10 ФАКТА за ПЕНСИИТЕ, които не искат да знаете

Ново! 31.5.2019:

 • * * * * * * * * * * * * * * *

Моята пенсия – наръчник на осигурения

Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски.

http://bit.ly/2EKUWe0

 • * * * * * * * * * * * * * * *

 

Кратък вариант, последван от пълен.

# 1 Допълнителното задължително пенсионно осигуряване НЕ Е … ДОПЪЛНИТЕЛНО

Мит: Допълнителното задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) е “допълнително”.
Факт: Осигуряването в УПФ е отклоняване на част от задължителната ви осигурителна вноска в УПФ.

# 2 Правата за пенсия от ДОО нарастват всяка година

Мит: Осигуровките в държавното обществено осигуряване (ДОО) не носят доходност, те се губят.
Факт: Осигуровките в ДОО дават право на пенсия, което право нараства с годините (индексира се).

#3 (Само)заблуда с доходността на УПФ или

Вашата доходност в УПФ не е тази, която Ви съобщават

Мит: Доходността, която получавам в УПФ е тази, която публикуват пенсионните дружества.
Факт: Доходността, която в действителност получавате се смята другояче и е много по-ниска, отколкото си представяте.

#4 Пенсията от УПФ не е “допълнителна”

Вторият стълб не допълва, а изважда от пенсията ви от първи стълб

Мит: “Допълнителното” осигуряване в УПФ ще ми донесе допълнителна пенсия
Факт: Две пенсии са по-малко от една. 
Сумата от пенсиите от УПФ и намалена от ДОО затова че сте се осигурявали в УПФ, е по-малка от пенсията, която ще получавате от ДОО, ако не се осигурявате в УПФ.

#5 Парите в УПФ не са Ваши

Мит: Парите от УПФ са мои.
Факт: Никога няма да ги видите. Евентуално ще получите част от тях на месечни порции.


#6 Пенсията от УПФ няма да се наследява

Мит: Пенсията от УПФ се наследява.
Факт: Пенсията от УПФ няма да се наследява.

#7. Осигуряване в ДОО дава право на наследствени пенсии

Мит: “Сметките в УПФ се наследяват, което не става в ДОО.”
Факт: НОИ изплаща 111 192 броя наследствени пенсиии към 30.12.2105 г.

#8. Данъчното облекчение за вноски в ДПФ се прелива като държавна субсидия в пенсионните дружества

Мит: Осигуряването във фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ДПФ) ми носи данъчно облекчение.
Факт: Данъчното облекчение, първоначално получено при вноска в ДПФ, постепенно преминава в пенсионното дружество и се превръща в държавна субсидия за дружеството, а Вашите пари в ДПФ се топят.

#9. Таксите на УПФ са неоправдано високи и Ви ощетяват

Мит: 
Срещу цената, която плащат, клиентите получават професионално управление на инвестиционни портфейли от специалисти.
Факт:
Срещу таксите, които намаляват доходността на осигурените в УПФ, те получават:
а) Ненужен продукт, който намалява пенсиите им;
б) Неподходящ продукт, който не отговаря на професионално и нормативно утвърдените стандарти за управление на портфейли;
в) Излишно скъп продукт.

# 10. Винаги ще има пари за “държавни” пенсии

Мит: НОИ ще фалира.
Факт: Пари за пенсии от ДОО винаги ще има (до 12 % от БВП).

 

ПЪЛЕН ВАРИАНТ
10 ФАКТА ЗА ПЕНСИИТЕ, които не искат да знаете

# 1 Допълнителното задължително пенсионно осигуряване НЕ Е … допълнително


Мит: Допълнителното задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) е “допълнително”.
Факт: Осигуряването в УПФ е отклоняване на част от задължителната ви осигурителна вноска в УПФ.

Всички правят една и съща осигурителна вноска за пенсии – 17.8 % от месечния си доход до размера на максималния (2016 г.). Осигуряващите се в УПФ са избрали да отклоняват част от тази вноска (5 % от дохода си) в УПФ, за да бъдат управлявани от частни пенсионни дружества, работещи за печалба, т.е. в интерес на акционерите и управляващите ги и против интереса на осигурените (да увеличат пенсиите си).

