Клептобанкиране в България VIII – А как трябва?

Това, което определям като клептобанкиране в тази серия публикации, то българско явление ли е? Нали банките у нас са, божем, европейски, повечето?

Не е ли клептобанкирането нормално третиране на клиентите на банки в Европа? 

Не е. Нормалните банкови практики на зачитане клиентите на банки в Европа и по света имат 6 измерения. Ще изброя само 3-те, които ми изглеждат основни. Другите три са въпрос на висш пилотаж, за тях – по-късно.

1. Клиентите получават съществената информация за условията на кредита предварително. Информацията е разбираема и ясна. Клиентите са информирани в нужната степен и по подходящ начин преди, по време и след сключване на договора.

Например: На клиентите по кредити с плаваща лихва е обяснено предварително и писмено, кога и при какви условия лихвата по техния кредит може да се промени.

2. На клиентите се продават продукти, които “работят” според очакванията на потребителите, които банките са създали у тях, а услугите са на приемливо ниво и също съответстват на създадените у клиента очаквания

Например: Клиентите на кредити в швейцарски франкове имат опита, който им е бил подсказан от банката-кредитор при отпускане на кредита. Те са предупредени, че вноските им може да се повишат в непредсказуем размер, ако франкът поскъпне. 

3. След продажбата, потребителите не се сблъскват с наложени от банките неразумно високи бариери за смяна на продукта, смяна на банката, за подаване на жалба или искане за компенсация.

Например: При неяснота или спор, клиентът контактува с банката, и получава своевременен, обоснован и разбираем отговор на въпроса си. Ако не получи такъв, клиентът знае към кой арбитър на се обърне, и от там получава бързо, ясно и окончателно решение.

Не са ли много общи, абстрактни и трудно приложими тези “стандарти”? Да, общи са. В това е силата им. Това са крайни резултати, които клиентите на банки трябва да получат. Това е описание на параметрите на техния опит и преживявания, които може и трябва да получат, докато са клиенти на банката.

Изпълнението на тези стандарти се налага от регулатор за поведението на банките спрямо клиенти. Банките са свободни да организират работата си така както намерят за добре, но трябва да демонстрират пред регулатора, че практиките им водят до спазването на тези стандарти. Това е – англосаксонски опит, толкова непознаван и ненавиждан у нас, но валиден в … Южноафриканската република. Нарича се накратко TCF – Treat the Customer Fairly – отнясай се почтено към клиента.

Ха да видим какъв е Вашият опит и Вашите преживявания. Моля отговорете на следните въпроси.

 1. Клиент съм на банка:…….
 2. Имам потребителски [да, не] или ипотечен [да, не] кредит
 3. Моята банка винаги ме е уведомявала своевременно за всички промени и никога не съм бил изненадван [да, не]
 4. Вноските ми за погасяване на кредита и таксите са точно такива, каквито ми обясниха в банката, че ще бъдат [да, не]
 5. Нямам никакъв проблем или съществен разход да рефинансирам кредита си, когато намеря по-добро предложение от друга банка, [да, не]

Ще обобщя и публикувам вашите отговори, получени до 31 март 2013 г. на адрес: Lubomir.Christoff@gmail.com. Така ще разберем дали ги настигаме южноафриканците.

Advertisements

2 Comments on “Клептобанкиране в България VIII – А как трябва?”

 1. daniel says:

  1. клиент съм на ОББ
  2, имах потребителски кредит
  3. не! разбрах след година, от интернет банкирането за увеличена лихва по кредита и застраховката по него.
  4. не
  5. не искам да чувам за кредит в близко бъдеще!

 2. Стела Артоа says:

  1.ОББ
  2. потребителски + ипотечен
  3. кредитът ми е от 2008 г. и досега не ми е променяна лихвата
  4. при ипотечния кредит пропуснаха да ми съобщят за застраховката (+60 лв на месец), която трябваше да сключа с посочен от тях застраховател, и когато пожелах да го сменя, започнаха да увъртат.
  5. не, имам неустойка за предсрочно погасяване


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s