Пенсионните фондове: Форд, на цената на Ферари

Ниска или прилична е доходността на пенсионните фондове? Високи или приемливи са таксите? На тези въпроси може да се отговори само в сравнение.

Парите ви постъпват в пенсионни фондове, управлявани от пенсионни дружества на ваш риск и за ваша сметка. Всеки, който управлява професионално чужди пари и уважава себе си, предварително обявява еталон (бенчмарк), по който да мерят резултатите му в края. Нашите пенсионни дружества не го правят. Затова го направих аз, като сравних доходността, реализирана от пенсионните фондове през последните 1, 3, 5, 10 години и от 1 юли 2004 до 31.12.2016 г. с портфейл-еталон. Портфейлът-еталон конструирах като комбинация от два индекса в съотношение 35 % акции (индекса STOXX Europe 600) и 65 % държавни облигации (индекса Euro Government Bond 10Yr Term Indeх). Повече по-долу.

Резултатите са както следва :

1-screenshot-2017-01-09-07-02-34

ДПФ – Доброволни пенсионни фондове;
УПФ – Универсални пенсионни фондове;
ППФ – Професионални пенсионни фондове;
TWR – Времево-претеглена доходност (Time Weighted Returns)

2016 г. е добра за пенсионните фондове от всички видове: доброволни, универсални и професионални. Отчетената доходност от между 4 и близо 6 % значително изпреварва доходността на портфейла-еталон от 2 %. За всички периоди, завършващи на 31.12.2016 г. и по-дълги от една година,обаче, – 3, 5, 10 и 12 и половина години – доходността на всички видове фондове изостава от индекса-еталон. Така например, 1000 лв., вложени на 1 юли 2004 г., са станали в края на 2016 г. :

1890 лв. – ако са били вложени в портфейла-еталон и
1660 лв. – в доброволните фондове,
1599 лв. – в универсалните фондове и
1529 лв. – в професионални фондове.

2-screenshot-2017-01-09-07-02-20

За да получат резултатите от портфейла-еталон, инвеститорите е трябвало да платят 0.5 % първоначални разходи и по 0.2 % инвестиционна такса на година. Това прави общо
5 лв. + 2 лв. х 12.5 години = 30 лв. такси само върху първоначалната инвестиция.

За да получат с 230-360 лв. по-ниски резултати в пенсионните фондове, осигурените е трябвало да платят 5 % такса на входа (за какво?) плюс по 1 % годишна инвестиционна такса (0.9 % за 2016 г.). Това прави 50 лв. + 10 лв. x 11.5 години + 9 лв. = 174 лв. само върху първоначалната осигурителна вноска.

Или за да получат 230-360 лв. по-малко в партидата си в пенсионен фонд, осигурените са платили 144 лв. повече такси. Така, пенсионните фондове носят доходност по-ниска от пазарната на цени близо 6 пъти над пазарните.

Който иска допълнителна пенсия, трябва да спестява и инвестира допълнително. По-добре да го прави извън пенсионните фондове, които не са могли дори да достигнат пазарните резултати през 2004-2016 година и то, при такси над пазарните. Ако не знае как, да попита. “… на всеки, който чука, ще му се отвори”. (ЛУКА 11:9

* * *

Портфейл-еталон

Портфейлът-еталон конструирах като комбинация от два индекса :

– 35 % акции (индекса STOXX® Europe 600) и

– 65 % държавни облиганиции (индекса Euro Government Bond 10Yr Term Index).

Това съотношение съответства на структура на универсален пенсионен фонд.

Кодексът за социално осигуряване налага ограничения на инвестиционния риск, при който се управляват пенсионните фондове (чл. 176-178). В частност, универсалните пенсионни фондове могат да влагат до 20 % от активите в акции. Други до 15 % могат да бъдат инвестирани в колективни инвестиционни схеми (взаимни фондове), без да се уточнява в какви класове активи са инвестирали самите взаимни фондове. Следователно те може да са инвестирани изцяло в акции.