На какво основание тогава, очакват “допълнителна” пенсия от УПФ, пенсия от УПФ свръх и над пенсията, на която имат право от ДОО? На практика в България има частична приватизация на пенсионното осигуряване. Същата частична приватизация, която президентът Дж. У. Буш се опита да прокара в САЩ, но американският гласоподавател не му позволи.

# 2 Правата за пенсия от ДОО нарастват всяка година

Мит: Осигуровките в държавното обществено осигуряване (ДОО) не носят доходност, те се губят.
Факт: Осигуровките в ДОО дават право на пенсия, което право нараства с годините (индексира се).

Осигуряването в ДОО носи права за пенсия. Всяка година осигуряване в ДОО дава право на 1.1 % (в бъдеще, 1.5 %) от средния осигурителен доход за страната в годината преди пенсиониране. Това право се индексира с темпа на нарастване на средния осигурителен доход. Средният осигурителен доход е нараствал с по 8.8 % годишно между 2002 и 2015 г.

Пример:


Иван се осигурява върху среден осигурителен доход 300 лв. месечно през 2004 г. Пенсионира се на 1.1.2005 г. Осигуряването му в ДОО само през 2004 г. му носи 3.30 лв. месечна пенсия. (1.1 % от 300 лв.)


Драган също се осигурява върху среден осигурителен доход 300 лв. през 2004 г. Пенсионира се на 1.1.2016 г. Осигуровките от 2004 г. му носят 1.1 % месечна пенсия, но от средния осигурителен доход през 2015 г., който е 726.40 лв. Така осигуровки върху 300 лв. доход през 2004 г. му носят 7.99 лв. месечна пенсия през 2016 г.  

Едни и същи осигурителни вноски, направени през 2004 г., носят на Драган 2 пъти и половина повече пенсия през 2016 г. (по-точно 2.42 пъти повече).


Ако Драган е отклонявал част от осигурителната си вноска през 2004 г.в УПФ, пенсията му от ДОО ще бъде намалена. За да получи същите 7.99 лв. от двете си пенсии, парите му в УПФ трябва да му носят доходност поне равна на нарастването на средния осигурителен доход от 300 лв. през 2004 г. до 726 лв. през 2015 г. или да са нараснали 2.42 пъти.

С колко е нараснала Вашата вноска по партида в УПФ, направена през 2004 г.?

 

#3 (Само)заблуда с доходността на УПФ или

Вашата доходност в УПФ не е тази, която Ви съобщават.

Мит: Доходността, която получавам в УПФ е тази, която публикуват пенсионните дружества.
Факт: Доходността, която в действителност получавате се смята другояче и е много по-ниска, отколкото си представяте.

Пенсионните дружества публикуват средногодишната доходност на пенсионните фондове за предходните две години. Това е доходността на фондовете, след отчисляване на таксите и без оглед на датите, на които са постъпвали средства от осигуровки.

Ако смятате, че това е доходността, която получавате Вие – заблуждавате се. Приложена към Вашите вноски, публикуваната доходност по дефиниция няма да даде в резултат състоянието по партидата Ви в УПФ. А пенсията Ви от УПФ зависи тъкмо от парите по партидата Ви в деня преди пенсиониране.

Доходността, която показва до какъв размер ще нарастне партидата Ви в УПФ се изчислява по парично претегления метод. Сумата на вашите осигурителни вноски, увеличена с доходността, изчислена по парично претегления метод и при отчитане датите, на които са направени вноските, дава точно размера на парите по партидата Ви на последна дата.

Доходността по парично претегления метод у нас се публикува единствено от Института на дипломираните финансови консултанти. За периода 1.1.2002-31.12.2015 г. тя е :

*) 2.26 % номинална доходност и

*) 0.53 % реална доходност (след изчистване влиянието на инфлацията)
или по 53 стотинки годишно на 100 лв. осигурителна вноска. (вж.http://idfk.org/1471-2/)

Доходността на осигурените в УПФ отива в три посоки:

 1. Близо половината – за плащане на таксите на пенсионните дружества;
 2. Малко под 40 % от доходността – за компенсиране на инфлацията и
 3. За осигурения остават 11 % от постигната доходност – +0.53 % или по 53 стотинки на 100 лв. осигурителна вноска на година.

С тази доходност 100-те лв. осигурителна вноска ще се удвои за 140 години. Честито на печелившите (пенсионни дружества).

Добрата новина е, че покупателната способност на осигурителните ви вноски в УПФ между 2002 и 2015 г. е запазена. Лошата е, че реалната им доходност е нищожна и няма да Ви донесе “допълнителна” пенсия от УПФ.

