“Голямата победа над банките”… е съвсем скромна

В решение от 30.07.2013 г. “Русенският районен съд постанови, че клауза в договор за кредит, даващ право на банка по свое усмотрение да увеличава лихвения процент, е неравноправна и я обяви за нищожна.” Банката е Пощенска. 

Какво означава това на практика? Нищожната клауза – все едно, че никога не е фигурирала в договора. И всяко покачване (или ненамаляване) на лихвата по тази клауза е невалидно. Банката ще трябва да върне надвзетите пари, ако решението на съда бъде потвърдено и на горните инстнации.  

Добър приятел нарече това решение “Голяма победа над банките”. Всъщност за “банките”, това е като да ги ухапе комар. Неприятно, но без значение.

Защо?

По две причини:

Първата, че каквото и да е решението на съда, то важи само и единствено за конкретния кредитополучател. Ще му върнат 5 000 лв., събрани без основание. От къде? От 5-те млн. лв. събрани без основание от други 1 000 клиенти, които покорно плащат по невалидни, пардон, нищожни клаузи в договорите си. Едно на друго, за банката остават откраднатите (защото са събрани без знанието и съгласието на клиента) 4 995 000 лв. Комар я ухапал. 

Ако този пример не Ви убеждава, съобразете, че самата Пощенска вече е осъдена 10 пъти, а Уникредит Булбанк – 11 пъти – за същото произволно и едностранно вдигане на лихвата. И продължават – да си събират останалите 4 и кусур милиона.

Специално Уникредит, отбелязва в Годишния си доклад до акционерите, че банката е е заделила 12 млн. лв. провизии по нерешени съдебни дела. Какво означава това? Че ако 2 000 клиенти на банката успеят да я осъдят за по 5 000 лв. всеки, тя ще си извади 10 млн. лв., ще плати 2 млн. на адвокати и ще… си свирка и стриже останалите си покорни овце, пардон, удовлетворени клиенти. 

Какво следва за остриганите клиенти?

Ако наистина желаете да съобщите на банките, ако обичат моля, да не повишават произволно, по свое усмотрение и едностранно лихвите по кредити, трябва да заведете КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ срещу всяка банка по отделно. Достатъчни са 3-4 души, за да го направят. 

Първо, вече има съдебна практика и убедителни мотиви защо едностранната промяна на лихви се прави по неравноправни и затова нищожни клаузи. 

Второ, евентуален благоприятен изход от колективния иск ще се отнася до ВСИЧКИ клиенти на банката с аналогични общи условия по договорите – и тези които ги е страх и тези, които нямат пари за съдебни разноски и тези, които нехаят.

Трето, ако бъде загубен колективният иск, винаги има съдилища в Европа.

Как би изглеждала сметката на Уникредит Булбанк при това положение? Банката се хвали, че има над 1 млн. клиенти. Нека приемем – условно – че кредитополучателите й са само 200 хил. души. 200 хил. остригани овце по 5 000 лв. на калпак, прави 1 млрд. лв. 1 000 000 000.00 лв.  Това е малко по-сериозно от комар. Като види, че не може да печели от кражби, банката може и да реши да престане да краде клиентите си. Другите – също.

Та, използвайте КОЛЕКТИВНИЯ ИСК, докато не е изтекъл давностния срок. 

Втората причина, поради която решението на Русенския съд е като ухапване от комар е, че се отнася до кредит, отпуснат преди м. май 2010 г. За кредити, отпуснати след тази дата никакъв съд не може да ви помогне, защото едностранната, произволна и по усмотрение на банката промяна на лихвите вече е закон. А съдът тълкува и прилага закона. В частност, Закон за потребителския кредит, който узаконява едностранните промени на лихви и по потребителски и по ипотечни кредити. Как? Писал съм на друго място.

До края на м. август, за Ваше улеснение ще сравня “методологиите” на банките за определяне на лихвите, та ще може да видите как точно точно Вашата банка може да променя едностранно, произволно, по свое усмотрение и по закон, лихвите по всички кредити – и ипотечни и потребителски.

