УПФ или НОИ? Изберете сами

* Започвате работа за първи път през 2015 г.? Имате право на (частичен) избор дали да се осигурявате само в НОИ или в НОИ и УПФ;

* Две пенсии са по-малко от една. При историческата доходност, постигната от УПФ, парите ви във фондове се топят.

* Пенсията от НОИ е обещание, което вероятно няма да бъде изпълнено.

* Какво да правите? Инвестирайте самостоятелно и разумно извън пенсионната система в Р България.

Вече си намерихте работа? За първи път през 2015 г.? Честито! Започват отчисленията на осигурителни вноски. Всеки месец 17.8 % от възнаграждението Ви се удържа. Това са Вашите осигурителни вноски за пенсия.

За първи път през 2015 г. Вие имате право на избор: дали целият размер на вноската – 17.8 %  – да отива в Националния осигурителен институт (НОИ) или само 12.8 %? Ако изберете второто, по-малко число, останалите 5 % ще трябва да насочите към УПФ – универсален пенсионен фонд, управляван от едно от десетте пенсионно осигурителни дружества.

Как да направите избора си? 

Допускам, че желаете да направите рационалния избор – да изберете варианта, който ще Ви осигури по-висока пенсия. Ако изберете цялата Ви осигурителна вноска да постъпва в НОИ, един ден ще получавате пенсия само от НОИ. Ако изберете 5 % от вноската Ви да постъпва в УПФ, когато Вашето време дойде, ще получавате две пенсии – една от НОИ и една от УПФ.

Изглежда лесно, нали. Две пенсии е по-добре от една.

Кога две пенсии са по-малко от една?

Изборът по брой на пенсии щеше да е достатъчен, ако пенсията, която определя и изплаща НОИ беше една и съща, независимо дали внасяте 12.8 % или 17.8% в НОИ. Тя, естествено, не е. При равни други условия, ако сте се осигурявал(а) в УПФ, пенсията, която ще Ви определи НОИ е по-ниска и то с толкова, с колкото по-ниска е била вноската Ви в НОИ или с 28 % по-ниска [1 – (12.8% : 17.8%)]* *100=72 %. Ще рече, при равни други условия, на всеки 100 лв. пенсия, която ще получите ако сте се осигурявал(а) само в НОИ, ще получите 72 лв. пенсия, ако сте се осигурявал(а) едновременно и в НОИ и в УПФ. Това отваря възможността сумата от двете пенсии, тази отпускана от НОИ и тази получавана от УПФ да е по-малка от 100 лв., когато пенсията от УПФ е по-малка от 28 лв.

Колко ще е пенсията ми от УПФ?

Как се определя пенсията, която ще получавам от УПФ и при какви обстоятелства тя ще е по-голяма, така че ако избера вноските ми да се разделят между УПФ и НОИ, пенсионният ми доход да е по-висок?

Размерът на пенсиите от УПФ ще зависи от размера на натрупаните средства по партидата Ви в УПФ в деня преди пенсиониране. Този размер, от своя страна, зависи от размера на месечната Ви вноска (5 % от възнаграждението Ви през 2015 г.)  и постигната от Вашия фонд доходност през целия ви трудов живот. Ако сте младеж на 25 годишна възраст, за да определите на каква пенсия можете да разчитате от УПФ, трябва да прогнозирате:
– размера на работната си заплата по години за следващия 40-годишен период
– размера на вноската – 5 % от заплатата и всички възможни промени в това число, които се правят със закон.
– доходността на Вашия пенсионен фонд за 40 години напред и
– нещо, което се нарича “анюитетен фактор”, т.е. числото, което Вашият фонд ще използва за да превърне сумата по Вашата партида в месечна пенсия до края на живота Ви.

Заболя ли Ви главата?

И мен. Затова Ви предлагам да променим задачката, така че да можем да я решим, макар и условно. Да допуснем, че Вие не сте на 25, а на 65 годишна възраст. Внасяли сте дисциплинирано 5 % от възнаграждението си в УПФ и сега е време за заслужен отдих. Правилата през целия период са били такива, каквито са днес.

Право на пенсия от НОИ

По днес действащите правила, НОИ определя пенсия в размер на средния осигурителен доход за страната, умножен по индивидуалния Ви коефициент, умножен по 1.1% за всяка година стаж. Това, за средния случай, би изглеждало така:

* Средномесечен осигурителен доход – 676.75 лв.
* по 44 % (което е равно на 1.1 % по 40 години стаж) и
* индивидуален коефициент, равен на 1. Това означава, че средно взето, през годините на трудовия си стаж сте се осигурявали на средния за страната доход).

При тези допускания, определената от НОИ пенсия ще е равна на 0.44 х 1 х 676.75 лв. или по 297.27 лв. на месец, ако сте се осигурявали само в НОИ и 214.13 лв. на месец, ако сте се осигурявали и в НОИ и в УПФ.

За да е по-лесно сравнението, нека нормираме резултатите на 100 лв. пенсия.