#4 Пенсията от УПФ не е “допълнителна”

Вторият стълб не допълва, а изважда от пенсията ви от първи стълб

Мит: “Допълнителното” осигуряване в УПФ ще ми донесе допълнителна пенсия.
Факт: Две пенсии са по-малко от една. 
Сумата от пенсиите от УПФ и намалена от ДОО затова че сте се осигурявали в УПФ, е по-малка от пенсията, която ще получавате от ДОО, ако не се осигурявате в УПФ.

Ако участвате в приватизираната част на социалното осигуряване – УПФ, пенсията Ви от обществената част – ДОО – ще бъде намалена пропорционално на по-малкото осигурителни вноски, постъпвали в ДОО. Пенсията от УПФ първо трябва да коменсира това намаление и чак след това да донесе пенсия в допълнение на тази, която бихте получавали от обществената част – ДОО – без намаление, ако не се осигурявате в УПФ.

Осигурителните вноски в ДОО носят пенсия, нарастваща с темпа на нарастване на средния осигурителен доход. 4.4 % е реалният темп на нарастване на средния осигурителен доход между 2002 и 2015 година.

Осигурителните вноски в УПФ нарастват с доходността на УПФ. 0.53 % е реалната доходност на осигурените в УПФ между 1.1.2002 и 31.12.2015 г.

При това изоставане в натрупването на осигурителните вноски в УПФ, “допълнителна пенсия” от УПФ ще получите, когато “камила мине през иглени уши”. Сумата от пенсиите Ви от УПФ и ДОО остава по-малка от пенсията от ДОО, ако не сте се осигурявали в УПФ. Осигуряването в УПФ води до десетки хиляди лева пропуснат пенсионен доход за периода на “златните” Ви години.

За да получите допълнителна пенсия от УПФ, доходността на УПФ трябва да “надбяга” нарастването на средния осигурителен доход. Това не се е случавало за продължителни периоди до сега.

#5 Парите в УПФ не са Ваши


Мит: Парите от УПФ са мои.
Факт: Никога няма да ги видите. Евентуално ще получите част от тях на месечни порции.

Ако вярвате, че парите по партидата Ви в УПФ са Ваши, идете в пенсионното дружество и си ги поискайте за да … си купите червено ферари. Ваши са парите, до които имате достъп и можете да похарчите или инвестирате според желанието си.

“Парите Ви” в УПФ са заключени и служат за сигурен източник на такси за управляващите ги. Имате крава, но млякото го дои друг.
Освен това, пенсия от УПФ можете да получите само ако подарите парите по партидата си на пенсионното дружество, като ги прехвърлите в техническите му резерви, предвижда проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуруване. (§51, http://www.fsc.bg/d.php?id=13092 )

#6 Пенсията от УПФ няма да се наследява

 Мит: Пенсията от УПФ се наследява.
Факт: Пенсията от УПФ няма да се наследява

Пенсията от УПФ се наследява. Така пише в Кодекса за социално осигуряване. Ако пенсионер почине, наследниците получават неизплатения остатък от партидата му. Няма да стане. Проект за изменения и допълнения в КСО, представен за обществено обсъждане през 2015 г. предвижда при отпускане на пожизнена пенсия от УПФ, средствата от партидата да се прехвърлят в резервите на пенсионното дружество(1). Така, ако, не дай Боже, починете един ден след като Ви е отпусната пожизнена пенсия от УПФ, Вашите наследници няма да видят нищо. Вие няма да имате партида.
вж. http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2015/03/09/2487627_naslediava_li_se_pensiia_ot_upf/
(1) Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване http://www.fsc.bg/d.php?id=13092 § 51, чл. 167 се изменя така… алинея 3-та “Пенсионноосигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях в техническите резерви.”     

#7. Осигуряване в ДОО дава право на наследствени пенсии


Мит: “Сметките в УПФ се наследяват, което не става в ДОО.”
Факт: НОИ изплаща 111 192 броя наследствени пенсиии към 30.12.2105 г.

Разбира се, че осигурителните вноски в ДОО не се наследяват, защото не се натрупват поименно. Осигурителните вноски в ДОО дават право на пенсия – както на лична, така и на наследствена, ако не дай Боже, починете преди да се пенсионирате или след това.
Правата на наследниците на осигурено лице или пенсионер от ДОО са уредени в глава 6 на КСО.

