“Не вярвам на НОИ”

Чувам често. Или в позитивна форма: “Вярвам, че след 10 години НЯМА да получа пенсия от НОИ.” (Национален осигурителен институт).

Имате основания. Но не за недоверие в НОИ. Стриктно погледнато, НОИ е администратор на парични потоци: колкото пари постъпят, НОИ толкова и изплаща. В последните 25 години не е отбелязан случай НОИ да не плати пенсиите навреме.

Имате всички основания, обаче, да не вярвате в пенсионната система и то и в трите й части: държавно обществено осигуряване, “допълнително задължително пенсионно осигуряване” и “допълнително доброволно пенсионно осигуряване”. На нашата пенсионна система не й пука за Вашата пенсия или както казва един месец пред пенсия мой познат: “Не зная колко ще ми е пенсията, но зная, че няма да ми стига.”  Погрижете се овреме да ви стига пенсията, защото този познат вече няма време.

Пенсиите са обещание за бъдещи месечни плащания.

 1. Ще може ли НОИ да изплаща пенсията, която Ви обещава, когато дойде Вашето време?

  Това зависи от входящите парични потоци в НОИ. Те са два: от осигурителни вноски на тогавашните работещи и от бюджетни трансфери (от общите данъци). И сега, и когато се пенсионираните, пак ще са тези два потока. Затова, колко вероятно е НОИ да Ви изплаща обещаната пенсия, зависи от очакваните разходи за пенсии като процент от брутния вътрешен продукт, независимо как е събран този процент – с осигурителни вноски или с данъци. Тези разходи са били както следва:
  1991 – 8.4 %
  1993 – 10.3%
  2000 – 9 %
  2005 – 8 %
  2010 – 9.5 %
  2015 – 9.7 % (предварителни данни)

  Прогнозите са както следва:
  2020 – 8.4 %
  2030 – 8.1 %
  2040 – 8.4 %
  2050 – 9.2 %

  Източници: 1) За 1991, 1993 – Palmer, Edward  (2007), “Pension Reform and the Development of Pension Systems: An Evaluation of World Bank Assistance”, The World Bank, Washington, D.C. p. 5 2) За 2000 – 2015, НОИ 3) За 2020-2050: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, (2015), “The 2015 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060)”, Brussels, p. 302.


Прогнозите за 2020-2050, обаче не отчитат приетото повишаване на “коефициента на натрупване” до 1.5 %, прието с измененията и допълненията на КСО през 2015 г. (КСО, чл. 70 (1)).“Коефициентът на натрупване” е процента от дохода, от който се изчислява пенсията Ви, който се полага за всяка година осигурителен стаж. Министерството на финансите оценява, че нарастването на този коефициент ще увеличи разходите за пенсии с 1.5 % от БВП след 2026-27 година. Така прогнозата става:

2030 – 10.8 %
2040 – 9.6 %
2050 – 10.7 %

Забелязано е, че в миналото, когато разходите за пенсии наближат 10 % от БВП, министрите на финансите стават нервни и намаляват пенсиите или увеличават възрастта за пенсиониране. Затова е благоразумно да се съмнявате, че “коефициентът на натрупване” ще стане 1.5 % както е предвидено. Историята познава записи в КСО, които са били отменяни преди да влязат в сила.

В същото време не е правдоподобно разходите за пенсии да спаднат и под сегашното ниво, определяно с “коефициент на натрупване” от 1.1 %, защото средният очакван размер на пенсия за 2016 г. – 331 лв. на месец е много близък до границата на бедността от 300 лв. месечно.

Извод:
а) Да, НОИ винаги ще има пари за пенсии – до 10 % от БВП и
б) Не, пенсията от държавното обществено осигуряване никога няма да е достатъчна. Тя е и предвидена да не бъде.

Тогава

2. Можете ли да разчитате на втората пенсия от “допълнителното задължително пенсионно осигуряване” или УПФ?

Още по-малко.

