Банкиране в джунглата и в пазарна среда

Иван Искров, управител на БНБ, 6 декември 2011 г.: “Всеки трябва да разчита на собствените си знания и предпочитания и да си отваря очите, особено за дребните букви в договорите. Не бива да очаква, че някой друг – било Комисията за защита на потребителите, било БНБ – трябва да мисли вместо него!”

“Днес (7 декември 2011 г.) Бюрото за защита на потребителите на финансови услуги (в САЩ) публикува прототип на нов, стандартизиран договор за кредитна карта (вж. тук PDF). На обикновен, говорим английски език”.

На позналите кое банкиране се осъществява в пазарна среда, се полага кредит от произволно избрана банка-хищник, оперираща в България, която събира лихви и такси колкото си иска след като ви е отпуснала кредита, независимо какво пише с малките букви и под закрилата на БНБ.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s