За всеки 100 лв. пенсия от НОИ, трябва да сте се осигурявали на 227.27 лв. доход. При осигуряване върху същия доход – 227.27 лв. – едновременно в НОИ и УПФ, от НОИ получавате 72 лв. пенсия. Въпросът е колко пари трябва да имате по партида в УПФ за да получите тези 28 лв., които НОИ не Ви дава?   

На всеки 227.27 лв. доход от УПФ ще получите…

На всеки 227.27 лв. месечен доход, Вие сте внасяли в УПФ по 11.36 лв. на месец или 136.36 лв. всяка година. Ако Вашият фонд е управлявал парите Ви така, както са ги управлявали средно всички УПФ през периода април 2002 – септември 2014 г., то Вашите вноски са нараствали с … минус 2.6 % годишно. Точно така, парите Ви в УПФ са се стопявали в реален израз (т.е. след таксите и инфлацията) с по 2.6 % годишно.

И така, след 40 години при внесени общо 5,454.55 лв., Вие ще разполагате точно с 3,425.81 лв. капитал. Или за удоволствието да си имате лично Ваша си партида, на Ваше име, вие сте платили допълнителна “такса” от 2030 лв. на всеки 227.27 лв. осигурителен доход.

И колко ще е пенсията Ви при натрупани 3,425.81 лв.? Законът мълчи по въпроса. При оптимистични актюерски допускания, пенсията Ви ще е… 171.09 лв. годишно или по 14.26 лв. на месец. Половината от заветните 28 лв. на месец, необходими от УПФ, за да изравните размера на пенсионния си доход с пенсията, която бихте получавали, ако се бяхте осигурявали само в НОИ. И ако правилата бяха останали неизменни. Много смело допускане!

Каква доходност от УПФ е необходима?

Сега да обърнем задачата и да попитаме: “А каква реална доходност е необходимо да “произведе” УПФ за да ми осигури тези 28 лв. на месец, та поне пенсията ми да не е по-ниска заради това, че съм избрал/а да се осигурявам и в УПФ?”

Отговорът на този въпрос е следния:

За да си осигурите 28 лв. месечно пенсия от УПФ, са Ви необходими 6,720 лв. в партидата в деня преди пенсиониране. Ако в продължение на 40 г. инвестирате по 11.36 лв. месечно на всеки 227.27 лв. доход, то за събирането на сумата от 6,720 лв. средногодишната реална (след такси и инфлация) доходност трябва да е 1.04 %. Само 1.04 % реална доходност! Въобще не е невъзможно, ако УПФ се управляват професионално в интерес на осигурените, а не само в интерес на акционерите и управляващите пенсионните компании.

И така, при 1.04 % реална доходност на пенсионния Ви фонд е все едно дали ще се осигурявате само в НОИ или и в НОИ и в УПФ. При реална доходност по-ниска от 1.04 %, каквато тя е била средно за периода 2002-2014 г., по-изгодно изглежда да се осигурявате само в НОИ. При реална доходност на УПФ по-висока от 1.04 %, е по-изгодно да се осигурявате в УПФ.

Такава е картината в момента. Нека съобразим, обаче, че когато (ако) всички изберат да се осигуряват  в НОИ, НОИ ще трябва да плаща повече, по 28 лв. на всеки 100 лв. пенсия. А от НОИ получаваме обещание за това каква пенсия ще ни отпусне. Това обещание може да бъде променено във всеки даден момент, особено в петък вечер.

Митове и легенди обвиват УПФ

Пенсията от УПФ, обаче, също е обещание. Вярно, подплатено с активи по сметка, но обещание. Едно от обещанията, които УПФ Ви дават е да Ви отпуснат пожизнена пенсия от натрупаната във Вашата партида средства.
Такова обещание, за да е солидно, трябва да бъде подплатено с пенсионен резерв – за да имате увереност, че ако Ви се случи да живеете дълго, все пак ще си получавате пенсията. Професионализмът изисква пенсионните дружества да поддържат такива резерви по всяко време (по настояща стойност, разбира се).

Не и у нас – пенсионните дружества нямат подобни резерви. Затова и трябва да прецените дали и доколко можете да се осланяте на техните обещания.

Митът за наследяването. Вярва се, че остатъците по пенсионната Ви партида ще бъдат изплатени на Вашите наследници при случай. Вярно, ако починете един ден преди да Ви бъде отпусната пенсията. Не е вярно, ако починете един ден след като Ви бъде отпусната пенсия от УПФ. Според готвени промени в КСО, с които авторът е запознат, след като Ви отпуснат пожизнена пенсия, остатъкът от Вашата партида се прехвърля в общ кюп в пенсионния фонд. Именно от него – т.е. от Вашите пари – ще бъде заделян този пенсионен резерв, който в момента го няма. Това означава, че ако доживеете до пенсия, има вероятност нито Вие, нито Вашите наследници да не получат цялата, натрупана по партидата Ви сума. Това означава също, че горните сметки за това колко пенсия ще Ви отпусне УПФ при Х лв. в партидата Ви, са надценени. Част от Вашите пари ще отидат за попълване на общ резервен фонд.

“Делото на спасяване на даващите се…

… е дело на самите давещи се.” Остап Бендер. Така е и с пенсиите. Забравете за нашата пенсионна система, която и със и без “избор” Ви обрича на бедност на старост и започнете спестяване и да инвестиране разумно по своя инициатива и за своя сметка извън пенсионната ни система.

