ИСТИНАТА ЗА ПЕНСИИТЕ?

… ПРЕЦАКАНИТЕ СТЕ!

Как? Вижте тук  http://idfk.org/?p=1221

Пенсионната система у нас ви обрича на бедност на старост

А. Пенсионна система в България до 31.12.2014 г.

  1. Обещание от НОИ за пенсия, която замества около 40 % от трудовите Ви доходи;
  2. Допълнителна пенсия от УПФ, която е Ви излиза прекалено солено. Заради отрицателната реална доходност, внасяте повече, отколкото ще получите. УПФ “изяжда” и унищожава стойност. От УПФ носите вода за старост в … сито.
  3. За 15 години първоначалните идеи на пенсионната реформа от 2000 г. не са се реализирали.

Б. Пенсионна система в България след 1.1.2015 г.

  1. НОИ не обещава да замести повече от 40 % от крайната Ви заплата, но това обещание изглежда  все по-нереално заради ежегодните дефицити в бюджета на НОИ. Пенсионната възраст ще нараства, а пенсионните права, най-вероятно, ще бъдат ограничени.
  2. Без радикална реформа и основен ремонт, универсалните пенсионни фондове няма да са в състояние да изпълнят предназначението си и да осигуряват допълнителна пенсия, заместваща доход. Те ще продължат да рушат стойност, а Вашите инвестиции в УПФ – да губят покупателна способност.
  3. “Изборът” между две еднакво неработещи алтернативи не е никакъв избор. Дали, който не избере, ще остава в НОИ или обратното, изглежда да е детайл без особено значение за размера на Вашата пенсия, тя все няма да е достатъчна.

Затова казвам, че пенсионната система у нас е счупена. Когато правите всичко, което законът Ви позволява и всичко, което законът Ви задължава, не можете да разчитате и на половината от необходимата ви пенсия. Ако се ограничите само с това, което законът Ви задължава и позволява, сте обречени на бедност на старост.

* * *

За започващите сега има надежда. Дори вероятност да си осигурят достойни старини. За това, четете в www.idfk.org в края на януари. За родителите им, родени през 60-те и 70-те години, надеждата за достойни доходи на стари години угасва с всеки изминал ден.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s