УПФ или НОИ? Няма значение

Започващите за първи път работа през 2015 г. ще могат да изберат дали цялата им осигурителна вноска да постъпва в НОИ или част от нея (5 % от дохода им) – в УПФ – универсален пенсионен фонд.

Как да изберат?

Първо, изборът е важен, защото ще окаже влияние върху размера на пенсията им.

Теоретично, две пенсии – от НОИ и УПФ – могат да се окажат равни, повече или по-малко от една пенсия – такава само от НОИ. Това е така, защото пенсията, определяна от НОИ е с различен размер, в зависимост от това дали осигуряването е било само в НОИ или и в НОИ и в УПФ. Когато сте се осигурявали и в НОИ и в УПФ, пенсията ви от НОИ ще е по-малка – с 28 % по-малка – или точно толкова, колкото по-малка е била и месечната ви осигурителна вноска в НОИ. При това положение, пенсията, която УПФ ще отпусне трябва първо, да компенсира този по-малък размер на пенсията от НОИ и едва след това да осигури допълнителна сума така, че двете пенсии да са по-големи от една.

Второ, изборът е труден, ако не и невъзможно да бъде направен рационално, защото както размерът на пенсията от НОИ, така и размерът на тази от УПФ ще зависят от променливи, които могат и непременно ще се променят през следващите 40 години, колкото време ще трябва да трупате осигурителен стаж.

По-конкретно, дата на придобиване право на пенсия от НОИ и нейният размер зависят изцяло от законодателя и финансовото състояние на държавата. Те могат, и вероятно ще се променят през следващите десетилетия, под неумолимото действие на демографските процеси. Едно е сигурно – промяната няма да е в полза на осигурените, т.е. във ваша полза. Възрастта за пенсиониране ще се увеличава, а пенсията – ще намалява.

Идва ли УПФ на помощ?

Пенсията от УПФ би могла да смекчи последиците тогава и само тогава, когато размерът й надхвърля, и то значително, размера на намаляващата и все по-недостигаща пенсия от НОИ.

От какво ще зависи пенсията от УПФ? От две неща най-вече:

а) от размера на осигурителна вноска, която се трупа в УПФ и

б) от доходността, с която са инвестирани и се управляват УПФ.

За доходността е важно да си даваме сметка, че значение има реалната, а не номиналната доходност. “Реална” наричаме доходността след приспадане ефекта на таксите и инфлацията. Реалната доходност ви показва каква ще е покупателната сила на натрупаните ви осигурителни вноски.

При толкова неизвестни, ми изглежда цинично просто да обявиш, че даваш възможност на младите да избират. Те нямат нито инструментите, нито необходимата информация да направят информиран избор по въпрос, от който ще зависи благосъстоянието им на старини.

Затова, само за илюстрация и с обичайната уговорка, че не можем да се осланяме на миналите резултати за в бъдеще, нека разгледаме как би изглеждала сметката днес. Да допуснем за момент, че параметрите, при които действа пенсионната система са били такива каквито са днес в течение на предишните 40 години.

При такива параметри, за всеки 100 лв. пенсия, отпускана от НОИ, би трябвало да сте се осигурявали на 227.27 лв. доход. Ако сте се осигурявали и в УПФ, то месечната ви осигурителна вноска в УПФ е била 11.36 лв.

Въпросът е

Каква пенсия бихте получили от УПФ?

При други равни обстоятелства, тя ще зависи от доходността (реалната доходност), с която са били управлявани средствата ви. По официални оценки, реална доходност на УПФ у нас от 2002 до края на септември 2014 г. е 0.46 % (46 базисни точки) годишно

При това положение, сметката изглежда така:

Featured image

Изводите от тази илюстрация са ясни:

1. При равни осигурителни вноски и реализирана доходност през периода 2002-2014 г., двете пенсии – от НОИ и УПФ ще са на сума малко (с 3 лв. месечно) по-малка от пенсията само от НОИ.

2. Това, означава, че докато параметрите на системата са тези, които са в момента, няма съществено значение дали ще изберете единия или другия вариант на осигуряване. Затова, търсенето на решения за това, как осигурителните вноски да се прехвърлят в НОИ, а след това обратно в УПФ, е несъществено и представлява загуба на време и политическа енергия.

3. Надеждата, че спестянатето за пенсия в УПФ ще допълва доходите ви на старост, като при това ще замести 15-20 % от последната ви работна заплата, остава химера.

