димитров

  • Здравейте, г-н Димитров,

   Благодаря за въпросите. Понеже подозирам, че вълнуват и други, очаквайте в скоро време кратък блог пост, в който ще направя опит да им отговоря специално. Но още сега мога да Ви насоча към отговора на въпроса “… можем ли обаче да се осланяме на дори минимална предвидимост на бъдещия доход от пенсия от ДОО…” Отговорът е НЕ. Eто какво написах през м. март. Развитието от тогава само потвърждава :
   “Дали пенсионната система е в състояние или не да осигури адекватни пенсии е въпрос на финансови възможности и политически избор за приоритетите при изразходване на публичните средства. Това, което законодателят дължи безусловно на осигурените лица са поне две неща:
   а) стабилност на параметрите на пенсионната система поне за едно поколение (40 години), за да могат хората да си правят сами сметка и
   б) почтено информиране за възможните последици от техните решения и поведение.
   Към 2017 г. нито едно от тези условия не е спазено.”

   Вж. стр. 40. Christoff, Lubomir, (Не)адекватност на пенсиите в България (Pension (In)Adequacy in Bulgaria) (August 17, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2825011

 3. Yordanova says:

  Здравейте господине!!!
  Защо преди почти 20 г. ни задължиха да се осигуряваме в УПФ, а сега същите икономисти ми казват колко е погрешно моето решение и да се върна обратно.
  Не се надявам на смислен отговор. Последиците са ясни.

  • Здравейте г-жо Йорданова,
   Преди 20 години (по-точно от 2002 г.) Ви задължиха да се осигурявате в УПФ (и в този смисъл не Ви дадоха възможност да вземате каквото и да е решение въобще) с цел да облекчат бюджета – да намалят пенсионните плащания от НОИ. Тази цел ще бъде реализирана успешно, когато жените, родени през 1960 г. ще започнат да се пенсионират масово – т.е. през 2021-2022 г.
   Днес, 15 години по-късно, и след промените в КСО от 2015 г., е пределно ясно, че не само че НОИ ще намали пенсиите на тези, които са се осигурявали в УПФ, но и че от УПФ НЯМА да получите пенсия, която да компенсира намалението на държавната – т.е. целта ще бъде постигната за сметка на “осигурените” (по-точно ощетените).
   Сега – срамежливо – Ви дават възможност да избегнете тази опасност – опасността да получавате по-нисък размер на пенсия от тази, на която имате право ако въобще не сте се осигурявала в УПФ.
   Сега вече имате право на решение – една пенсия от НОИ или две пенсии (намалена от НОИ и от УПФ) – като 2 пенсии са гарантирано по-ниски от една. Решението, както и последиците от него, остават за Вас. Желая Ви здраве и достойни старини.

 4. Здравейте 🙂
  Благодаря за предоставената информация! Но не успях да си отговоря на следните въпроси (поради непознаване на материята). Започнах своята първа работа преди месец, подписвайки договора, нищо не споменаха работодателите за допълнителното пенсионно осигуряване. Аз искам всички пенсионни вноски да съм към НОИ, трябва ли да подавам някакви документи, за да бъде НОИ, а не някакво частно пенсионно дружество. Знам за възможността за прехвърляне, но засега искам НОИ.

  • Здравейте Мария,

   Редът за младите хора като Вас е следния:
   1) Постъпвате на работа и влизате за първи път в осигурителната система? Без да Ви питат и без да имате какъвто и да е избор, част от осигурителната Ви вноска в размер на 5 % от заплатата Ви отива задължително за управление в частно пенсионно дружество – срещу солени такси
   2) Имате три месеца сама да изберете кой да подсттригва вноските Ви с такси. Ако не го направите, Ви разпледелят служебно в някое дружество-измамник. (ти всички са почти един дол дренки)
   3) Една след като изтекат 12 месеца след първата Ви осигурителна вноска получавате право да прехнъврлите осигуляването си изцяло в НОИ. Разчитат, че до тогава ще забравите.
   Прехвърлянето става по общия ред – със Заявление, подадено в Националната Агенция за приходите по местоживеене. Образец на Заявлението можете да изтеглите от страницата на НАП тук:
   http://www.nap.bg/document?id=9592

   Желая Ви успех.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s