Накратко: 

Кой има право на наследствена пенсия?
– Съпруг/ съпруга, деца и родители

Какъв е размерът на наследствените пенсии?
50 % от полагащата се на починалия пенсия при един наследник;
75 % – при двама и
100 % при трима наследници
.

До кога могат да получават пенсии децата?

– До 18 г. възраст или докато учат, което от двете настъпи по-късно, но не и след като навършат 26 годишна възраст
.

Най-големи права има преживелият съпруг/ съпруга
а) Да получава наследствена пенсия до пет години преди навършване на възраст за придобиване право на пенсия или
б) да получава добавка към личната си пенсия в размер на 26 % от пенсията на починалия.
Повече – КСО, Гл.6, Раздел III чл.чл. 80-84а

#8. Данъчното облекчение за вноски в ДПФ се прелива като държавна субсидия в пенсионните дружества

Мит: Осигуряването във фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ДПФ) ми носи данъчно облекчение.
Факт: Данъчното облекчение, първоначално получено при вноска в ДПФ, постепенно преминава в пенсионното дружество и се превръща в държавна субсидия за него, а Вашите пари в ДПФ се топят.

Да експериментираме: Внасяте 100 лв. в ДПФ на 1.1.2005 г. Веднага имате 110 лв – 100-те лева вноска в ДПФ и 10 лв. в джоба си, които иначе трябваше да платите като данък. Да приемем за момент, че доходността от ДПФ компенсира инфлацията и парите Ви остават постоянни по покупателна способност.

Сега си представете си, че пенсионното дружество не удържа таксите от вноската Ви в ДПФ, а всяка година Ви издава фактура за таксите, които трябва да платите от джоба си. Тези такси са по 1.5% годишно или по 1.50 лв. Плащате ги от онези 10 лв., които не платихте като данък. Така по 1.50 лв. на година и Вашите 10 лв. “данъчно облекчение” преминават в пенсионното дружество като такси за 6 години и 8 месеца. След което пак имате 100 лв. по покупателна способност.

 Какъв е приносът на управляващите парите Ви в пенсионния фонд междувременно? За периода 2005-2015 г. те са успели да реализират средногодишна загуба от 0.22 % или загуба от 22 стотинки на 100 лв. вноска в ДПФ за всяка от 11-те години от 2005 до 2015 г. в реално изражение (след изчистване влиянието на инфлацията). http://idfk.org/1471-2/

За да запазите 100-те си лева, внесени на 1.1.2005 г., освен по лев и 50, е било необходимо да добавяте по още 22 ст. всяка година – все от данъчното си облекчение от 10 лв. или общо по 1.72 лв. годишно. Така 10 лв. се свършват за 5 години и 10 месеца. През октомври 2009 г. те са преминали в пенсионното дружество под формата на такси. Остатъкът от 10 Ви лв. “данъчно облекчение” е стопен от загуби.

От ноември 2009 г. до 31.12.2015 г. 100 Ви лв. след данъчно облекчение само се топят от такси и загуби от управление на портфейла.

Вашето данъчно облекчение се е преврърнало в държавна субсидия за пенсионното дружество.

# 9 Таксите на УПФ са неоправдано високи и Ви ощетяват

Мит: 
Срещу цената, която плащат, клиентите получават професионално управление на инвестиционни портфейли от специалисти.
Факт:
Срещу таксите, които намаляват доходността на осигурените в УПФ, те получават:

а) Ненужен продукт, който намалява пенсиите им;
б) Неподходящ продукт, който не отговаря на професионално и нормативно утвърдените стандарти за управление на портфейли.
в) Излишно скъп продукт.

Пенсията от УПФ не може да компенсира намалението на пенсията от ДОО ако доходността на осигурените в УПФ изостава от темпа на нарастване на средния осигурителен доход. Когато пенсията от УПФ не компенсира намалението на пенсията от ДОО на осигурявалите се в УПФ, техните две пенсии са по-малко от една. През периода 2002 – 2015 темпът на нарастване на средния осигурителен доход е 8.8 %, а доходността на осигурените в УПФ е 2.26 % (1.1.2002-31.12.2015)

25-годишно момиче и 55-годишния му баща получават еднакъв портфейл в един и същ УПФ. Този УПФ е задължително неподходящ поне за единия от тях, защото не съответства на инвестиционните му цели, хоризонт и предпочитание за поемане на инвестиционен риск. Всъщност типичната структура на активите на УПФ е неподходяща за 8 от 10 осигуряващи се в УПФ.