Ако не знаете от къде да започнете, питайте. Ще Ви се отговори.

Advertisements

8 Comments on “УПФ или НОИ? Изберете сами”

 1. Николай Младенски says:

  Здравейте,
  Струва ми се, че част от изчисленията Ви не са точни. Пенсионните дружества събират два вида такси – 1) такса от всяка постъпила вноска, и 2) такса като процент от активите. Относителната тежест на първата от таксите е най-голяма в началото на периода на осигуряване и намалява с времето. Вие вземате “реалния резултат” за първите 12 години и го проектирате върху натрупванията за 40 години. Относителната тежест на таксите до 12-та година обаче е доста по-висока, отколкото би била за целия 40-годишен период. Тъй като изводите Ви за размера на пенсиите от УПФ след 40 години са направени въз основа на “реалния резултат” за 12 години (в който таксите участват с по-голяма относителна тежест), тези изводи автоматично стават неверни.
  Друг е въпросът, че таксите действително следва да бъдат намалени. Но каквито и да са размерите на таксите, намаляващата относителна тежест на първата такса ще бъде налице.

 2. knedelchev says:

  Г-н Хрисотов,
  Изчетох много внимателно статията. И другата, съветваща ни да избягваме УПФ. Добре, а “Что делать” ? Дайте еднозначен съвет – НОИ или УПФ.
  Дори УПФ да има наистина отрицателна доходност, най-важното е че това са си моите пари. И на децата ми. НОИ ще ги изхарчи за точно три години. А ще си ги присвои за миг. С бодряшкото увеличение на пенсионната възраст – до “мечтаните” 70 години.
  След като правителството на ГЕРБ иска да ми даде избор – нека да разширим обхвата.
  Нека ми се отчисляват задължително 5% от дохода, но в срочен банков депозит например. С право на теглене след около 30 години (да кажем 10 години преди пенсионна възраст на НОИ). На равни месечни вноски (120) до доживяване пенсия от НОИ (евентуално). Каква ли годишна лихва ще ми предложи банката за 30 годишен депозит? И каква ли сума ще се е натрупала при да кажем 33лв. месечно!?
  По мои скромни сметки при 5% лихва – около 28 000 лева или около 230лв. (около 35% от 670лв. от примера) месечно за 10 години. Не е зле според мен. И след това – каквото отпусне НОИ.

 3. gd says:

  сравнява се размера на номиналната пенсия, която ще отпусне НОИ с размера на реалната пенсия, която би отпуснал УПФ ?!?!?
  – със сигурност не разбирам колкото Вас, г-н Христов, но примера Ви нищо не доказва,
  а факта, че смятате парите от НОИ за неподвластни на инфлацията, е непел и неверен.
  Между другото, реално погледнато НОИ също има такси, просто са скрити – какво представлява доплащането от бюджета ?!?!

  • Gd, прочетете внимателно – сравнява се пенсията от НОИ на база последния осигурителен доход (реална) с РЕАЛНАТА пенсия от УПФ (вноските се определят също върху последния осигуретилен доход, сякаш той е бил такъв и в предходните 40 години, т.е. – отново реална величина.
   Вноските в НОИ се “индексират” не просто с инфлацията, а с нарастването на средния осигурителен доход за страната. Това е така, защото пенсията се определя от дохода в годината на пенсиониране.
   За да “попълнят” недостига, парите в УПФ трябва да носят доходност, която поне:
   а) “избива” таксите,
   б) покрива инфлацията и
   в) настига темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната

   За сведение, средната работната заплата в страната е нараствала (вярно, от ниска база) номинално с 10 %, а реално – с 6 % средногодишно от 2004 до 2014 г.

   Разбирам, че изводите не Ви харесват. На мен също. Но не смятам, че е по-добре да се събудите от заблужденията си на 64 г. възраст.

 4. Radost says:

  Здравейте Г-н Христов,

  изчетох с интерес тази статия, както и някои други за пенсионния модел в България! По въпроса за спестяване извън нашата пенсионна система казвате ” Ако не знаете от къде да започнете, питайте. Ще Ви се отговори” Бихте ли ме посъветвали наистина, защото много ме е яд на нашия пенсионен модел (аз съм от родените след 59 г., които се осигуряват по 2 стълба)? Ще съм благодарна за експертното Ви мнение!

 5. Даяна Георгиева says:

  Това са пълни глупости.Обясненията ньмат нищо общо с реалността.Не заблуждавайте хората с фалшива и некомпететна информация.

  • Привет Даяна,

   Благодаря за споделеното мнение. Но Вие откъдезнаете? Да не би да сте правили изчисления?
   Ако е така и желаете, ще е полезно да ги споделите.Ако ли не сте правила, не мислите, че има вероятност
   – мъничка възможност – Вие да сте сред заблудените?

   Желая Ви и успех и достойни старини,
   лх

 6. Милен Еленков says:

  Хаха, госпожата явно работи за някой от фондовете, затова не и харесва какво пише. Браво за хубавата статия.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s