Бил Гейтс за … фискалния борд

Г-н Алиосман Имамов и ДПС “са поискали допълнителен анализ за отражението на мерките и тяхното прилагане върху макроикономическото развитие”, съобщава в-к Дневник. “Мерките” са т.н. “фискален борд”, т.е. няколко числово изразени ограничения за управление на публичните финанси, сред които и таван на бюджетния дефицит. Министър Дянков предлага 3 %, г-н Мартин Димитров – 1.5-2 %.

Г-н Имамов има право да задава въпроса. Скоро попаднах на отговора. Дава го Бил Гейтс.

Какво ще стане, ако има фискален борд? Ами, нищо особено. Само числата за публичните финанси ще се отдалечат още повече от истината.

Така станало в 45 от 49-те щата на САЩ, които имат ограничение за нулев бюджетен дефицит. Разликата между 0 % и което и да е друго произволно число – 1, 1.5 или 2 % – е само количествена. Та тези 45 щата все нямали дефицит, а сега имат дългове. Как става това? С гимнастики (gimmicks). Бил Гейтс ги изброява, да не го повтарям.

Но ще подчертая една – чрез отлагане плащанията за учебни заведения. Аха, в български вариант – отлагане плащанията за фирми-изпълнители на обществени поръчки. И до училищата ще стигнем.

Но да не се прехласваме пред американците. Ако си направите труда да прегледате декемврийските течения на в-к “Работническо дело” от 1969 до 1989 г., където са публикувани бюджетите на НРБ – ще забележите, че те всички са балансирани. През пролетта на 1990 г. се събудихме с $11 млрд. външен дълг.

Ето това ще стане, г-н Имамов – вие, които седите на пл “Народно събрание” № 1 няма да знаете какво става, докато един ден…

Работата на управляващото мнозинство е да определи адекватен дневен ред на държавата и да организира следването му. С фискалния “борд” то не попада в десятката.

България няма фискален проблем. Има проблем с финансовия си министър, но това е друга тема. Проблемите на България са структурни и културни. А, и продължава да се краде, май.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s