Трябва да сте финансово неосведомен, за да купите инвестиционен продукт с с “такса на входа” и с годишна инвестиционна такса, по-голяма от 0.5 %. И след 2019 г., когато таксите на УПФ ще бъдат намалени, те остават неоправдано скъпи – с такса на входа от 3.75 % и годишна такса 0.75 %. Имате по-добри и по-евтини алтернативи извън България.

Ако пенсионните дружества у нас не са в състояние да управляват професионално парите Ви при по-ниски такси, те са просто неконкурентноспособни, а Вие – ощетени.

# 10. Винаги ще има пари за “държавни” пенсии

Мит: НОИ ще фалира.
Факт: Пари за пенсии от ДОО винаги ще има (до 12 % от БВП).

НОИ получава пари за пенсии от два източника: а) осигурителни вноски и б) трансфери от бюджета. Така ще е и след 10 и след 30 години. Дали НОИ ще плаща пенсии в бъдеще или не, зависи не от осигурителните вноски и дефицита на НОИ, а от разходите за пенсии в процент от БВП. Забелязано е през последните 25 години, че когато тези разходи надхвърлят 10 % от БВП, министрите на финансите стават нервни и започват да намалямат пенсии и да увеличават възраст за пенсиониране.

Повече тук http://bit.ly/22sl5G4

а) Да, НОИ винаги ще има пари за пенсии – до 12 % от БВП и
б) Не, пенсията от държавното обществено осигуряване никога няма да е достатъчна. Тя е и предвидена да не бъде.

Пред способността на НОИ да плаща пенсиите в бъдеще има една голяма опасност. Тя е, че ако масово всички разберат, че осигуряването в УПФ им намалява пенсиите и се юрнат да си прехвърлят партидите от УПФ, може да срутят бюджета на НОИ. Обратно, наивниците, които желаят да намалят пенсионния си доход като оставят осигуртелните си вноски в УПФ, допринасят за финансото укрепване на системата на ДОО, която ще им изплаща намалени пенсии.

* * *


12 Comments on “10 ФАКТА за ПЕНСИИТЕ, които не искат да знаете”

 1. knedelchev says:

  Добре, г-н Христов,
  Съгласен съм с Вашите аргументи.
  Да приемем и че частните УПФ са некадърници, чиято единствена цел е да прахосат нашите спестявания.
  Какво предлага от друга страна НОИ?
  Непрекъснато увличение на вноски и години за пенсиониране. Едновременно!
  Какво ще спечеля от прехвърлянето на партидата си от УПФ към НОИ?
  Няколко лева повече към пенсия, която може и да не дочакам…
  Все ми стои в главата една овча надежда – да се поогледат, да се поослушат, да се поразмърдат и да ми предложат продукт (финансов), който да ми стане интересен.
  И пак се връщам на моя си рефрен:
  Аз смятам, че от 67 годишна възраст нататък, ще ми стига пенсията само от НОИ.
  Питам – какво пречи на УПФ да ме “пенсионира” на 57 или на 62? Нека не го наричаме пенсия. Да го начречем договор между два частни субекта.
  Изплащат ми на равни 120 или 60 месечни вноски сумата натрупана по моята партида до този момент. Защо не и еднократно – един месец преди официалното ми “държавно” пенсиониране.
  Нека си удържат такси и лихви и т.н. Приемам да загубя една част от парите си (подчертавам МОИТЕ ПАРИ), но да получа сума тогава когато ми е необходима.
  Моля съдействате за промяна в такава насока, а не да прехвърля пари в НОИ където всичко е КАУЗА ПЕРДУТА.

  • Привет г-н Неделчев,

   Благодаря за изразената позиция и предпочитание. То ми се струва напълно резонно. Както сам се сещате, за да се осъществи, необходима е промяна в КСО. Готов съм да съдействам стига достатъчно хора да проявяват изразеното от Вас предпочитание.
   Междувременно, единствения начин да го осъществите за себе си е да инвестирате извън пенсионната система у нас.
   Желая Ви успех!

