ОТВОРЕНО ПИСМО ДO г-н ИВАН КОСТОВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

До: г-н ИВАН КОСТОВ,
Народен представител от 23-ти МИР, София 

ОТНОСНО: Покана за отправяне на ПИТАНЕ към Управителя на БНБ 

14.02.2013 г.

Уважаеми г-н КОСТОВ,

В свое неотдавнашно интервю аргументирате, че не във формата на собствеността е проблема, а в господстващото положение на някои фирми на фона на, меко казано, неефективността на регулаторите на пазара на електрическа енергия у нас. Прави ми впечатление, че диагнозата, която поставяте пасва удивително точно на пазара на банковите услуги. Като съобразим, че регулаторът на този пазар е БНБ – независима, но подотчетна на Народното събрание институция, и като имам предвид, че ПИТАНЕТО e инструмент за демократичен контрол, 

ВИ КАНЯ

да отправите ПИТАНЕ към Управителя на БНБ по въпросите за това какви мерки взема БНБ за стриктното спазване на Закона за кредитните институции от страна на търговските банки, както я задължава законодателят и какво е нивото на почтеност и интегритет на характера на водещи фигури в банковата система у нас. За Ваше улеснение съм подготвил чернова на ПИТАНЕТО, състоящо се от три въпроса с кратка и разширена мотивировка. 

Тези въпроси интересуват мен, две хиляди длъжници на Пощенска банка по кредити в швейцарски франкове, 1.3 милиона клиенти на Уникредит Булбанк и клиентите на други банки.

Дали и как ще отговорите на поканата, разбира се, е въпрос на Ваша преценка и решение.

Аз съм избрал формата на Отворено писмо, за да покажа на всички гласоподаватели, които се вълнуват от поставените по-долу въпроси, че ако желаят техният народен представител да защитава интересите им в рамките на демократичното устройство на нашата Република, е добре да се обърнат към него и да му съобщят какви точно са тези интереси като се възползват в пълна степен от институционалните средства предвидени в Конституцията и закона.

Благодаря Ви и Ви желая здраве и успех.

С уважение:
Любомир Христов, ChFC
данъкоплатец и избирател  

GC

 

Ч Е Р Н О В А

ПИТАНЕ от ИВАН КОСТОВ народен представител, 23 МИР – София

към г-н Иван Искров, Управител на БНБ

(Кратка мотивировка) 

 1. През м май 2009 г. БНБ установява данни за нарушаване на изискванията на Закона за кредитните институции от страна на Уникредит Булбанк чрез въведена промяна на метода на изчисляване на лихви по кредити. През м. май 2012 г. Русенският районен съд издава осъдителна присъда на същата банка, мотивирана с промяната на метода на изчисляване на лихвен процент от Уникредит Булбанк, след сключване на договора за кредит. Присъдата е потвърдена и от Русенския окръжен съд и е влязла в сила.

  ВЪПРОС: Какви мерки е предприела БНБ в съответствие с чл. 79 от ЗКИ за да осигури стриктното спазване разпоредбите на Закона за кредитните институции от страна на Уникредит Булбанк и по-специално спазването на чл. 59, ал. 2 във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции в периода май 2009 г. – май 2012 г. и какви мерки предвижда БНБ за да осигури стриктното спазване на ЗКИ от страна на банките в Р България?

 2. Намерената в мотивите на Русенския районен съд за неравноправна и затова нищожна клауза, въз основа на която е променен лихвения процент на ишеца – клиент на Уникредит Булбанк – фигурира в общите условия, придружаващи неговия договор за кредит. Независимо от това, в писмо до средство за масово осведомяване, банката твърди, че “случаят е частен” и не е “относим към отношенията на банката с други клиенти” – очевидно заблуждаващо и невярно твърдение, разпространявано чрез средство за масово осведомяване.

  ВЪПРОС: При тези обстоятелства, продължава ли ръководството на Уникредит Булбанк да се ползва с доверието на Управителния съвет на БНБ и лично на Управителя на БНБ Иван Искров?

 3. С Регламент 1093 от м октомври 2010 г. на Европейския банков орган и съответно на банковите надзорни органи от страните-членки, в нашия случай – БНБ, се възлагат функции по защита на потребителите. Регламентът е с пряко действие в българския правен мир. Същевременно, през м юни 2003 г., кандидатът за Управител на БНБ Иван Искров предствавя пред 39-тото Народно събрание Стратегия, съдържаща “т. 8 –  Честен достъп до кредитната система и защита на интересите на нефинансовите клиенти”, в която се дава неблагоприятна оценка за законодателната защита на потребителите на банкови услуги към онзи момент и твърди че: “БНБ може и трябва да поеме инициативата за дискусия по функциите, статута и евентуалното институционализиране на банков омбудсман.”

  ВЪПРОС: Каква е оценката на Управителя за състоянието на законодателната защита на правата на публиката като колективен клиент на банковата система днес? Възнамерява ли БНБ да поеме инициатива за дискусия по функциите, статута и институционализира-нето на банков омбудсман в близко бъдеще?

Разширена мотивировка на въпросите и препратки към цитираните публикации и документи можете да намерите тук: bit.ly/XBZYcX  

 

Advertisements

6 Comments on “ОТВОРЕНО ПИСМО ДO г-н ИВАН КОСТОВ”

 1. мнение says:

  Господин Христов, свръжете се и с депутата от ДСБ-г-н Иван Иванов. Той на парламентарен контрол често поставя въпроси в интерес на избирателя(той е вероятно най-активия депутат в парламентарния контрол, и въпросите са му винаги добре подготвени и аргументирани) , и вероятно и той би поставил въпросите ви.

 2. Zed says:

  Точно пък Костов ли ще питате точно пък за Уникредит… ?! Адресирайте писмото до Мартин Димитров, той е вещ в банковото дело и законодателство… !! 😉

 3. въпрос says:

  Г-н Христов,
  в тази връзка аз имам един въпрос към вас-законно ли е за 10 дни просрочена вноска по кредит Уникредит да начислява лихва върху цялата оставаща главница-това са по 34 лв на ден или за десет дни са 340 лв!?

  • Здравейте Разбира се, че не е редно да плащате такса закъснение върху суми, които … Още не дължите
   Вашият въпрос е “дали е законно” Не мисля, че законът навлиза в такива подробности като коя е основата за начисляване на такса закъснение Но регулатор ът би трябвало да се занимава с това, ако е истински
   И въобще, къде са Вашите представители, когато се гласуват проекти за закони, поднесени от БНБ, която се е превърнала в подлога на банките
   Та отговорът на въпроса Ви е “не е редно и не трябва да е законно” Но затова трябва да внимават кредитополучателите когато гласуват и когато влизат в банка. Желая Ви здраве и здрави нерви.

 4. kephy says:

  Господин Христов, изпратил ли сте копие на отвореното си писмо до Костов или разчитате той да попадне на него сърфирайки в нета?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s