Инвестирате в УПФ? Защо?

Какво виждате на тази графика?
1 лв., вложен на 1 юли 2004 г., на 13 май 2016 г. е станал (по покупателна способност):

 • 1.00 лв. в UNIDEX
 • 1.02 лв. във VOLIDEX
 • 1.44 лв. в портфейл 30% акции : 70% облигации.
  R30-70
  Индексите са дефлирани с българския индекс на потребителските цени.
 • UNIDEX е индексът на средната стойност на 1 дял от УПФ;
 • VOLIDEX е индексът на средната стойност на 1 дял от ДПФ;
 • Портфейл 30% : 70% е 30 % в акции S&P500 и 70% в общ индекс на американски 10 годишни облигации (Total Bond Index 10 Y).

Привилегията да получите “доходността” на пенсионните фондове у нас Ви струва 1 % от партидите Ви годишно. Портфейлът 30% : 70 % Ви е достъпен през брокерска сметка на цена 0.20 % годишно или ПЕТ ПЪТИ по-евтино.

Затова казвам:

 1. С инвестиране в пенсионни фондове у нас “плащате за мерцедес, а получавате трабант” (март 2015 г. – http://bit.ly/1VZuwZB) “Факт #9. Таксите на УПФ са неоправдано високи и Ви ощетяват” (април 2016 г. – http://bit.ly/22eDS3K )
 2. Който иска допълнителна пенсия, инвестира извън пенсионните фондове в България, а и извън България.

 

Advertisements

4 Comments on “Инвестирате в УПФ? Защо?”

 1. Атанас Шалапатов says:

  Г-н Христов трябва да проумеете защо кризата е системна и съм обяснил – https://www.facebook.com/atanas.shalapatov/posts/1752811994997027

  Казано кратко като оставим темата за разделението и производителността на труда кризата е системна защото икономическият растеж не може да е безкраен ,защото крайното търсене от държавата и гражданите неможе да е безкрайно в една затворена система като Земята ,и заради изчерпаемите енергийни източници(петрол,газ…) ,и заради глобалното затопляне – казано иначе за да има безкраен растеж трябва още една Земя и още десетки милиарди хора/консуматори на стоки и услуги.
  НО сегашното устройство на световната финансова система заради лихварството и т.н. доходност от акции,облигации се нуждае от безкраен растеж и тъй като това е невъзможно капиталовата пенсионна система ще фалира тоест трябва нова ”система” – ресурсно базирана и планирана екологична икономика без лихви и инфлация казано кратко

 2. Буден гражданин says:

  Здравейте г-н Христов,
  Казаното от Вас в тази статия е до голяма степен истина, но не смятам, че можем да слагаме всички под един знаменател. Факт е, че регулацията в страната ни е такава, че може би един ден ще се събудим и държавата ще е национализирала Частните Пенсионни Фондове. Сред 9-те фонда обаче, има и такива които не са кухи, такива които предоставят услуга в замяна на встъпителните си такси и при тях активите не са кухи, тъй като те не се ръководят от български управници (два на брой са тези фондове). Също така е факт, че дефицита в НОИ на месечна база надхвърля 50% от размера на пенсиите и тенденцията е този дефицит да се увеличава. Истината е, че ако човек иска да получава пасивни доходи под формата на пенсия, то тогава трябва да се насочи към финансови инструменти, които не са под българска регулация, за да има някаква сигурност в дългосрочен план.

  • г-н Томов,
   Благодаря Ви за мнението. Да поясня: аз не разисквам отделни пенсионни дружества и фондове, а правната рамка, в която трябва да действат. Тя е една за всички и там са проблемите – в норматива, той е сбъркан. Чак след това може да се “сортират” различни фондове – кои добри, кои, не толкова.

 3. Буден гражданин says:

  Здравейте г-н Христов,
  Казаното от Вас в тази статия е до голяма степен истина, но не смятам, че можем да слагаме всички под един знаменател. Факт е, че регулацията в страната ни е такава, че може би един ден ще се събудим и държавата ще е национализирала Частните Пенсионни Фондове. Сред 9-те фонда обаче, има и такива които не са кухи, такива които предоставят услуга в замяна на встъпителните си такси и при тях активите не са кухи, тъй като те не се ръководят от български управници (два на брой са фондовете). Също така е факт, че дефицита в НОИ на месечна база надхвърля 50% от размера на пенсиите и тенденцията е този дефицит да се увеличава. Истината е, че ако човек иска да получава пасивни доходи под формата на пенсия, то тогава трябва да се насочи към финансови инструменти, които не са под българска регулация, за да има някаква сигурност в дългосрочен план.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s