Портфейлът-еталон :

 1. Не съдържа ценни книжа на български емитенти и така не носи риск от инвестиции в “свързани лица”.
 2. Не съдържа корпоративни облигации и така не включва риск от неплащане. В този смисъл портфейлът-еталон е по-консервативен от портфейлите на пенсионните фондове.
 3. Инвестируем портфейл. Индивидивуалните инвеститори могат да получат резултатите на портфейла-еталон като инвестират в два борсово-търгувани фонда: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr.

Източници :

1) STOXX® Europe 600

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP

http://quotes.wsj.com/index/XX/SXXP/historical-prices

2)  Euro Government Bond 10Yr Term Index (BCEX4T)

https://index.barcap.com/Benchmark_Indices/Government/Term_Indices/Euro_Govt_10_yr_Term

3) Доходността на пенсионните фондове е изчислена по индексите VOLIDEX, UNIDEX и PROFIDEX. Вж. Стойност на един пенсионен дял. КФН : http://www4.fsc.bg/units.asp

4) ETF, следващ индекса STOXX Europe 600:
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/251931/ishares-stoxx-europe-600-ucits-etf-de-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=institutional

5) ЕTF, следващ индекса Euro Government Bond 10Yr Term Index:

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF

https://www.ishares.com/lu/individual/en/products/251738/ishares-euro-government-bond-710yr-ucits-etf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_LU&userType=individual

Advertisements

3 Comments on “Пенсионните фондове: Форд, на цената на Ферари”

 1. Атанас Шалапатов says:

  Г-н Христов всичко което пишете е така но ще ви помоля да не цитирате Евангелието на Лука “… на всеки, който чука, ще му се отвори”. (ЛУКА 11:9) защото записано се отнася за друго.

  Иначе трябва да знаете и за системната криза и защото ви споменавам в публикацията ми – https://www.facebook.com/atanas.shalapatov/posts/1752811994997027

  В какво се състои системната криза : казано кратко като оставим темата за разделението и производителността на труда кризата е системна защото икономическият растеж не може да е безкраен ,защото крайното търсене от държавата и гражданите неможе да е безкрайно в една затворена система като Земята заради изчерпаемите енергийни източници(петрол,газ…) и глобалното затопляне – казано иначе за да има безкраен растеж трябва още една Земя и още милиарди консуматори на стоки и услуги ,после още една Земя и т.н.
  НО сегашното устройство на световната финансова система заради лихварството и т.н. доходност от акции,облигации се нуждае от безкраен растеж и тъй като това е невъзможно в една затворена система като Земята трябва нова ”система” и системен подход – ресурсно базирана и планирана екологична икономика без лихви и инфлация казано кратко.

  Световната финансово-икономическа система е грешна и затова ми харесва как е казано ”За Анатол Калецки(завършил Оксфорд и Харвард)
  това, което катастрофира през 2008 г. не е една банка или финансова система, а една цялостна политическа философия и икономическа система, начин на живот и мислене за света.”

  Доцент Емил Хърсев го проумя донякъде – http://www.segabg.com/article.php?id=797051 – ”Политиката на нулевите лихви обезсмисля цялата система на пенсионно осигуряване, която се гради върху идеята за капитализация на текущите вноски… капиталова система на пенсионно осигуряване… е възможна само ако натрупаните през годините вноски носят доходност поне над размера на инфлацията(точно)…
  В кривия свят(?!) на нулевите и отрицателните лихви по-примитивната, т.нар. разходнопокривна система на пенсионно осигуряване, е очевидно по-ефективна(точно)… Ще излезе, че докато се питаме дали и кога ще ги стигнем умните и богати западноевропейци ние, без да щем, сме ги надминали…”

 2. Vladi says:

  Правят го, Любо. В Инвестиционната политика си посочват бенчмарк. В повечето случаи индекса UNIDEX и/или инфлацията + процент. Проблема е, че не показват представянето си спрямо бенчмарка, a и има фондове, при които представянето им е трагично. Хем имат активна политика, хем нисък риск, хем целят доходност над средната! Е нема как да стане това 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s