 2. Vladimir Sirkarov says:

  Здравейте г-н Христов. Имам няколко коментара по Вашата статия. Ако ми позволите:

  1. “Осигуряващите се в УПФ са избрали да отклоняват част от тази вноска (5 % от дохода си) в УПФ, за да бъдат управлявани от частни пенсионни дружества, работещи за печалба, т.е. в интерес на акционерите и управляващите ги и против интереса на осигурените (да увеличат пенсиите си).” – защо изключвате варианта дадено дружество да работи и за своите акционери, и за интереса на осигурените … тази критика малко ми напомня на експлоатационната теория на Маркс …

  2. “Осигуряването в ДОО носи права за пенсия. Всяка година осигуряване в ДОО дава право на 1.1 % (в бъдеще, 1.5 %) от средния осигурителен доход за страната в годината преди пенсиониране.” – Важно е да имаме предвид, че правото ни за пансия зависи от държавни обещания, които не са гарантирани в бъдеще. Оттук отиваме към въпроса къде има повече устойчивост, в държавното или в частното управление …

  3. “Ако вярвате, че парите по партидата Ви в УПФ са Ваши, идете в пенсионното дружество и си ги поискайте за да … си купите червено ферари.” – Това е важна точка за осъзнаване на статута на частната собственост или по-скоро неговата липса … и е аргумент за размислите как е най-добре да се грижим за своите спестявания.

  4. Задължително парите по втория и третия стълб трябва да се унаследяват … в това две мнения не може и не трябва да има …

  5. “Сега си представете, че пенсионното дружество не удържа таксите от вноската Ви в ДПФ, а всяка година Ви издава фактура за таксите, които трябва да платите от джоба си. Тези такси са по 1.5% годишно или по 1.50 лв. Плащате ги от онези 10 лв., които не платихте като данък. Така по 1.50 лв. на година и Вашите 10 лв. “данъчно облекчение” преминават в пенсионното дружество като такси за 6 години и 8 месеца. След което пак имате 100 лв. по покупателна способност.” – таксуването за управление не е проблем по същество. Проблемите са свързани с конкурентността на пазара и опцията за намаляване на таксите + гонене на доходност.

  6. “Пари за пенсии от ДОО винаги ще има (до 10 % от БВП).” – Това е леко манипулативно, защото твърдението, че пенсии винаги ще има, не конкретизира размера на пенсията, камо ли реалните й измерения, както и не дава яснота за броя хора, които ще взимат тези пенсии. Следователно, всеки може да получава номинална пенсия със скромна покупателна сила или само малък брой хора да влизат в графата – получатели на пенсия …

  Относно другите Ви констатации, да, те са коректни, но дали чрез тях не се вижда проблем в практиката у нас, а не с проблем в самия модел … А иначе, този самият модел – на разходопокривен доминиращ фактор е очевидно неустойчив. Г-н Неделчев също с основание се съмнява в него и Вие, между другото, му дадохте ясен отговор – инвестирай сам … с което и статутът на частната собственост е много по-добре защитен и отговорността пада на твоите решения. Но може ли да има качествена промяна у нас – на лична отговорност и пенсионни натрупвания през призмата на лична инициатива. А по Бисмаркски инвалидни пенсии и пенсии за тесен кръг пенсионери могат да се изплащат изцяло от бюджета. Не е ли това път за една по устойчива система?

  • Г-н Сиркаров,

   Това което правя с текста , по който любезно споделяте възгледите си, е да преведа на български какво пише в КСО Ако не Ви харесва (а има доста неща за нехаресване) можете да предизвикате публична дискусия с надежда да генерирате положителни промени Желая Ви успех

 3. knedelchev says:

  Здравейте отново,
  Първо – благодаря за бързия отговор и извинения за моята бавна реакция.
  И второ – смятам ще е полезно и за г-н Сираков – какъв начин за предизвикване на публична дискусия или съответно публично изразяване на моето предложение ми предлагате. Все ми се струва, че в т.нар. демократична България липсва чуваемост за “гласа от гласоподаветеля”. Опитавл съм се по други въпроси да се обърна до президент или народно събрание. Към народния представител за когото и аз съм гласувал.
  Пълен игнор…
  Ако наистина виждате смисъл в моята позиция, разчитам на Вас като публична личност да го предложите като идея. Мисля, че доста хора ще я оценят положително.
  Успех и на Вас!