2.1 Не е ясно как се смятат пенсиите от УПФ, не е регламетирано и затова не можете да прецените колко ще Ви е пенсията от УПФ при дадена сума пари по партидата Ви. Пенсионно-осигурителните дружества също не могат.

2.2 Не е ясно какви такси ще събират пенсионните дружества за това, че Ви изплащат пенсия от Вашите пари.

2.3 Който обещава пожизнени пенсии трябва да има пенсионни резерви. Пенсионните дружества пенсионни резерви нямат ги, ще ги вземат от Вашите партиди – (Според проект за изменение и допълнение на КСО, представен за обществено обсъждане през 2015 г., –  §51, чл 167 се изменя така… ал. 3 Пенсионно осигурителното дружество изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях в техническите резерви.” [на пенсионното дружество – бел. моя]

2.4 КСО предписва осигуряването в УПФ да води до намаляване на пенсията – 2 да е по-малко от 1 или сумата от две пенсии (от УПФ и намалена от ДОО) по необходимост са по-малко от една пенсия от ДОО в пълен размер.
вж. http://ssrn.com/abstract=2740262

3. А от допълнителното “доброволно пенсионно осигуряване” или ДПФ?

От ДПФ ще получите допълнителна пенсия за определен срок – да. Но спестяването за пенсия в ДПФ е неразумно. В ДПФ губите покупателната способност на парите си – по 0.80 лв. на всеки 100 лв. вноска на година между 2002 и 2015   , а данъчното облекчение, което сте получили постепенно, за по-малко от 7 години,  се източва от таксите и се прелива в пенсионно-осигурителното дружество като държавна субсидия.

4. Имате основание да не вярвате в пенсионната система, но не в НОИ или пенсионно-осигурителните дружества. Те работят в рамките на закона, в случая – КСО. Когато не вярвате, Вие не вярвате на закона и имате основание:
– променят го в петък, 20 ч. на коляно;
– отменят параметри, на които може да сте разчитали, преди да са влезли в сила. Например, че осигурителната вноска в УПФ ще нарасне с 2 %-тни пункта от 2017 г. – няма; че от 2017 г. за всяка година осигурителен стаж ще Ви се полага по 1.2 % от дохода – няма, и т.н.
– отнемат натрупани права със задна дата. Например, от 2019 г. няма да Ви зачитат дохода, върху който сте се осигурявали преди 1997 г. (за тези, които са се осигурявали преди 1997 г.) с което ефективно Ви намаляват пенсията от ДОО. Но Вие дори не забелязахте. (КСО, чл. 70, (3)).

5. Така че “Не вярвам на НОИ” може да значи само едно: “Не вярвам в КСО”. Но КСО го приемат в Народното събрание. “Не вярвам в КСО” означава само едно: “Не вярвам в народните представители, които приемат законите”. Ами ако е така, сменете ги.

6. Чувам, чувам: “Наивник! Кога си видял българин в колективно действие в защита на собствения си интерес?” Ако е така, спасявайте се поединично, както обикновено. Това, в случая означава, че ако искате да имате достойни старини, Ви трябват 20 пъти годишния Ви доход преди пенсиониране. За целта е добре да спестявате достатъчно и инвестирате разумно в глобално диверсифициран портфейл при ниски разходи извън пенсионната система на България. Най-добре, и извън България. Но трябва да започнете на 25-годишна възраст. Успех!

Advertisements

One Comment on ““Не вярвам на НОИ””

 1. Йоли Тонова says:

  От българите се пенсионират живи само 14%. От тях само 5.6% са хора. Останалите /2х40% от 14/ са млади силоваци и “инвалиди”. Истинските инвалиди от последната група се разпознават по това, че имат пенсии доста под 300 лева. Основният товар са силовите пенсионери които вземат над 2/3 от парите, а държавата дотира само 52%. Дори сега ако МВР има свое осигуряване, наличните пенсии стават с 1/3 по-високи. Реалният натиск върхунаселението е неадекватно висок. “Инвалидите” с пенсии над 300 са доносници на службите и за това не остава сила българите да се бунтуват. Един болен носи няколко здрави и дебели.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s