Банка, каквото сама си направи…

Като за човек – никой друг не може да й направи.

Да се говори лошо за другите е невъзпитано, а за банка въобще да се говори е лошо (у нас). И скъпо. Глобяват по Закона за кредитните институции (чл. 152а). Но текстът на закона е ясен – подлежи на санкция разпространяването на НЕВЯРНА информация, с което се уронва доброто име на банката. У нас, обаче, резултатът от този текст е: не споменавай име на банка, особено пред камера или микрофон. Такава самоцензура нямаше и във времената на в-к “Работническо дело”.

Работата с доброто име на банките е като с доброто име на девойките. Ако не си го пазиш сама и Господ не може да го опази. А банките у нас като че ли нехаят за доброто си име. Това е установил съдът през 2011 г. за три банки: Пощенска, ЦКБ и Пиреос. А дали са само те? Има данни да се съмняваме.

В случая с Пощенска, Софийски районен съд намира, че банката събрала недължими лихви в размер на 9 475.12 евро от Георги в течение на три години. Това тя направила като едностранно повишила лихвата по кредита въз основа на клаузи в договора, които съдът намерил за неравноправни и обявява за нищожни. Та ако обича, тази банка да върне открадното от клиента си. Ето решението на съда от ноември 2011 г.

Подобни са случаите и с ЦКБ и Пиреос – и те произволно и едностранно повишили или не намалили, както обещали в договора за кредит, който сами съставили, лихвата по кредитите на свои клиенти. Средствата за информация съобщиха подробности за тези случаи: за ЦКБ и за Пиреос.

Тези прецеденти са важни, защото разбиват широко разпростанявания и удобен за банките мит, а именно, че щом си подписал договора, значи си се съгласил и не можеш за спориш. Тези съдебни решения показват това, което всеки юрист знае, а то е, че не всяка хартия, озаглавена “договор” е договор. За да бъде, трябва да са налице различни признаци и един от тях е текстът на договора да е свободно договорен от равноправни страни. Наличието на неравноправни клаузи ги прави невалидни, въпреки подписите. Съдът ги обявява за нищожни и длъжникът не е обвързан с тях.

Особено интересна е практиката на Уникредит Булбанк. Тя не се затруднява да включва неравноправни клаузи в договорите си, а просто ги нарушава. Тя не просто повишила лихвата на цял клас от клиентите си. Тя направо променила начина на смятане на лихвата като въвела фактора Х, нарекла го “премия” и започнала да го повишава докато не го докарала до 4.5 % (само фактора Х). С което неоснователно прибира по 4 500 лв. годишно на всеки 50 000 евро кредит. Ако това е невярна информация, то неин източник е самата банка. Ето тук, в писмо до свой клиент нагледно и в табличен вид банката показва как лихвата до едно време се формира от две събираеми, а след това – от три.

Та банката и девойката, каквото сами си направят, с такова име и ще бъдат известни. Няма да се изненадам ако през 2012 г. има присъда и срещу Уникредит Булбанк. По-скоро ще съм изненадан ако няма.

Advertisements

3 Comments on “Банка, каквото сама си направи…”

 1. Валентин Иванов says:

  Интересно е какво ще прави оттук нататък БНБ с подобен род беззакония след като вече има прецедент по делото срещу Пощенска банка АД, където съдията съвсем екзактно се е произнесъл относно нищожността на 4 клаузи по процесния договор, които водят до накърняване на договорното равноправие и едностранната промяна нарихвения процент по договора, а оттам и на анюитетните вноски, в ущърб на потребителя. Питам се също така дали шефа на Банков надзор на БНБ – г-н Румен Симеонов е бил сляп за газенето на приложното поле на чл. 143 от Закона за защита на потребителите или е бил заслепен по някакъв начин.

 2. §22 says:

  Здравейте г-н Христов,

  Следя позицията Ви по въпроса за поведението на българските банки и отношението им към клиентите им, откакто слушах едно Ваше интервю по “Дарик Радио”, ако не се лъжа в началото на 2010 год. Смея да твърдя, че за съжаление, Вие сте единствената публична личност, която си позволява въобще да говори аргументирано по този въпрос. Всичко се изчерпва с широко тиражираното твърдение, че държавата не може да се намесва в работата на банките, все едно, подобно на дипломатическите представителства, се ползват от екстериториалност, а не са просто търговски дружества, подчинени изцяло на българското законодателство.

  Тъй като и двамата съпругата ми сме практикуващи юристи, а освен това, в момента следвам финанси, решихме че имаме нужните знания за да предприемем авантюрата да съдим банката си именно във връзка с неправомерно и необосновано според нас увеличение на лихвения процент с близо 2 процентни пункта, което в крайна сметка доведе до увеличаване само на дължимите като лихви суми с 27,5%. Завели сме исковата молба в СРС и е въпрос на време да бъде насрочено и първото съдебно заседание.

  Защо пиша този коментар – не за да се оплача или за да се похваля. Бих искал да се свържа с Вас за да Ви предоставя пълния текст на исковата молба. Смятам, че сме успели да направим задълбочен и мотивиран анализ на текста на договора за ипотечен кредит, сключван от една от българските банки, като сме извели основания за нищожност на четири различни клаузи от договора – възможността за едностранно безусловно увеличаване на лихвата, възможността за сключване на застраховка чрез банката, възможността за свободно цедиране на вземането на банката на което и да е трето лице и прекомерно високите наказателни лихви при забава. Смятам, че подобен анализ би представлявал интерес за Вас и би Ви бил от полза при по нататъшното аргументиране на позициите Ви. И тъй като в блога Ви не открих електрона поща, на която да Ви пиша аз, Ви предлагам, ако текста на исковата молба представлява интерес за Вас, да ми пишете на hsp9237@gmail.com

  Още един път – приемете поздравленията ми за аргументираната Ви и последователна позиция по въпроса за лихвите!

 3. Борислав Върбанов says:

  Наи после да попадна на нормална и балансирана позиция изчистена от фрази които незначат нищо.Т.е значат но само за егото на този които ги използва.Благодаря и ще следя с интерес всичко написано от вас.Бих искал да сте в позицията на финансов министър ще ми много интересно защото съгласете се че тои е в реалната игра.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s