EК: Бави, но не забравя

Европейската Комисия е предложила “Директива относно договорите за кредити за жилищни имоти” на Европейския парламент. Тази директива идва като “след дъжд качулка” – след като кредитните балони в няколко страни – Ирландия, Испания, Латвия, България – вече се спукаха. За сметка на това и глухите чуха, че “свободният” пазар на жилищни кредити, оставен на саморегулация*, генерира краткосрочни печалби за банките и “свободно” прехвърля цената на безотговорното кредитиране на данъкоплатците. Тридесет-четиридесет ирландски банкери заклаха келтския тигър, доведоха страната до ръба на банкрута, а сега цената плащат и немските и френските данъкоплатци. За да не се повтаря това,

Европейските депутати трябва категорично да подкрепят Директивата.

Тя цели създаване на единен, конкурентен общ европейски пазар за жилищни кредити, както и защита на потребителя и връщане на доверието в банките. С това предложената Директива запълва съществена празнина във финансовото законодателство. Докато отдавна “продавачите” на инвестиционни, застрахователни и пенсионни продукти са задължени да се уверят предварително, че продуктите са подходящи за клиента, такова задължение за жилищните кредитори до сега не съществуваше. Проектът за Директива го въвежда. От друга страна, има директива за потребителския кредит, който като размер е много по-безопасен за типичния европейски клиент, но – до сега – нямаше за жилищните. А жилищните кредити за значителен брой европейци са най-голямата финансова сделка, която ще сключат през живота си.

А лихвата?

Това, което интересува българският кредитополучател е как ще се формира лихвата по тези кредити? Както и при Директивата за потребителския кредит, и този проект не съдържа еднозначен и задължителен текст. Работа на организираните потребители ще е да направят позицията си ясна пред българските депутати, когато му дойде времето. Ето два отправни цитата от директивата:

а) “Държавите-членки имат възможността да запазят или въведат забрани за едностранната промяна на лихвения процент по кредита от страна на кредитора”

б) [Кредиторът]  “Разяснява … използваната формула за преразглеждане на лихвения процент. Кредиторът посочва също така къде може да се намери повече информация за индексите или показателите, използвани във формулата.”

Ако последната разпоредба стане закон и у нас, банките ще трябва да променят начина на определяне на лихвите. Защото единственото място, което могат да посочат на клиента за да намери той “повече информация за показателите, използвани във формулата” в момента е … протокол от бъдещо заседание на управителния съвет на банката. А това, откъдето и да го погледнеш, си е показване на среден пръст на клиента.

____

* Европейската федерация на ипотечните кредитори (EMF), в която Асоциацията на банките в България не членува. http://www.hypo.org

 

Advertisements

2 Comments on “EК: Бави, но не забравя”

  1. Силно се съмнявам да се приеме директивата, запада свикна да живее по американски. Следва световна война, поредната

  2. След дъжд качулка много точно казано, решението не е това и всеки го знае, просто се бави неизбежното.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s