Затова, ако искате на банките да бъде отнета възможността в бъдеще да променят едностранно лихвите след подписване на договора за кредит, подпишете ПЕТИЦИЯТА тук: http://www.zashtitise.eu . Почти 400 души вече са го направили.

Advertisements

2 Comments on ““Голямата победа над банките”… е съвсем скромна”

  1. Уважаеми г-н Христов, вие изключително точно и правилно определяте част от най-големите проблеми в банковата система, но от въпроса има и правна страна. Института на колективните искове е изключително слаб в България. Той не е уреден правно, така че ощетени потребители да могат да получат колективна защита на своите права срещу недобросъвестни големи компании, които в повечето случаи са монополисти, имат господстващо положение на пазара или са част от картел. Законодателството е направено така, че потребителите да не могат по никакъв начин ефективно, бързо и на ниска цена да получат защита. Именно поради това г-жа Миглена Кунева, като Еврокомисар в областта на защита правата на потребителите беше повдигнала този въпрос, имаше множество работни срещи и намерениея за промени, също така тя беше предложи и въвеждането на института на Финансовия омбудсман с предложение от нея да бъде финансиран от самите банки, но нищо не се случи в полза на потребителите на банкови услуги. Всичките тези въпроси, касаят възможността на потребителите да се защитят колективно от големи и силно финансово компании, които по някакъв начин ги ограбват. Липсата на такова законодателство е причината банките да си правят каквото поискат и да ограбват целия народ. Това е мнението ми, базирана на нашия скромен опит в борбата срещу банките през последните пет години, и опитите ни да заведем колективни искове.

  2. daniel says:

    за съжаление, голямата радост се превърна само в прах в очите. в момента страхът на булбанк е да не се превърнат решенията на русенския съд, както и на великотърновския в съдебна практика и масово започнаха да се обаждат на клиенти, които водят дела срещу тях. и както казахте, ухапала ги муха, просто защото те са играчът с многото пари. искам да споделя нещо много интересно според мен. човекът, осъдил първи в Русе, няколко дни след това е получил уведомление за предсрочна изискуемост на ипотечния си кредит от страна на булбанк, невероятно-нали? евалла, успя да ги осъди за 5000лв, а сега трябва да върне на куп ….. какво се случва в момента с мои приятели: от уникредит постоянно им звънят за предоговаряне и оттегляне на делото, просто за да не се разчува и както казах по-горе да стане практика. тъпото в случая е, че направо си се гаврят с предоговарянето. предложението е: или ви връщаме 5000лв и оставате на същия лихвен процент, или ви го намаляме за Х години(т.е. докато се изравни с тия 5000лв, които дължат) и след това пак сте на висок процент. като лихвата ви е две компоненти. Eurobor+рискова компонента. е такова предложение няма просто. по-интересното обаче е решението им от районен съд. връщане на 5000лв, като неоснователно надвземане по вноската, но оставане на същия лихвен процент. в задачата се пита: къде живеем, и толкова ли некомпетентен може да бъде един съдия? но до тук с ипотечния кредит. преди месец ми се наложи да разгледам един договор за потребителски кредит. в една от точките пише: лихвата е фиксирана на 9,5%. до тук добре, но само 2 точки след това пише: банката има право да променя лихвения процент според конюктурата. сега питам аз, този лихвен процент променлив ли е или постоянен? след като има две обяснения за едно събитие(компонент) то това обяснение е нищожно и не може да даде точно определение-лично мнение. и какво пише в закона: чл. 32 ал. 3 и 4 и пак питам, лихвата в договора променлива ли е или постоянна и по кой състав ще бъде прекратен договора при предсрочно погасяване? ако питате банката, то то ще бъде по ал.4, както се е и случило. притесняваме друго в този закон. чл. 14, просто оставя не вратичка, а цял портал за свобода на банката. банката изпраща писмо до кредитополучателя, но дали това писмо е стигнало до него, дали бай Иван-пощальона не го е сложил в друга кутия или не го е изхвърлил, това никой не го е еня. защо не се задължат банките да уведомяват освен писмено и по телефона своите клиенти и лично да ги извиква за потвърждение в банката? този закон не е равнопоставен, той просто е лустриран тук-там и е в ущърб на всички грешници, решили да вземат потребителски кредит…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s