  • knedelchev says:

   Извинете, че не изчаквам отговор, но безобразието случило се междувременно не ми дава мира!
   КОЙ дава тези идеи на Владислав Горанов!?
   Какво означава общ пул. Нали всеки фонд си има управление.
   Нали идеята е за ДОПЪЛНИТЕЛНО пенсионно осигуряване.
   В НОИ си внасяме чинно.
   Каква е целта на това “обединяване”?
   Аз мога да го нарека само по един начин – КРАЖБА!
   Остава ми само да призова кой как може да крие осигуровки, а младите – бягайте дале

   • Г-н Неделчев,
    Пиша становище до Мин Фина, в което обосновавам необходимостта осигурените да имат достъп до парите си в УПФ 5 години преди навършване възраст за пенсия. Това, което предлага Мин Фина е достъпът да е 1 година преди възрастта за пенсия – т.е. за Вас – от 64-тата Ви годишнина.

    По отношение на прехнърлянето на партидите в “техническите резерви” на дружествата (пул), трябва да знаете, че

    1. Това е единствения начин да получите максимално възможната пенсия от една сума пари – като при животозастраховането, но обратно;
    2. Разбира се, начинът, по който се прави предложението не мога да определя другояче освен като дивашки и варварски, какъвто беше и случая през декември 2014 г.

   • knedelchev says:

    Много благодаря за разбирането и съдействието!
    5 години са си достатъчно добро начало.
    Да се надяваме на успех.
    Колкото до пула не само начина е дивашки и варварски…
    НЕ искам някой да прибере дори само хипотетично “моите” пари.
    Не държа на максимума, а на оптимума.
    Благодаря за становището още веднъж!

 4. ivandimitrov says:

  Здравейте, господин Христов, съгласен съм с извода, че УПФ не осигуряват съществена реална доходност и няма да са в състояние да изплащат адекватни пенсии. Но дали оставането в УПФ не е все пак по-малкото зло за хората, които се осигуряват върху максималния осигурителен доход – нали при тяхната пенсия от НОИ заместването на дохода от заплата е значително по-малко, отколкото при средния осигурителен доход? Дали и при хора, осигуряващи се върху максималния доход, “две е по-малко от една”?
  Използвам случая да подчертая, колко полезни са за неспециалистите Вашите статии по темата, която е изключително важна и засяга всички. Желая Ви успех!

  • Привет г-н Димитров,

   Задавате важен въпрос. Сметките дават еднозначен отговор: Не. Например, жена, родена през 1960 г., която от 2002 до сега се е осигурявала винаги на максимален осигурителен доход и продължава така до 2022 г., когато ще се пенсионира, има натрупани към 31.12.2015 около 15 000 лв. в УПФ. За да изравни пенсията от УПФ намалението на пенсията й от ДОО през 2022 г., тази жена трябва да получава по 10 %! доходност всяка година между 2016 и 2022 г., нещо, което е невъзможно при структурата на портфейлите на УПФ.
   Щеше да бъде вярно, че за осигурявалите се винаги на максимален доход две пенсии са повече от една, ако продължаваше действието на тавана върху пенсиите от ДОО. За пенсии, отпускани след 2018 г., обаче такъв таван няма.
   Така и за осигуряващите се на макс доход е вярно, че при правдоподобни допускания ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

 5. Бойко Димитров says:

  Никъде не намерих да обясните защо смятате, че след 20 години НОИ ще има достатъчно постъпления, за да изплаща обещаните пенсии. Направили ли сте сметка колко работещи ще има тогава и колко пенсионери. При всичките си проблеми системата с пенсионните фондове залага нещо много важно – спестяването. Парите насочени натам не се харчат на момента, а се влагат и реално ще съществуват в момента, когато се пенсионираме. За разлика от тези от НОИ, за които ще разчитаме, че следващите поколения ще плащат достатъчно вноски ( а на практика данъци) , за да покрият нашите пенсии.

  • Здравейте г-н Бойко Димитров,

   Моля, погледнете “Не вярвам на НОИ”
   https://wordpress.com/post/lchristoff.wordpress.com/775

   Опитът показва, че за последните 10 години винаги е имало пари за пенсии – до 10 % от БВП. Прогноза на Евростат за 2050 г. показва, че разходите за пенсии в България ще са 11.1 % от БВП, което е по-ниско от средните 12.8 % за Евросъюза.

   Убедителни прогнози и аргументи можете да получите само официално – от Министерството на финансите, Министерството на труда … и НОИ. Поискайте си ги чрез Вашия народен представител.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s