4. Най-важният извод, обаче, е че на НОИ и УПФ можете да се надявате най-много на половината (около 40 % заместване) на необходимия ви пенсионен доход. За останалата половина имате два варианта – да разчитате на децата си или да спестявате и инвестирате извън официалната пенсионна система у нас. 

Advertisements

4 Comments on “УПФ или НОИ? Няма значение”

 1. Stanislav says:

  Здравейте г-н Христов,

  При цялото ми уважение, не сте посочили за какъв (среден) период ще получава пенсия, осигуренето в УПФ лице.
  Според Вашия пример, при 11,36 лв. мес. вноска в УПФ и +0,46% средногодишна доходност, след 40 години, по партидата на лицето би следвало да има над 15 600 лв.
  Ако тази сума се изплаща на равни месечни вноски, тя би била както следва:

  за 10 г. (120 м.) – 130,27 лв./месечно;
  за 20 г. (240 м.) – 65,14 лв./м.;
  за 30 г. (360 м.) – 43,42 лв./м.

  За да получим Вашето изчисление (24,88 лв./мес.), означава, че осигуреното лице ще получава пенсия от УПФ повече от 52 години. Вярвам ще се съгласите, че това е несериозно.

  С Уважение,

  Станислав Попдончев

  • Г-н Попдончев,

   Благодаря Ви за интереса и за времето, отделено да прочете и проверите сметката. Наистина ценя и двете!

   На Вашия въпрос: Лицето има право на пожизнена пенсия от УПФ и аз съм смятал размера на пожизнена пенсия.

   Има два допълнителни въпроса, които бих искал да изясним:

   Първият се отнася до крайната сума, натрупана по партида в УПФ при месечна вноска от 11.36 лв. и доходност от 0.46 % годишно. Според Вас сумата ще е 15 600 лв., а по моите сметки излиза 5 973 лв. Не разбирам как сте получил числото 15 600, но една бърза проверка показва следното: Простата сума на месечните вноски от 11.36 лв. за 40 г. е 5 453 лв. Дори да приемем че сумата е внесена наведнъж в началото на периода, за да се удвои тя за 40 г. и да достигне 10 906 лв., е необходима (реална) доходност от 1.8% средногодишно. Доходността, обаче, е само 0.46%. Т.е. не виждам как при тези числа ще имате 15 600 лв. в края на 40 г. период. Ако пропускам нещо, моля да ме осветлите.

   Вторият въпрос е за изчисляване на размера на пенсия от дадена първоначална сума. Не е въпрос на артиметика, с др. думи отговорът не се получава чрез деление на суматата на броя на месеците.

   Допускането, което съм приел – годишна пенсия равна на 5 % от капитала, отчита следните две неща:
   а) индексиране на пенсията с инфлацията в периода на пенсиониране,
   б) отчитане на риска от неблагоприятна последователност в доходността на портфейла, в който сумата е инвестирана (една и съща средногодишна доходност за дълъг период – напр. 20 г. – може да се получи когато първите години има загуби, наваксани в следващ период или обратно, когато първоначално портфейла расте, но в следващ период отчита загуба)
   Този риск се отчита със сметки по метода Monte Carlo, които показват сравнителна “безопасност” на теглене на 5 % от натрупания капитал. В над 80 % от случаите на случайно генерирани последовалености от исторически резултати на пазара, парите няма да свършат преди изтичането на 20 годишен период.

   В случая, обаче, 5-те % годишно и 20 годишния период дават еднакъв резултат,
   та 5 % от к-л 5 973 лв е по 298 лв. годишно или по 24.89 лв. месечно.

   Надявам се да съм внесъл яснота в сметката. Ако нещо ми е убягнало, моля посочете и ще поправя.

   Благодаря Ви и
   приятен ден,
   лх

   • Stanislav says:

    Здравейте г-н Христов,

    Сметката Ви е коректна. Допуснал съм досадна техническа грешка при изчисленията с коефициента на годишната доходност, 1.046, вместо 1.0046.

    Поднасям Ви своите искрени извинения.

    Изпращам Ви моите изчисления.

    Поздрави,

    СП

 2. o.46 % NE E NIKAKVA ДОХОДНОСТ ! И ТВА при положение че пазарите растат последнит е 2-3 год стабилно … а се предтавете си че пазарите се сринат , което се и очаква в близко бъдеще ! познайте какво ше стане с УПФ ! аз не виждам адекватни ниоджъри на пари у нас които добре да упралвяват средствата ….. всеки знае да ги буха по акции и облигации когато растат на цена обаче акко пазарите се сриант кво правиме ???


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s