Драма с лихви: 6 стъпки към развръзката

Банки срещу клиенти. Граждани срещу банки. Томахавките са извадени.

Тази война е разбираема, но безсмислена.

Породена е едностранната и произволна промяна на лихвите по вече отпуснати кредити, която банките започнаха да практикуват през 2008 г., а през 2010 г. Народното събрание благослови тази практи със закон (Закона за потребителския кредит)

Практиката поражда три проблема:

1. Правен – договорът за кредит е извратен и не е договор, не е доброволно съгласие между две равнопоставени страни, а инструмент за принуда на банка над клиент;

2. Икономически – като не могат да сравняват офертите, клиентите не могат да изберат по-добрата. Конкуренцията е блокирана, а пазарът – счупен.

3. Регулаторен – банките са стимулирани за проциклична лихвена политика и им е дадена възможност да прехвърлят всички рискове – лихвен, пазарен, политически, оперативен – върху клиентите. Те пък са в невъзможност да оценят, камо ли да носят тези рискове. Така се подравя стабилността на банковата система.

За трайно решаване посочените проблеми са необходими следните действия:

 1. Доброволни – банките да бъдат призовани да прекратят практиката на едностранна промяна на лихвите като използват само пазарни индекси като референтни лихвени проценти. Законът не им го забранява
 2. Да бъде променена дефиницята на “референтен лихвен процент” в Закона за потребителския кредит (ЗПК). Дефиницията в ЗПК да възпроизведе дефиницята на референтен лихвен процент от Закона за платежните услуги и платежните инструменти, която гласи: “Референтен лихвен процент” е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия лихвен процент и който произтича от общодостъпен източник, който може да бъде проверен от двете страни по договор за предоставяне на платежна услуга.”  (т. 28 от допълнителните разпоредби).
 3. Да бъде създаден Финансов омбудсман като механизъм за бързо, евтино и безпристрастно извънсъдебно решаване на спорове между финансови институции и техните клиенти.
 4. Да бъде дадена възможност на граждани и граждански организации да сезират Конституционния съд.
 5. Да бъде учредена силна потребителска организация с експертен капацитет, която да представлява интересите на потребителите в хода на разработването и приемането закони и подзаконови актове в сферата на финансовите услуги.
 6. Докато горното не стане – клиентите, които не разбират защо са им повишили или не са им намалили лихвата след като отново са прочели внимателно договора си – да съдят банката.

Подробности в 2 варианта:

А. Кратка позиция – 924 думи – http://www.box.com/s/7dkufyehqsl3v3qxztxo

Б. Разгърната позиция – аргументи и аналогии – 2100 думи – http://www.box.com/s/fp7qirxot4d6vvfusc7e

Advertisements

One Comment on “Драма с лихви: 6 стъпки към развръзката”

 1. Красимир Неделчев says:

  Без никаква ирония.
  Чета и се чудя защо това не е залегнало в Закона за банките и кредитното дело. Кратко, просто и ясно. Само т.2 и т.3 да се изпълнят е важна победа.
  А, ако някога се случат и т.3 до 5, г-н Христов заслужава паметник.
  Поздравления!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s