Пенсионна система: а може да е такава

“Каква е алтернативата срещу огромния дефицит в осигурителната система, както идеен, така и финансов и на хора?” пита Стаси.

Безалтернативен и безизходен е неправилно поставеният проблем. Когато се събудим през ноември, че пари за януари няма, става безалтернативно. Затова първата работа е да се постави правилно въпросът, а той е как да се постигне устойчива пенсионна система, осигуряваща достоен пенсионен доход. Ако може – и да е справедлива, за да стимулира участие.

Дилемата, казват ни, е “ранно пенсиониране – ниски пенсии или по-късно пенсиониране – високи пенсии”. Да, но чия е дилемата? Тя не е на обществото като цяло, че да я решава държавата. Дилемата е лична, предпочитанията могат да са различни.

“Виждате ли изход?”

Да, Стаси. Ето:

Пенсионната система у нас се състои от три стъбла. Затова трябва да се гледа като цяло.

Първи стълб – Разкрепостяване. Премахва се изискването “осигурителен стаж” и се въвежда изискване за минимален период на осигурителни вноски – 15 или 20 години. Всеки, който е внасял 15 или 20 години (не задължително последователни) придобива право на пенсия. Право на пълна пенсия придобиват мъжете и жените на еднаква възраст – 63 или 65 години. Размерът на “пълната пенсия” е строго пропорционален на направените осигурителни вноски през целия живот. Всеки може да се пенсионира и по-рано, например на 60 г. възраст, но с намалена пенсия. “Категорийните” работници, които придобиват право на пенсия на по-млада възраст, могат да я получават както и всички останали – на 60, 63 или 65 годишна възраст.

Втори стълб (УПФ) – Замразяване. Който внасял – внасял. Средствата му остават по индивидуална партида до изплащането им. Отпада задължението за вноски в следващите периоди. Така се премахва несправедливостта, да съм длъжен да внасям, пък да нямам избор в какво да инвестирам – всяко дружество предлага по един портфейл и за 25- и за 55-годишните. За някои (повечето) структурата на активите е очевидно неподходяща.

Трети стълб – Разширяване. Понеже по първия стълб пенсиите очевидно ще са недостатъчни – те и сега не са – ако искам сносна пенсия – спестявам и инвестирам сам. Ето как размерът на пенсията става моя лична грижа, отговорност и решение, каквото то е по принцип. Но насреща искам пълна свобода на инвестиране. Защо само в пенсионен фонд, който отново ми предлага единствен портфейл, най-вероятно неподходящ за мен? Въвежда се режим на пенсионна сметка (не дружество). Вноските в пенсионна сметка се ползват от данъчни облекчения и, съответно, санкиции, ако ги изтегля за нужди, различни от пенсионен доход и преди навършване на 60-годишна възраст. Пенсионни сметки мога да откринам и в пенсионно дружество, но и в банка и в застрахователно дружество и при инвестиционен посредник и сам или с професионална помощ си конструирам и управлявам портфейла. Щом нося отговорността, имам свободата на вземане на решения.

Това е и е изложено поне четири пъти. Стаси, би ли искал да живееш в такава пенсионна система?

Четирите пъти:

1] 2011 – “Какво искаме от пенсионната система” http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/08/1086063_kakvo_iskame_ot_pensionnata_sistema/

2] 2010 – “Пенсионна реформа II: Mоже и по-добре” Предложенията за промяна в осигурителната система не отчитат свободата на личен избор http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2010/07/22/936425_pensionna_reforma_ii_moje_i_po-dobre/

3] 2010 – “Фалстарт на пенсионната реформа – да се готви втори дубъл” http://www.dnevnik.bg/analizi/2010/02/01/851100_falstart_na_pensionnata_reforma_da_se_gotvi_vtori_dubul/

4] 2009 – “Пенсионната възраст трябва да се премахне” Оставете ме да я избера сам http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2009/09/25/789817_pensionnata_vuzrast_triabva_da_se_premahne/

Advertisements

2 Comments on “Пенсионна система: а може да е такава”

  1. daniel says:

    г-н Христов, имам едно питане, което от няколко дни ми се върти в главата. така наречените ПОК, които с “любезното” съдействие на държавата инвестират нашите пари за “светли” старини, не са ли твърде лобизирани от държавата и неконтролирани от КФМ? имам впредвид, че отново ние нямаме право да кажем къде да бъдат инвестирани нашите удръжки, а компанията сама решава къде да го направи. ако се примирим с този факт, ми изплува друга мисъл. ПОК “А” е собственост на компания “Б”. тази “Б” е холдингово дружество, като всички нейни управлявани дружества са листвани на нашата борса. по мое наблюдение, компания А притежава в портфейла си доста голям дял от няколко компании собственост на Б. годишната доходност на този портфейл е откровено казано смешна, неуспяваща да коригира дори инфлацията. въпросът ми към вас като специалист е: не се ли самофинансират евтино, направо без пари, всички компании от холдинга на Б? не трябва ли да се наблюдава всичко това от КФН? имам спомен, че всички договорни фондове трябва да инвестират в Български акции-поправете ме ако греша. ако това наистина е така, то за каква справедливост говорим в България? не би ли било редно всеки сам да избира от коя компания да закупи акции, а консултантът да му предложи тегловото съотношение на активите в портфейла?

    • Така е Даниел Осигуряващите се имат задължение но нямат избор Те обслужват ПОК, вместо обратното Затова са обречени на бедност на старост. Така е сега


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s